หลักสูตรการบริการที่ดีเลิศ คลิป

คลิปหลักสูตรการบริการที่ดีเลิศ

 

ตอน “ หัวใจความสำเร็จทางธุรกิจ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 0

 

ตอน “ ความหมายของการให้บริการ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 1
 

ตอน “ ข้อเท็จจริงในการให้บริการ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP2

 

ตอน “ คุณลักษณะของผู้ให้บริการ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP3
 

ตอน “ หน้าที่ของผู้ให้บริการ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP4 

ตอน “ การสื่อสารในการบริการ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP5 

ตอน “ เทคนิคการให้บริการ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP6 

 

 ตอน “ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP7 

 

ตอน “ ข้อพึงระวังในการบริการ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP8 

UA-75256908-1