หลักสูตรการสร้างอำนาจในตัวคุณ

 

The Power

 

หลักสูตร การสร้าง อำนาจ ในตัวคุณ

“The POWER”

“ถ้าคุณคือผู้บริหาร ผู้จัดการหรือนักเจรจาต่อรอง หลักสูตรเดียวที่จะทำให้คุณมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นอย่างไร้เงื่อนไข”

ความเป็นมาของหลักสูตร
     ในการบริหารจัดการหรือการเจรจาต่อรองนั้น คำว่า “อำนาจ” เปรียบเสมือน พลังงานเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการขับเคลื่อนความสามารถของคุณทำให้มีอิทธิพลหรือใช้ในการนำผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีตนั้นทักษะในการสร้างอำนาจส่วนบุคคลนั้นสามารถที่จะนำหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความคิด สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ขึ้นใหม่ หรือการมีอิทธิพลต่อแนวโน้มต่าง ๆ ดังนั้นอำนาจเปรียบเสมือนพลังงานที่จะใช้ในการขับเคลื่อนผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ในโลกของการทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำองค์กร ผู้นำแผนก หัวหน้าส่วนงาน ผู้ที่มีอำนาจเต็มครบรูปแบบจะสามารถที่จะขับเคลื่อนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ สร้างผลงานที่ดีให้กับทีมงาน หรือการแนะนำให้กับทีมงานประสบความสำเร็จตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ หรือการติดต่อกับผู้คนภายนอกในรูปแบบการเจรจาต่อรอง  ผู้ที่มีอำนาจเต็มครบทุกรูปแบบก็จะสามารถทำให้ได้รับข้อเสนอที่ได้เปรียบมากกว่า ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการที่จะสร้างความแตกต่างในการบริหารจัดการหรือการเจรจาต่อรองในอาณาบริเวณที่คุณรับผิดชอบอยู่ คุณต้องมีอำนาจ และต้องเป็นอำนาจที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวคุณเอง เพราะอำนาจไม่ได้มีความเพียงแค่ความรับผิดชอบหรือตำแหน่งที่คุณดูแลอยู่เท่านั้น หลักสูตร การสร้างอำนาจในตัวคุณหรือ “The POWER” ถูกออกแบบมาตามการค้นคว้าและวิจัยเรื่องการสร้างอำนาจ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจหลักในการสร้างอำนาจได้อย่างถูกวิธี ปกปิดจุดอ่อนที่คุณมี หรือป้องกันความล้มเหลวในการเจรจาต่อรองหรือการปริหารทีมงาน สร้างความโดดเด่นในการบริหารจัดการและการเจรจาต่อรองทำให้คุณได้เปรียบในทุกสนามของการบริหารงานหรือเจรจาต่อรอง

วัตถุประสงค์ในการอบรม
          1) เข้าใจองค์ประกอบของการสร้างอำนาจ
2) การสร้างอำนาจในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม
          1) สามารถที่จะแยกแยะองค์ประกอบการสร้างอำนาจ
2) การฝึกการนำอำนาจรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการทำงาน

 เนื้อหาอบรม
          – ความสำคัญของการสร้างอำนาจในการบริหารจัดการ
– องค์ประกอบของการสร้างอำนาจที่สำคัญ
– ความเข้าใจผิดในการสร้างอำนาจของผู้นำหรือนักเจรจาต่อรอง
– ขั้นตอนการสร้างอำนาจที่มีประสิทธิภาพ
– สะท้อนภาพในตัวคุณ เพื่อนำสู่การวางอำนาจต่อภายนอก
– ประเภทของอำนาจที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการงาน
– แหล่งที่มาของอำนาจและการสร้างสถานการณ์ตามแหล่งที่ม
– อำนาจจากตัวคุณ VS อำนาจจากองค์กร
– วิเคราะห์การสร้าง 11 อำนาจในตัวคุณ
– การประยุกต์การสร้างอำนาจในรูปแบบต่างเพื่อให้เหมาะในแต่ละสถานการณ์
– กลลวงของการสร้างอำนาจและข้อผิดพลาดความล้มเหลวในการสร้างอำนาจ
– Workshop กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

วิทยากร
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ
• Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
• Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
• Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
• Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
• Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
• Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.083 276 8877
Email: training@stepplus.org 

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การสร้าง อำนาจ ในตัวคุณ “The POWER”

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การสร้าง อำนาจ ในตัวคุณ “The POWER”
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

 

เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

 

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique for Win Win

การทำงานของจัดซื้อในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ทีมงานจัดซื้อจะมีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร สร้างรายได้ จากการเจรจาต่อรองเพื่อให้องค์กรหรืองานจัดซื้อได้ผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองเป็นที่น่าพึงพอใจ การทำธุรกิจนั้นหลายคนเข้าใจว่า ผู้สร้างรายได้ให้กับองค์กรนั้นจะมาจากฝ่ายขาย แต่แท้จริงนั้นยิ่งทีมงานในการจัเซื้อได้ราคาที่ดีมากเท่าไหร่ ก็เท่ากับเพิ่มโอกาสในการที่จะสร้างผลกำไรได้เช่นกัน เพราะภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานจัดซื้อจะมีหน้าที่หลักคือการค้นหาแหล่งจำหน่ายสินค้าใหม่ ๆ และต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่มีความเหมาะสมที่สุด เท่ากับเป็นการลดต้นทุน ทำให้องค์กรมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือที่สำคัญของส่วนงานจัดซื้อคือเทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่องานขัดซื้อ เท่ากับว่าพนักงานในทีมงานจัดซื้อคนใด สามารถใช้เครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อได้ดีที่สุดเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรองนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อนั้นเต็มไปด้วยเทคนิค วิธีการ เงื่อนงำ กลลวง ที่จะทำให้คู่เจรจาต่อรองตามไม่ทันและเป็นผู้เสียเปรียบการเจรจาต่อรอง ขอบเขตและความสำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ จึงต้องถูกวางเป็นแนวทางให้หน่วยงานจัดซื้อนั้นสามารถที่จะมีทักษะที่สามารถจะชนะในทุก ๆ การเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือแยบยลเพียงใด

