หลักสูตร เทคนิคการขาย คลิป

หลักสูตรเทคนิคการขาย คลิป

 

                                เคล็ดลับ และข้อคิด สำหรับ เทคนิคการขาย โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย                                                                                                                    

      

 

นี่ก้าวแรก ของอาชีพ ที่ประสบความสำเร็จ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

เทคนิคการขาย ตอน “อาชีพที่รัก กับ อาชีพที่ใช่”

 

หลักสูตรการขาย เทคนิคการขาย 4 วิธี สร้างความประทับใจ เมื่อติดต่อเข้าพบลูกค้า

 

หลักสูตรการขาย (EP0) : ตอน “เรียนอะไรในหลักสูตรการขาย”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

     

หลักสูตรการขาย (EP1) : ตอน “นิสัยนักขายที่ลูกค้าชอบ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หลักสูตรการขาย (EP2) : ตอน “การสร้างความประทับใจในการเข้าพบลูกค้า”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรการขาย (EP3) : ตอน การหาลูกค้าเป้าหมายที่ “ใช่” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรการขาย (EP4) : ตอน “วิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หลักสูตรการขาย (EP5) : ตอน “การ “เร่ง” การตัดสินใจของลูกค้า” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หลักสูตรการขาย (EP6) : ตอน “สื่อสารให้โดนใจลูกค้า” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรการขาย (EP7) : ตอน “ความสำเร็จในการปิดการขาย” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรการขาย (EP8) : ตอน “กระตุ้นตนเองให้ขายมากขึ้น” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

UA-75256908-1