หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ คลิป

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ คลิป   ตอน “ภาพรวมการวางกลยุทธ์” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 1    ตอน “ แรงกดดันทางธุรกิจ ” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 2   ตอน “ความสำคัญของการวางแผน” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 3  ตอน...
หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ : Business Strategic Planning

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ : Business Strategic Planning

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศ Business Strategic Planning “แผนธุรกิจ! จะทำให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางธุรกิจ อย่างมั่นคง ด้วยทิศทางที่ชัดเจน และตอบโจทย์ทุก การบริหารจัดการ” ความเป็นมาของ หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์...

กลุ่มหลักสูตรทั่วไป

กลุ่ม หลักสูตรทั่วไป พัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ เป็นหลักสูตรหลัก ๆ ที่สามารถพัฒนาได้ทั้งองค์กร นำความรู้มาใช้ในการสร้างศักยภาพให้ตนเอง หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ

การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ

การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ (New Strategic Thinking for Effective Performance)         “เข้าใจหลักการคิดกลยุทธ์สมัยใหม่ ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิผล”   สภาพการแข่งขันทางธุรกิจนั้น...
UA-75256908-1