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ Purchasing Negotiation Technique for Win Win เป็นหลักสู้ตรที่มีการรวบรวมแนวทางในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ โดยมีการออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ที่ต้องใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย คือการรักษาความสัมพันธ์กับคู่เจรจาต่อรอง ทำให้ทีมงานจัดซื้อมีความเข้าใจและมองเห็นถึงแนวทางที่จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง โดยมีการรวบรวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญในงานจัดซื้อและมีการฝึกปฏิบัติในการเจรจาต่อรองรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีความเข้าใจขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ และได้ผลลัพธ์คือความรู้สึกว่าตนเอง ชนะในการเจรจาต่อรองในทุกการครั้งที่มี การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อสร้างผลกำไรและความก้าวหน้าให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังเข้าอบรมการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

 1. ทีมงานมีความมั่นใจในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 2. เข้าใจหลักในการเลือกและการใช้เครื่องมือที่สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 3. มีขั้นตอนในการเจรจาต่อรองที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุต์ในการทำงาน
 4. มีการฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้เห็นแนวทางในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 5. สามารถเชื่อยโยงกับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 1. ทำให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 2. มีมุมมองที่เข้าถึงรูปแบบของความแตกต่างในการเจรจาต่อรอง
 3. เข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในการเจราต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 4. วิเคราะห์กระบวนการในเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ทำให้มีวิธีการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
 5. ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์และวิธีการที่ทีมาจากเหตุผล
 6. สามารถนำปประยุกต์ใช้ในงานจัดซื้อที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

 

เนื้อหาในการอบรม  

วันที่ 1

Module 1: แนวทางการการดำเนินงานภายใต้การจัดซื้อยุคใหม่

 • แนวโน้มของธุรกิจและการจัดการจัดซื้อยุคใหม่
 • กลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงความสำเร็จขององค์กร ที่จัดซื้อต้องทราบ
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน
 • เลห์กล หฃุ่มพรางในการทำธุรกิจ ที่ทีมงานจัดซื้อต้องพึงระวัง
 • รูปแบบของการเจรจาต่อรองในงานที่แตกต่างกันออกไป
 • ปัจจัยของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 1

 

Module 2: วิเคราะห์สถานการณ์ในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

 • วัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรอง เพื่อผลสำเร็จ
 • พันธ์กิจ หน้าที่ และความคาดหวังที่มีต่อทีมงานจัดซื้อ
 • องค์ประกอบในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • ขั้นตอนในการทำงานของหน่วยงานจัดซื้อ เชื่อมโยงในประเด็นการเจรจาต่อรอง
 • แนวทางการสร้างเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้ในงานจัดซื้อ
 • วิเคราะห์สถานการณ์ของตนเองในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 • การพัฒนา ยกระดับ เพื่อแก้ จุดอ่อน เสริมจุดแข็งในการเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 2

 

Module3: การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง

 • ข้อแตกต่างของการเจรจาต่อรองงานจัดซื้อกับงานขาย
 • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ วางแนว ขอบเขต สร้างความได้เปรียบ
 • อำนาจกับงานจัดซื้อ ทำอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • การสร้างอำนาจจากแหล่งต่าง ๆ และ การนำไปใช้ในการเจรจาต่อรอง
 • การวิเคราะห์ พื้นที่ในการเจรจาต่อรอง ในส่วนงานจัดซื้อ
 • การสร้างเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง เพื่อเปิดเกมรุก และ รับในการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 3

 

Module4: การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 • องค์ประกอบของความพร้อมในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • การกำหนดทีมงานเพื่องานการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้เปรียบในการจัดซื้อ
 • เทคนิคการสร้างแรงกดดันรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • การใช้อำนาจ เพื่อสร้างอิทธิพลในการเจรจาต่อรอง ให้กับคู่เจรจาต่อรอง
 • การจัด สถานที่ สร้างความได้เปรียบ และสิ่งแวดล้อมในการเจรจาต่อรอง
 • การาร้างสัมพันธ์ขั้นสุดท้าย เพื่อการสรุป และจัดทำสัญญาตกลงในงานเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 4

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

พนักงานในส่วนงานจัดซื้อทุกระดับ ไม่ว่าต้องต่อรองในเรื่องธุรกิจ หรือ เรื่องงาน ผู้บริหาร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก นักการตลาด นักขาย และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการผลสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

 

วิธีการสัมมนา

ประยุกต์มาจาก หลักสูตร “Advance Negotiation” จาก Notre Dame University   และใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

 อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย : 

LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา : 

2  วันเต็ม

วิทยากร

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)  
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ประเทศสหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้ ”

 

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้”

 

หลักสูตร Top Skills in Negotiation Approach

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้”

(เน้นการฝึกปฏิบัติ ด้วยกรณีศึกษาที่เป็นลิขสิทธิ์ และ การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน จากประเทศสหรัฐอเมริกา)

