หลักสูตรยอดนิยม เป็นหลักสูตรที่สถาบันได้รับการยอมรับจากสมาชิกมากที่สุด

หลักสูตรทุกหลักสูตรที่สถาบันจัดและออกแบบมาโดยเฉพาะที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีคามรู้มีทักษะที่จะนำไปใช้ในงานจริงได้ จึงเป็นการฝึกภาคปฏิบัติมากกว่า 60% และ ทฤษฏี 40%

กลุ่มหลักสูตรยอดนิยม

เราจะสร้าง คุณ ให้เป็นมืออาชีพ

จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในวิชานั้น ๆ และ การได้รับการ Certified Trainer จากต่างประเทศ ทำให้องค์ความรู้และเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติเช่น มืออาชีพ

กลุ่มผู้นำ ผู้จัดการ

ทำให้มีเครื่องมือในการบริหารทีมงาน ให้ทำงานได้อย่างตั้งใจ สามารถนำทีมงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

กลุ่มการเจรจาต่อรอง

ไม่เพียงแค่รู้ทันเกมส์การเจรจาต่อรอง แต่จะทำให้พัฒนากลยุทธ์เฉพาะที่ทำให้ได้เปรียบการเจรจาต่อรอง

กลุ่มหลักสูตรการขาย

พัฒนาเทคนิคการขายสมัยใหม่ ที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า จนสามารถที่จะปิดการขายได้ในทุกกรณี

กลุ่มการนำเสนอ

ขจัดความประหม่า ทำให้ลุกขึ้นยืนเพื่อการนำเสนอได้อย่างสง่างาม ใช้น้ำเสียงอย่างไพเราะ น่าติดตาม สร้างเรื่องราวได้ประทับใจผู้ฟัง 

กลุ่มหลักสูตรการบริการ

สร้างจิตสำนึกในการบริหาร เข้าใจเรื่องมาตรฐานการให้บริการและสามารถพัฒนาต่อยอดจนเป็นพิมพ์เขียวการให้บริการ

กลุ่มการทำงานเป็นทีม

ทำให้ทุกคนมีการทำงานไปด้วยกัน ขจัดขัดแย้ง โดยการนำเป้าหมายของทีมเป็นที่ตั้ง สร้างความสำเร็จผ่านความสามัคคีในการทำงาน 

กลุ่ม Train The Trainer & Coaching

ทำให้ค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเองจนนำไปพัฒนาความสำเร็จ สร้างความก้าวหน้าให้ตนเอง นำความรู้ไปพัฒนาผู้อื่น

กลุ่มหลักสูตรลิขสิทธิ์ต่างประเทศ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาความรู้ สถาบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนหลักสูตรลิขสิทธ์จากต่างประเทศ เช่น Miller Heiman, SAB, IBCT

กลุ่มทั่ว ๆ ไป

เป็นการพัฒนาทักษะแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างความสำเร็จในตนเองและนำไปต่อยอดความสำเร็จให้องค์กร

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตรยอดนิยม ที่เป็นมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ทุกคนที่เข้าอบรม จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธฺภาพในการทำงาน

นานาทัศนคติ

หลักสูตร The super manager ทำให้รู้สึกว่าได้มาต่อเติมจิ๊กซอว์ที่ขาดหาย หรือลืมไปแล้ว ให้กลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ได้จากเพื่อนๆในคลาสที่มีความคล้าย และหลากหลาย รวมไปถึง อ. ดร.สุรชัย สอนได้ตรงประเด็น และเห็นภาพสุดๆ

 

อาจารย์สอนสนุกมาก มีความเป็นกันเอง สามารถนำไปใช้งานได้จริง หลักสูตร The Super Manager เป็นหลักสูตรที่ดีมากครับ มาเรียนกับอาจารย์กันน่ะครับ 
#The Super Manager โค๊ช โดย… ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย

เทรนนิ่ง The Super Manager กับดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้ความรู้ด้านการเป็นผู้บริหาร และ สอนสนุกเป็นกันเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงกับการทำงานในชีวิตประจำวันค่ะ

เรียน Miller Heiman : Strategic Selling สนุกมาก อาจารย์เป็นกันเอง สอนให้เข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง recommended course ค่ะ

คำนิยม

หลักสูตร The super manager ทำให้รู้สึกว่าได้มาต่อเติมจิ๊กซอว์ที่ขาดหาย หรือลืมไปแล้ว ให้กลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ได้จากเพื่อนๆในคลาสที่มีความคล้าย และหลากหลาย รวมไปถึง อ. ดร.สุรชัย สอนได้ตรงประเด็น และเห็นภาพสุดๆ

Free Courses

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor.

Premium Courses

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor.

Ready to get started?

Get in touch, or create an account

สอบถามเพิ่มเติม เพื่อการค้นหาหลักสูตรที่ “ใช่” ได้แนวทางที่ชัดเจน ในการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ

สำรวจตนเอง เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา คือแนวคิด เช่นมืออาชีพ ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดเวลา

UA-75256908-1