กลุ่ม หลักสูตรการเจรจาต่อรอง 

เน้นการเข้าใจบทบาทและแนวทางการบริหารทีมงาน

สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในฐานะที่เป็นผู้นำทีมงาน

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win Win

มั่นใจในทุกการเจรจาต่อรอง ที่จะทำให้ทุกฝ่ายประสบความสำเร็จที่เรียกว่า Win-Win ทำให้มีเทคนิคเฉพาะที่จะทำให้ตนเองสามารถเดินเกมการเจรจาต่อรองแบบชาญฉลาด สร้างความพอใจในทุกฝ่าย

หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

เจรจาต่อรองอย่างไร ให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยที่คู่เจรจาต่อรองไม่รู้เลยว่ากำลังเสียเปรียบเราอยู่ การมีหลักในการโน้มน้าวใจจะทำให้ผู้เจรจาต่อรองได้ในสิ่งที่ต้องการแบบไม่ต้องเหนื่อยมากในการร้องขอ

หลักสูตร 360 Top Performance in Negotiating Techniques

วิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองก่อนการเจรจาต่อรอง  ทำให้เข้าใจตนเอง เพื่อแก้ไขสถานการณ์การเจรจาต่อรอง ได้แบบ Win-Win ทำให้ตนเองสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ดี

UA-75256908-1