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานของทุกองค์กรนั้น การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เพราะการติดต่อประสานงานจะทำให้งานมีความคืบหน้า แต่ในทางกลับกันถ้าการติดต่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำลายทุกอย่างลงได้ ไม่ว่าคนที่ทำงานจะทำงานในตำแหน่งใด มีลักษณะงานเช่นไร อยู่ส่วนงานไหน เช่นทำงานในส่วนทรัพยากรบุคคล ทำงานในตำแหน่งบัญชี การเงิน ฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายขาย การติดต่อประ สานงานนั้นในหลาย ๆ ครั้งอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลของความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่นฝ่ายหนึ่งต้องการในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งให้ไม่ได้ กระบวนการของการเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จ ทุกคนพึงพอใจต่อผลลัพธ์ที่ตนเองปรารถนาคือได้ในสิ่งที่คุณต้องการ หรือ ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็จะเข้าใจถึงข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรองนั้น ๆ กระบวนการของการเจรจาต่อรงจึงเป็นเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญที่จะเป็นตัวขับ เคลื่อนให้การเจรจาต่อรองนั้น ๆ อยู่ในรูปแบบที่ทำให้มีความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เพราะการเจรจาต่อรองไม่ใช่การบังคับ ไม่ใช่การกดขี่ขมเหง แต่เป็นการทำคู่เจรจาการเจรจาต่อรองบรรลุเป้าหมายในการทำงานการเจรจาต่อรองที่ต้องพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเป็นเสมือนแม่บทของการเจรจาต่อรองที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบริบทของการเจรจาต่อรองในทุก ๆ ราย ละเอียดที่ต้องใช้ เพื่อค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของผู้ที่ต้องเจรจาต่อรอง สามารถนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อต้องเจรจาต่อรอง และการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้เป็นแนวทางที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง เพื่อเปิดฉากการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ และสุดท้ายคือแผนปฏิบัติการที่จะแนวทางในการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เข้าใจวิธีการเจรจาต่อรองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกคนในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1. ให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานได้เข้าใจถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง
 2. เข้าใจถึงหลักการพัฒนาเทคนิคที่ต้องใช้ในการสร้างเทคนิคของการเจรจาต่อรอง
 3. เข้าถึงแนวยุทธ์วิธีที่คู่เจรจาต่อรองจะนำมาใช้เพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะ พร้อมทางแก้เกมการเจรจาต่อรอง
 4. สร้างแผนปฏิบัติการที่ตนเองต้องนำมาใช้ในการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรอง
 5. ฝึกฝนการเจรจาต่อรองเป็นรายบุคคล

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดต้องใช้ในการเจรจาต่อรองและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์บุคลิกลักษณะที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรองและการนำไปปรับใช้
 • เข้าใจขั้นตอนการสร้างเทคนิคที่สำคัญในการเจรจาต่อรองที่สำคัญ และการแก้เกมการเจรจาต่อรอง
 • รู้และเข้าใจหลักวิธีการวางแผนเมื่อต้องเจรจาต่อรองและแก้ข้อโต้แย้ง
 • สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ เมื่อต้องเจรจาต่อรองและโต้แย้ง
 • สร้างแผนในการพัฒนาตนเองในการเจรจาต่อรองด้วยตนเอง

 

รายละเอียดหลักสูตร  

วันที่ 1 ความสำคัญและรายละเอียดของการเจรจาต่อรอง

 • ความสำคัญการเจรจาต่อรองเพื่อให้ผลสำเร็จสูงสุดในการทำงาน
 • ความเข้าใจในที่มาและความหมายของความหมายของการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์ ลักษณะจุดอ่อน จุดแข็งของผู้เจรจาต่อรอง
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
 • การสร้างเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างชัยชนะในการเจรจาต่อรอง
 • การบริหารข้อมูลและการวิเคราะห์ ZOPA เพื่อการประเมินความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • หลักการพื้นฐานที่สำคัญในการเจรจาต่อรองกับทุกสถานการณ์
 • การสร้างความได้เปรียบจากการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
 • การวิเคราะห์ BATNA เพื่อนำไปสู่การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์ความสนใจและตำแหน่งในการเจรจาต่อรอง
 • การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • ฝีกการเจรจาต่อรอง Workshop: จัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

 

วันที่ 2 การวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรองและรูปแบบของเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

 • วิเคราะห์พฤติกรรมคู่เจรจาต่อรองแบบ “รู้เขา รู้เรา”
 • การพิจารณาทางเลือกเพื่อให้ได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • กระบวนการที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองที่ได้ประสิทธิภาพ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์และสร้างประเด็นในการเจรจาต่อรอง
 • การค้นหาความต้องการที่แท้จริงในการเจรจาต่อรองของทั้งสองฝ่าย
 • การพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์การพัฒนาเทคนิคในการเจรจาต่อรอง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ได้ในทุกสถานการณ์ของการเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลเรื่องการเจรจาต่อรองและจัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ
 • มอบหมายงานเพื่อการนำการเจรจาต่อรองไปใช้

 

 

วันที่ 3 การปรับ DNAเพื่อให้เป็นนักเจรจาต่อรอง มืออาชีพ การประเมินคุณลักษณะรายบุคคลเพื่อค้นหาคุณลักษณะการเจรจาต่อรอง

 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อค้นหา ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง
 • ค้นหาจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ตามแนวทางของการเจรจาต่อรองที่ได้นำไปปฏิบัติ
 • การปรับ DNA การเจรจาต่อรอง เพื่อความยั่งยืนของทักษะในการเจรจาต่อรง
  • การจัดทำการสำรวจ 22 Characteristic of Negotiation Assessment เพื่อค้นหาคุณลักษณะการเจรจาต่อรอง 22 ลักษณะในการเจรจาต่อรองของแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำไปพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • การแก้ไข จุดอ่อนในแต่ละลักษณะที่ตนเองเป็นในการเจรจาต่อรอง
 • การแก้เกม เมื่อคู่เจรจาต่อรองนำเทคนิคต่างมาใช้ในเกมการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรองอย่างไร ไม่ให้รู้ว่ากำลังเจรจาต่อรอง คือสุดยอดการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้” ตามแนวหนังสือ 89 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองต้องได้
 • การสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลเรื่องการเจรจาต่อรองและจัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

