สมัครงานกับสถาบัน

ประกาศรับสมัครงาน

(เหมาะสำหรับผู้ที่รักความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ)

สถาบัน StepPlus Training ซึ่งเป็นสถาบันด้านการฝึกอบรม โดยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา Miller Heiman และ SAB Negotiation .เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2558 นั้น สถาบันมีโครงการที่จะขยายงานในหลายภาคส่วน จึงมีความประสงค์ที่จะรับพนักงานหลายตำแหน่ง จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานเพื่อ ความสำเร็จและก้าวหน้าร่วมกัน! ดังตำแหน่งต่อไปนี้

1 ตำแหน่ง Admin and Officer จำนวน 2 อัตรา                                                                                                                                                                                   2 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย จำนวน 2 อัตรา

โดยที่รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งมีดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง Admin and Officer จำนวน 2 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา : ปวส. ถึง ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ชอบการติดต่อประสานงาน และการให้บริการ
 • สามารถที่จะทำงานด้านเอกสารได้
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ โปรแกรม Photoshop ได้
 • สามารถออกต่างจังหวัดในบางครั้งได้
 • ทำงานในพื้นที่ ถนนอ่อนนุช

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป

 • ให้การสนับสนุนทีมงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการอบรมสัมมนา
 • ติดต่อประสานงานกับพนักงานในแผนกต่าง
 • เป็นผู้ช่วยวิทยากรในขณะทำการบรรยาย

 

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย จำนวน 2 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ถึงปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใจเย็น กระตือรือร้น ชอบการติดต่อประสานงาน และการให้บริการ
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ถ้าสามารถใช้ โปรแกรม Photoshop ได้ (จะพิจารณาพิเศษ)
 • สามารถออกต่างจังหวัดในบางครั้งได้
 • ทำงานในพื้นที่ ถนนอ่อนนุช

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป

 • ติดต่อลูกค้า ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลากหลายช่องทาง
 • ติดต่อประสานงานและให้คำอธิบายกับลูกค้าที่สนใจในการพัฒนาตนเอง
 • เป็นผู้ช่วยวิทยากรในขณะทำการบรรยาย

ประโยชน์และสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ

 • เงินเดือนประจำในกรณีเป็นพนักงานประจำ
 • ค่าตอบแทนคอมมิชชั่น โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคมประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ในกรณีออกปฏิบัติการต่างจังหวัด
 • วันลาหยุดพักร้อนประจำปี
 • มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าอบรมสัมมนาในหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศกับวิทยากรมืออาชีพหลายท่านตลอดทั้งปี (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นมืออาชีพ)

 

ผู้สนใจกรุณาส่งรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว มาที่ คุณจริยาภรณ์  โทร 02 349 1788, 080 620 8877

E-mail: angkana@stepplus.org

 

UA-75256908-1