กลุ่ม หลักสูตรลิขสิทธิจากต่างประเทศ

หลักสูตรที่เป็นลิขสิทธิ์ จากต่างประเทศ ที่จะทำให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ

วิทยากรได้รับการรับรองในการเป็นวิทยากรจากต่างประเทศ

หลักสูตร Miller Heiman: Strategic Selling® Program

ขจัดทุกความสับสนในการขาย Complex Sales หลักสูตรการขายอันดับหนึ่งของโลก กลยุทธ์การขายแบบองค์รวมเพื่อชัยชนะในการขายที่ซับซ้อน (Complex Sales) การขายเชิงกลยุทธ์ ® ทำให้เห็นภาพการขายที่ชัดเจนในทุกโอกาสของการขายด้วยเครื่องมือของโปรแกรมเพื่อใช้ในการวางแผน ที่เรียกว่า บลูชีท (Blue Sheet) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการกำหนดกุญแจที่สำคัญต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ซื้อทำให้เข้าใจองศาของการมีอิทธิพลในการซื้อของแต่ละผู้เล่นและเข้าใจถึงเหตุผลในการซื้อ

หลักสูตร Miller Heiman: Conceptual Selling® Program

ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์การขาย เพื่อชัยชนะในทุกการติดต่อกับลูกค้า ทำให้ผู้แทนขายเข้าใจกระบวนการการซื้อหรือการตัดสินใจของผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ด้วยเครื่องมือ Green Sheet จนสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีอิทธิพลในการซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดในยุคสมัยนี้ ทำให้สร้างโอกาสในความสำเร็จในทุก ๆ การติดต่อกับผู้มีอิทธิพล เป็นโปรแกรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

หลักสูตร Miller Heiman: Large Account Management Process, LAMP® Program

ถูกออกแบบมาเพื่อให้ในการบริหาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลักขององค์กร ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนายอดขาย นำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ทำให้นักขายสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์เพิ่มระดับของความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในการซื้อได้อย่างเป็นรูปธรร มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง..ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Gold Sheet มาใช้ในการวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..

UA-75256908-1