 

วิธีการสัมมนา :

แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method) เน้นการฝึกปฏิบัติ ด้วยกรณีศึกษาที่เป็นลิขสิทธิ์ และ การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
 • บทบาทสมมุติรายบุคคล ซึ่งมีสถานการณ์ตรงกับการเจรจาต่อรองในชีวิตจริงมากที่สุด
 • กรณีศึกษา (Case Studies)
 • ระดมสมอง การนำเสนอ เดี่ยว

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :  LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  3  วัน หรือ 18 ชั่วโมง

วิทยากร:  

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

 

หลักสูตร กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และ แก้ข้อโต้แย้ง อย่างมืออาชีพ

2

หลักสูตร กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และ แก้ข้อโต้แย้ง อย่างมืออาชีพ
Professional Negotiation and Argument Strategies

“เปิดเผยเคล็ดวิชา..เพื่อการแก้ข้อโต้แย้งและช่วงชิงความได้เปรียบในทุกสนามของการเจรจาต่อรอง..ที่มืออาชีพระดับโลกปฏิบัติกัน”

หลักการและเหตุผล
          จากสภาพของการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น เป็นที่ยอมรับกันว่าในทุก ๆ การขายนั้น การโต้แย้งและการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เพราะเป็นเสมือนฟันเฟืองตัวแรกที่เป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เกิดการขายขึ้น นำไปสู่การปิดการขาย ซึ่งการขายในยุคปัจจุบันนั้น มีกระบวนการของการขายที่ปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิดการขายในอดีต โดยต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยการการมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือการที่มีหลักในการแก้ข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง ซึ่งสาเหตุหลักที่ต่างก็นำแนวคิดเช่นนี้เป็นที่ตั้งทำให้ผู้เป็นนักขายนั้นต้องมีกระบวนการในการขายที่ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสภาพของการแข่งขันในปัจจุบัน เพราะหัวใจที่สำคัญของการเพิ่มยอดขายนั้นมาจากการที่ผู้ขายนั้นสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการขายสมัย ใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร ซึ่งองค์ประกอบการขายเชิงรุกดังเช่นนักขายมือเซียน จะมีแนวคิดและกระบวน การของการขายที่แตกต่างจากการขายทั่วไป อันประกอบด้วยขั้นตอนของการขายที่เป็นรูปแบบมากขึ้น ทั้งขั้นตอนในการขายและการเจรจาต่อรอง สร้างให้ธุรกิจของตนนั้นมีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ลูกค้านั้นสามารถจดจำได้ง่ายขึ้น เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขการซื้อเพิ่มมากขึ้น หลักสูตร “กลยุทธ์การแก้ข้อดต้แย้งและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation and Argument Strategies)” จะทำให้ผู้ที่ทำงานขายนั้นมีความเข้าใจสามารถที่จะฝึกหัดและทดลองสร้างความเข้าใจได้อย่างเป็นรูปธรรมในการทำงานเป็น การเรียนรู้เทคนิคการขายใหม่ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานขายเข้าใจถึงหลักการทำงานเชิงรุกและสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
          – ปรับเปลี่ยนแนวคิดการแก้ข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองให้เป็นแนวคิดเชิงรุก
          – สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
          – ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการเจรจาต่อรองและแก้ข้อโต้แย้งซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
          – เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในการโต้แย้งและเจรจาต่อรอง
          – เข้าใจหลักของการเจรจาต่อรองและสภาพแวดล้อมของการเจรจาต่อรอง
          – บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ต้องเจรจาต่อรอง และได้เจรจาต่อรองเป็นรายบุคคล (ไม่เป็นการทำงานกลุ่ม แต่เป็นการเจรจาต่อรองเดี่ยว)
          – เทคนิค วิธีการเจรจาต่อรองและแก้ข้อดต้แย้งอย่างเป็นรูปธรรม
          – รู้และเข้าใจหลักวิธีการวางแผนเมื่อต้องเจรจาต่อรองและโต้แย้ง
          – สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ เมื่อต้องเจรจาต่อรองและโต้แย้ง

รายละเอียดหลักสูตร
วันที่ 1 กลยุทธ์การแก้ข้อโต้แย้ง
          – ความสำคัญในการเจรจาต่อรองและแก้ข้อโต้แย้งในการดำเนินธุรกิจ
– องค์ประกอบการโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าโต้แย้ง
– การแก้ข้อโต้แย้ง และการออกแบบเครื่องมือในการโต้แย้ง
– เทคนิคการโต้แย้งอย่างมืออาชะ
– แนวคิดเรื่องการเจรจาต่อรองในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการบริหารจัดการยุคที่21
– วิเคราะห์คนส่วนใหญ่ทำไมถึงล้มเหลวเมื่อต้องเจรจาต่อรอง
– ฝึกปฏิบัติรายบุคคลเรื่องการเจรจาต่อรองและทำ Work Shop

