การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management)

การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management)

หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง : Conflict Management คุณเคยประสบปัญหาในการบริหารทีมงาน เช่นนี้หรือไม่.. ที่มาของข้อขัดแย้ง เหตุแห่งปัญหา เปลี่ยนตนเอง เปลี่ยนความคิด ผลลัพธ์ก็เปลี่ยน บริหารจัดการเมื่อต้องทำงานกับมนุษย์เจ้าปัญหา...
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารข้อขัดแย้ง เพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” Change and Conflict Management

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารข้อขัดแย้ง เพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” Change and Conflict Management

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารข้อขัดแย้ง ” Change and Conflict Management ผู้เข้าอบรมจะได้ การพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ลดข้อขัดแย้งที่ทำให้ทุกฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ทำให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ View Courses    ...

กลุ่มหลักสูตรทั่วไป

กลุ่ม หลักสูตรทั่วไป พัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ เป็นหลักสูตรหลัก ๆ ที่สามารถพัฒนาได้ทั้งองค์กร นำความรู้มาใช้ในการสร้างศักยภาพให้ตนเอง หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning...
ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์ทีมงาน วางแนวทางให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธฺภาพ View Courses   หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up...
หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor

หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor

The Smart Supervisor   หัวหน้างาน ชาญฉลาด ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนทำให้มีทักษะด้านการเป็นหัวหน้า ทำให้มีความมั่นใจในเทคนิควิธีการบริหารงานของตนเองที่มีต่อทีมงาน View Courses   หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor   “เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ...
UA-75256908-1