การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

  หลักสูตร “การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน” Effective Interpersonal for Excellence Preformance หลักการและเหตุผล ตามที่ทุกคนทราบกันดีว่า “หากแม้องค์กรใดมีปัญหา ก็จะสามารถ ฟันฝ่าปัญหาจากภายนอกที่รุมเร้าเข้ามาได้ง่าย ถ้าองค์กรนั้นมีองค์กรภายในเข้มแข็ง...

Excellent Service Behavior

หมวด การบริการเป็นเลิศ Excellent Service Behavior 1. หลักสูตร Service Excellent Behavior การบริการเป็นเลิศ : 1 วัน 2.หลักสูตร เทคนิคการบริการเชิงรุก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ Dynamic Excellent Service Mind : 1 วัน 3.หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์...
UA-75256908-1