วันที่ 2 ปลุกพลังการเจรจาต่อรอง แบบไม่เป็นรองใคร
Module1: Essentials of Negotiation
– ความเข้าใจผิดในเรื่องของการเจรจาต่อรองเพื่อหลีกเลี่ยง
– การจัดทำข้อมูลแบบรู้เขา รู้เรา
– การสร้างอำนาจที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง
– การใช้ศิลปะในการดน้มน้าวใจเพื่อความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองแบบ Win-WIn
– วิเคราะห์องค์ประกอบการเจรจาต่อรองที่สำคัญ สร้างจุดได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
– ศึกษาความแตกต่างของการเจรจาต่อรองที่แตกต่างกันของแต่ละคนเพื่อกำหนดกลยุทธ์
– วิเคราะห์หลักของความสำเร็จของการเจรจาต่อรอง Negotiation Key Success Factor
Workshop2 ชุดฝึกการเจรจาต่อรองเป็นรายบุคคล
Workshop3 วิเคราะห์กลุ่ม จากกรณีศึกษาที่กำหนดให้

 วิธีการสัมมนา :
          – แนวคิดในการออกแบบหลังสูตร ประยุกต์มาจาก หลักสูตร “Essential Negotiation” Notre Dame University
– แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
– จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
– บทบาทสมมุติ
– กรณีศึกษา (Case Studies)
– ชมวิดีทัศน์

อุปกรณ์ประกอบคำบรรยาย : LCD Projector / Flip Board

วิทยากร:
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ
– Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
– Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
– Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
– Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
– Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
– Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

หลักสูตร 360 องศา เทคนิคการเจรจาต่อรอง


360-Top-nego

หลักสูตร  360 องศาเทคนิคการเจรจาต่อรอง

360 Top Performance in Negotiating Techniques: How to Negotiate and Win Every Time 

ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองต้อง “ได้”

Trainer, Dr.Surachai Kositbovornchai, was obtained certificate of Essential Negotiation and Advance Negotiation from NotreDame University, USA 

 

หลักการและเหตุผล

ความเป็นจริวของการเจรจาต่อรอง ในทุกสถานการณ์การทำงานนั้น พบว่าไม่ว่าท่านจะทำงานในตำแหน่งใด อยู่ส่วนงานไหน เช่นทำงานในส่วนทรัพยากรบุคคล ทำงานในตำแหน่งบัญชี การเงิน ฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายขาย การติดต่อประสานงานนั้นบางครั้งอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลของความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่นฝ่ายหนึ่งต้องการในสิ่งที่อีกผ่ายหนึ่งให้ไม่ได้ ดังนั้นการเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายประสบความ สำเร็จคือได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรืออาจจะพ่ายแพ้ไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองคาดหวัง ถ้าไม่ประสบความ สำเร็จในการเจรจาต่อรองนั้น ๆ กระบวนการของการเจรจาต่อรงจึงเป็นเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญที่จะเป็นตัวขับ เคลื่อนให้การเจรจาต่อรองนั้น ๆ อยู่ในรูปแบบที่ทำให้มีความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เพราะการเจรจาต่อรองไม่ใช่การบังคับ ไม่ใช่การกดขี่ขมเหง แต่เป็นการทำคู่เจรจาต่อรองยินดีรับข้อเสนอด้วยความรู้สึกพึงพอใจอย่างแท้จริง หลักสูตร จิตวิทยาการเจรจาต่อรองต้อง “ได้” เป็นเสมือนแม่บทของการเจรจาต่อรองที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบริบทของการเจรจาต่อรองในทุก ๆ รายละเอียดที่ต้องใช้ซึ่งเริ่มต้นจากวิเคราะห์ 22 บุคลิก ลักษณะเพื่อค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของผู้ที่ต้องเจรจาต่อรอง สามารถนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อต้องเจรจาต่อรอง และการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้เป็นแนวทางที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง เพื่อเปิดฉากการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ และสุดท้ายคือแผนปฏิบัติการที่จะแนวทางในการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เข้าใจวิธีการเจรจาต่อรองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. ให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานได้เข้าใจถึงองค์ประกอบทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง
 2. เข้าใจถึงที่ไปที่มาของการสร้างเทคนิคที่สำคัญที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง และสามารถประยุกต์ใช้ในทุกสถานการณ์
 3. เข้าถึงถึงแนวยุทธ์วิธีที่คู่เจรจาต่อรองจะนำมาใช้เพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะ พร้อมทางแก้เกม
 4. สร้างแผนปฏิบัติการที่ตนเองต้องนำมาใช้ในการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรอง
 5. ฝึกฝนการเจรจาต่อรองเป็นรายบุคคล

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดต้องใช้ในการเจรจาต่อรองและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์ 22 บุคลิกลักษณะที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง จากเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการในการค้นคว้าและวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ข้าใจขั้นตอนการสร้างเทคนิคที่สำคัญในการเจรจาต่อรองที่สำคัญ และการแก้เกมการเจรจาต่อรอง
 • การประยุกต์นำเทคนิคไปใช้ในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • รู้และเข้าใจหลักวิธีการวางแผนเมื่อต้องเจรจาต่อรองและโต้แย้ง
 • สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ เมื่อต้องเจรจาต่อรองและโต้แย้ง
 • สร้างแผนในการพัฒนาตนเองในการเจรจาต่อรองด้วยตนเอง

 

เครื่องมือ การเจรจาต่อรอง ที่ใช้ในการอบรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสิทธิภาพมากที่สุด

 • วิเคราะห์บุคลิกลักษณะใน การเจรจาต่อรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกา: ผู้เรียนจะได้รับการสำรวจเพื่อค้นหาบุคลิกลักษณะ 22 ที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง ซึ่งจะนำไปใช้ในการปรับแก้จุดอ่อนที่ตนเองมีอยู่ ทำให้กลายเป็นจุดแข็งและสามารถสร้างความได้เรียบในการเจรจาต่อรอง
 • ชุดฝึก การเจรจาต่อรอง รายบุคคล จากประเทศสหรัฐอเมริกา :เพื่อความเข้าใจศาสตร์แห่งการเจรจาต่อรองที่แท้จริงและเป็นการเพิ่มความรู้ความชำนาญในการเจรจาต่อรอง ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับการฝึกการเจรจาต่อรองทั้ง 2 วันในการเข้าอบรม
 • แนวทางในการสอนและออกแบบหลักสูตรการเจรจาต่อรอง ประยุกต์มาจากหลักสูตรการเจรจาต่อรอง ที่ผ่านประสบการณ์จริง

