หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ คลิป

อบรมการนำเสนอ “หลักสูตรการนำเสนอ” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 
อบรมการนำเสนอ ตอน ความสำคัญของการนำเสนอ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP1)

 

อบรมการนำเสนอ ตอน คุณลักษณะของการนำเสนอ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP2)

 

อบรมการนำเสนอ ตอน โครงสร้างของการนำเสนอ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP3)

 

อบรมการนำเสนอ ตอน การเตรียมการของการนำเสนอ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP4)

 

อบรมการนำเสนอ ตอน การพัฒนาทักษะของการนำเสนอ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP5)

อบรมการนำเสนอ ตอน 5เทคนิคของการนำเสนอ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP6)

UA-75256908-1