หลักสูตรการสร้างอำนาจในตัวคุณ

หลักสูตรการสร้างอำนาจในตัวคุณ

    หลักสูตร การสร้าง อำนาจ ในตัวคุณ “The POWER” “ถ้าคุณคือผู้บริหาร ผู้จัดการหรือนักเจรจาต่อรอง หลักสูตรเดียวที่จะทำให้คุณมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นอย่างไร้เงื่อนไข” ความเป็นมาของหลักสูตร      ในการบริหารจัดการหรือการเจรจาต่อรองนั้น คำว่า “อำนาจ” เปรียบเสมือน...

1 Lay out หลักสูตร

หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ : The Super Manager คุณเคยประสบปัญหาในการบริหารทีมงาน เช่นนี้หรือไม่.. การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานขององค์กร ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้...
เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

  หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ Purchasing Negotiation Technique for Win Win การทำงานของจัดซื้อในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ทีมงานจัดซื้อจะมีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร สร้างรายได้...
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้ ”

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้ ”

    หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้ ”  Top Skills in Negotiation Approach วัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานได้เข้าใจถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง เข้าใจถึงหลักการพัฒนาเทคนิคที่ต้องใช้ในการสร้างเทคนิคของการเจรจาต่อรอง...
หลักสูตร กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และ แก้ข้อโต้แย้ง อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และ แก้ข้อโต้แย้ง อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และ แก้ข้อโต้แย้ง อย่างมืออาชีพ Professional Negotiation and Argument Strategies “เปิดเผยเคล็ดวิชา..เพื่อการแก้ข้อโต้แย้งและช่วงชิงความได้เปรียบในทุกสนามของการเจรจาต่อรอง..ที่มืออาชีพระดับโลกปฏิบัติกัน” หลักการและเหตุผล         ...
UA-75256908-1