หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ จากห้องเรียนสู่ห้องจริง

หลักสูตรอบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง”(EP1) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย 

 

หลักสูตรอบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง(EP2) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย คำอธิบาย

 

หลักสูตรอบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง”(EP3) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หลักสูตรอบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง(EP4) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย 

 

หลักสูตร อบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง(EP5) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร อบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง(EP6) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หลักสูตร อบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง(EP7) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หลักสูตร อบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง(EP8) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หลักสูตร อบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง(EP9) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร อบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง(EP10) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หลักสูตร อบรมการนำเสนอ ตอน“จากห้องเรียน สู่ห้องจริง(EP11) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

UA-75256908-1