รายละเอียดหลักสูตร   

วันที่ 1 องค์ประกอบ และ 8 กล่องเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง

 • – ชุดสำรวจพฤติกรรม-Character of Negotiation Effectively: CONE เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน 22 พฤติกรรมที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง CONE เป็นชุดสำรวจที่เป็นลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • • แนวคิดเรื่องการเจรจาต่อรองในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการบริหารจัดการยุคที่21
 • • ความหมายที่หลากหลายมุมมองและที่มาของการเจรจาต่อรอง
 • • 7 องค์ประกอบของความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
 • • วิเคราะห์ 22 บุคลิกภาพในการเจรจาต่อรองเพื่อพัฒนาจากจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง
 • • สร้างและพัฒนา 8 กล่องเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างชัยชนะในการเจรจาต่อรอง
 • • การบริหารข้อมูลและการวิเคราะห์ ZOPA เพื่อการประเมินความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • • กฎพื้นฐานที่สำคัญในการเจรจาต่อรองกับทุกสถานการณ์
 • • การสร้างความได้เปรียบจากการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
 • • การวิเคราะห์ BATNA เพื่อนำไปสู่การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
 • • วิเคราะห์ความสนใจและตำแหน่งในการเจรจาต่อรอง
 • • การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการเจรจาต่อรอง
 • • ชุดฝึก: เพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง ชุดฝึกการเจรจาต่อรอง เช้า  1 ครั้ง บ่าย 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง เป็นการเจรจาต่อรองรายบุคคล ซึ่งชุดฝึกนี้เป็นลิขสิทธ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • • ชุดสำรวจ: ทำการสำรวจพฤติกรรมจากชุด Assessment
 • • Workshop: จัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

 

วันที่ 2 การวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรองและรูปแบบของเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

 • • วิเคราะห์พฤติกรรมคู่เจรจาต่อรองแบบ “รู้เขา รู้เรา”
 • • การพิจารณาทางเลือกเพื่อให้ได้เรียบในการเจรจาต่อรอง
 • • 6 ขั้นตอนในการแจรจาต่อรอง
 • • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองที่ได้ประสิทธิภาพ
 • • การกำหนดวัตถุประสงค์และสร้างประเด็นในการเจรจาต่อรอง
 • • การค้นหาความต้องการที่แท้จริงในการเจรจาต่อรองของทั้งสองฝ่าย
 • • การพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเจรจาต่อรอง
 • • แก่นแท้ในการสร้างเทคนิคในการเจรจาต่อรอง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ได้ในทุกสถานการณ์ของการเจรจาต่อรอง
 • • การสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการเจรจาต่อรอง
 • • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลเรื่องการเจรจาต่อรองและทำ Work Shop
 • • ชุดฝึก: เพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง ชุดฝึกการเจรจาต่อรอง เช้า  1 ครั้ง บ่าย 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง เป็นการเจรจาต่อรองรายบุคคล ซึ่งชุดฝึกนี้เป็นลิขสิทธ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมการฝึกเจรจาต่อรองตลอดหลักสูตร 4 ชุดฝึก
 • • ชุดสำรวจ: ทำการสำรวจพฤติกรรมจากชุด Assessment
 • • Workshop: จัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

 

วิธีการสัมมนา :

 • • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
 • • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
 • • บทบาทสมมุติ
 • • กรณีศึกษา (Case Studies)
 • • กรณีศึกษา

 

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :  LCD Projector / Flip Board

 

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  2  วันเต็ม

 

วิทยากร:

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
 • • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร 360 เทคนิคการเจรจาต่อรอง Top Performance in Negotiating Techniques

360

หลักสูตรการเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้”

360 Top Performance in Negotiating Techniques:

How to Negotiate and Win Every Time

Trainer, Dr.Surachai Kositbovornchai, was obtained certificate of Essential Negotiation and Advance Negotiation from NotreDame University, USA

หลักการและเหตุผล
        การเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องจำเป็น  ในทุกสถานการณ์การทำงานนั้น พบว่าไม่ว่าท่านจะทำงานในตำแหน่งใด อยู่ส่วนงานไหน เช่นทำงานในส่วนทรัพยากรบุคคล ทำงานในตำแหน่งบัญชี การเงิน ฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายขาย การติดต่อประสานงานนั้นลางครั้งอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลของความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่นฝ่ายหนึ่งต้องการในสิ่งที่อีกผ่ายหนึ่งให้ไม่ได้ ดังนั้น การเจรจาต่อรอง เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายประสบความ สำเร็จคือได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรืออาจจะพ่ายแพ้ไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองคาดหวัง ถ้าไม่ประสบความ สำเร็จใน การเจรจาต่อรอง นั้น ๆ กระบวนการของ การเจรจาต่อรอง จึงเป็นเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญที่จะเป็นตัวขับ เคลื่อนให้การเจรจาต่อรองนั้น ๆ อยู่ในรูปแบบที่ทำให้มีความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เพราะการเจรจาต่อรองไม่ใช่การบังคับ ไม่ใช่การกดขี่ขมเหง แต่เป็นการทำคู่เจรจาต่อรองยินดีรับข้อเสนอด้วยความรู้สึกพึงพอใจอย่างแท้จริง หลักสูตร จิตวิทยาการเจรจาต่อรองต้อง “ได้” เป็นเสมือนแม่บทของการเจรจาต่อรองที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบริบทของการเจรจาต่อรองในทุก ๆ รายละเอียดที่ต้องใช้ซึ่งเริ่มต้นจากวิเคราะห์ 22 บุคลิก ลักษณะเพื่อค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของผู้ที่ต้องเจรจาต่อรอง สามารถนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อต้องเจรจาต่อรอง และการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้เป็นแนวทางที่ต้องใช้ใน การเจรจาต่อรอง เพื่อเปิดฉากการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ และสุดท้ายคือแผนปฏิบัติการที่จะแนวทางในการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เข้าใจวิธี การเจรจาต่อรอง อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร เพราะเป็นผลจากพนักงานมี เทคนิค การเจรจาต่อรอง

