ขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’

ขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’

    ส่อง ตัวเลข ผลจาก กม. ขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’ “รัฐบาล” ขึ้นทะเบียน – วันที่ 11 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 10 ต.ค. คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …....
วิศวกรฝ่ายขาย ทำงานอย่างไร

วิศวกรฝ่ายขาย ทำงานอย่างไร

    วิศวกรฝ่ายขาย ทำงานอย่างไร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย มีวิศวกรหลายคน ปฏิเสธการทำงานในฝ่ายขาย พอพูดถึงการเป็นวิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer) บางคนถึงกับไม่ชอบ ไม่ต้องการ และปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้น ไม่พิจารณาหางานที่เป็นฝ่ายขาย...
UA-75256908-1