หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้

  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่ากระแสกการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรง มีแรงกดดันต่าง ๆ มากมาย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น มีคู่แข่งที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1