วัตถุประสงค์
          1. ให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานได้เข้าใจถึงองค์ประกอบทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง
2. เข้าใจถึงที่ไปที่มาของการสร้างเทคนิคที่สำคัญที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง และสามารถประยุกต์ใช้ในทุกสถานการณ์
3. เข้าถึงถึงแนวยุทธ์วิธีที่คู่ เจรจาต่อรอง จะนำมาใช้เพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะ พร้อมทางแก้เกม
4. สร้างแผนปฏิบัติการที่ตนเองต้องนำมาใช้ในการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรอง
5. ฝึกฝนการเจรจาต่อรองเป็นรายบุคคล

 ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
          1. เข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดต้องใช้ในการเจรจาต่อรองและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
          2. วิเคราะห์ 22 บุคลิกลักษณะที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง จากเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการในการค้นคว้าและวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
          3. เข้าใจขั้นตอนการสร้างเทคนิคที่สำคัญใน การเจรจาต่อรอง ที่สำคัญ และการแก้เกมการเจรจาต่อรอง
          4. การประยุกต์นำเทคนิคไปใช้ใน การเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
          5. รู้และเข้าใจหลักวิธีการวางแผนเมื่อต้อง เจรจาต่อรอง และโต้แย้ง
          6. สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ เมื่อต้อง เจรจาต่อรอง และโต้แย้ง
          7. สร้างแผนในการพัฒนาตนเองใน การเจรจาต่อรองด้วยตนเอง

เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสิทธิภาพมากที่สุด
          – วิเคราะห์บุคลิกลักษณะใน การเจรจาต่อรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกา: ผู้เรียนจะได้รับการสำรวจเพื่อค้นหาบุคลิกลักษณะ 22 ที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง ซึ่งจะนำไปใช้ในการปรับแก้จุดอ่อนที่ตนเองมีอยู่ ทำให้กลายเป็นจุดแข็งและสามารถสร้างความได้เรียบในการเจรจาต่อรอง
          – ชุดฝึก การเจรจาต่อรอง รายบุคคล จากประเทศสหรัฐอเมริกา :เพื่อความเข้าใจศาสตร์แห่งการเจรจาต่อรองที่แท้จริงและเป็นการเพิ่มความรู้ความชำนาญในการเจรจาต่อรอง ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับการฝึกการเจรจาต่อรองทั้ง 2 วันในการเข้าอบรม
          – แนวทางในการสอนและออกแบบหลักสูตร ประยุกต์มาจาก หลักสูตรการเจรจาต่อรอง จาก NotreDame University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 รายละเอียด หลักสูตรการเจรจาต่อรอง ต้องได้
วันที่ 1 องค์ประกอบ และ 8 กล่องเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง
– ชุดสำรวจพฤติกรรม-Character of Negotiation Effectively: CONE เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน 22 พฤติกรรมที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง CONE เป็นชุดสำรวจที่เป็นลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
– แนวคิดเรื่องการเจรจาต่อรองในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการบริหารจัดการยุคที่21
– ความหมายที่หลากหลายมุมมองและที่มาของการเจรจาต่อรอง
– 7 องค์ประกอบของความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์ 22 บุคลิกภาพในการเจรจาต่อรองเพื่อพัฒนาจากจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง
– สร้างและพัฒนา 8 กล่องเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างชัยชนะในการเจรจาต่อรอง
– การบริหารข้อมูลและการวิเคราะห์ ZOPA เพื่อการประเมินความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
– กฎพื้นฐานที่สำคัญในการเจรจาต่อรองกับทุกสถานการณ์
– การสร้างความได้เปรียบจากการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
– การวิเคราะห์ BATNA เพื่อนำไปสู่การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์ความสนใจและตำแหน่งในการเจรจาต่อรอง
– การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการเจรจาต่อรอง
– ชุดฝึก: เพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง ชุดฝึกการเจรจาต่อรอง เช้า  1 ครั้ง บ่าย 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง เป็นการเจรจาต่อรองรายบุคคล ซึ่งชุดฝึกนี้เป็นลิขสิทธ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
– ชุดสำรวจ: ทำการสำรวจพฤติกรรมจากชุด Assessment
– Workshop: จัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

