กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้ ”

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้ ”

    หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้ ”  Top Skills in Negotiation Approach วัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานได้เข้าใจถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง เข้าใจถึงหลักการพัฒนาเทคนิคที่ต้องใช้ในการสร้างเทคนิคของการเจรจาต่อรอง...

Negotiation Skills

หมวด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Negotiation Skills 1. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง แบบวิน วิน Negotiation Strategy for  Win Win  : 2 วัน 2. หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ Power of Persuasion  : 2 วัน 3. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน  Negotiation for...
UA-75256908-1