การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

หลักสูตร  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน (Logical Thinking for Excellent Performance): Workshop     “การคิด” เป็นเครื่องมือที่สำคัญของมนุษย์ ที่กล่าวเช่นนี้ เป็นเพราะสภาพการทำงานในปัจจุบันนั้น...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1