วันที่ 2 การวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรองและรูปแบบของเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
          – วิเคราะห์พฤติกรรมคู่เจรจาต่อรองแบบ “รู้เขา รู้เรา”
– การพิจารณาทางเลือกเพื่อให้ได้เรียบในการเจรจาต่อรอง
– 6 ขั้นตอนในการแจรจาต่อรอง
– เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองที่ได้ประสิทธิภาพ
– การกำหนดวัตถุประสงค์และสร้างประเด็นในการเจรจาต่อรอง
– การค้นหาความต้องการที่แท้จริงในการเจรจาต่อรองของทั้งสองฝ่าย
– การพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเจรจาต่อรอง
– แก่นแท้ในการสร้างเทคนิคในการเจรจาต่อรอง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ได้ในทุกสถานการณ์ของการเจรจาต่อรอง
– การสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการเจรจาต่อรอง
– ฝึกปฏิบัติรายบุคคลเรื่องการเจรจาต่อรองและทำ Work Shop
– ชุดฝึก: เพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง ชุดฝึกการเจรจาต่อรอง เช้า  1 ครั้ง บ่าย 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง เป็นการเจรจาต่อรองรายบุคคล ซึ่งชุดฝึกนี้เป็นลิขสิทธ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมการฝึกเจรจาต่อรองตลอดหลักสูตร 4 ชุดฝึก
– ชุดสำรวจ: ทำการสำรวจพฤติกรรมจากชุด Assessment
– Workshop: จัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

 วิธีการสัมมนา :
          – แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
– จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
– บทบาทสมมุติ
– กรณีศึกษา (Case Studies)
– กรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย : LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  2  วันเต็ม

วิทยากร:
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

“เกมการรักษาสิทธิ์ที่ดีที่สุด คือการ มีเทคนิค การเจรจาต่อรอง”

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถเจรจาต่อรอง ต้อง ได้ ด้วย “หลักสูตรการเจรจาต่อรอง” ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้”

หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

 

 

 

tsm-12345

หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ  “The Super Manager”

How to improve your organization productivities?
(8 Modules of the Principle of Management)

หมายเหตุ:
หลักสูตร ผู้จัดการ นี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตร การบริหารจัดการ (Management Program) จาก The Japan Industrial Training (JITA) และ The Oversea Human Resource and Development Association(HIDA) ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรได้รับการ Certified Trainer ในหลักสูตร “Trainers’ Training Course on Management Training Program เป็นเวลา 17 วันจากเมือง โอซากา ประเทศ ญี่ปุ่น

ถ้าคุณคือ ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่..

ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานขององค์กร
ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล
ผู้จัดการ  หรือ ผู้บริหาร ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการ
• ขึ้นเป็น ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร โดยไม่เข้าใจว่า..บทบาทที่สำคัญในการเป็น ผู้จัดการ คืออะไร?
• ถ้า ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร การสร้างอำนาจภายใต้ภาวะผู้นำ..ทำได้อย่างไร..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
• และอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้จัดการ ย่อมมีบทบาทมากในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่าการบริหาร จัดการ เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับ ผู้จัดการ และ ผู้บริหาร ทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่นั้น ผู้จัดการ หรือผู้นำองค์กรต่างมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายได้ ดังนั้น “ผู้นำ” ซึ่งการเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน โดยอาศัยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม จึงกล่าวได้ว่า ผู้ใดที่เป็นผู้บริหารหรือ ผู้จัดการ แล้ว ถ้าสามารถทราบได้เทคนิค วิธีการ ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ในฐานะที่เป็น ผู้จัดการ อัจฉริยะย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโดยแท้ แต่ถ้าองค์กรใดขาดหลักในการบริหารงาน ก็จะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ย่อมทำให้ผลผลิตในการทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมีการบริหารจัดการในแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหาร พนักงาน และองค์ประกอบของงาน ซึ่งการบริหารจัดการนั้นจะทำให้เกิดสมดุลย์ในการทำงานทั้งสามส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “ The Super Manager : How to improve your organization productivity?” เป็นหลักสูตรที่นำมาจากการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำมาประยุกต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมการบริหารงานแบบคนไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน สร้างแม่บทของการบริหารจัดการ พัฒนาการสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร
1. ผู้จัดการ บริหาร ซูเปอร์ไวเซอร์และทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน จะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้นำอัจฉริยะ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
2. มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารในแต่ละระดับ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม

หลักสูตร ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร นี้เหมาะสมกับ…
ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร,ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ,หัวหน้างาน,ผู้นำ,ผู้บริหาร,ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

วิธีการสัมมนาหลักสูตร ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:
– Group Discussion
– Individual Assignment
– Individual/Group Presentation
– Role Play in Real Situation for Individual
– Case Study
– Clip Video

ครั้งที่ 1

หลักสูตร อบรมผู้จัดการ: Module 1: Why The Super Manager is more important?
ทำไม “ผู้จัดการ อัจฉริยะ” จึงจำเป็นต่อการบริหารจัดการยุคใหม่?
· การบริหารการจัดการกับความสำเร็จขององค์กร
· 4 หลักที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กร
· บทบาทและความสำคัญสำหรับการเป็น “ผู้จัดการอัจฉริยะ”
· สิ่งที่ควรและไม่ควร เมื่อเป็นผู้จัดการ
o Workshop 1: ทดสอบความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้จัดการ
o VDO1 : เข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ

หลักสูตร อบรมผู้จัดการ: Module2: Principle of Modern Management and working standard
หลักการของ การบริหาร จัดการสมัยใหม่และสร้างมาตรฐานในการทำงาน
· หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
· การสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
· ความสำคัญของการบริหารและการบริหารจัดการ
· เทคนิคการสร้างและการกำหนดมาตรฐานเพื่อการจัดการ
o Workshop 2: การสร้างมาตรฐานในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
o VDO: มาตรฐานกับความสำเร็จ

ครั้งที่ 2
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ:Module3: How to Identify Corporate Problem and Creative Thinking?
การค้นหาปัญหาขององค์กรและการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อขจัดปัญหาในการทำงาน
· ปัญหาและการรับรู้ถึงปัญหา กุญแจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร
· ประเภทของปัญหาและการจัดการกับปัญหาประเภทต่าง ๆ
· การยกระดับความคิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จในการแก้ปัญหาองค์กร
· การจัดโครงสร้างในการทำงาน เพื่อการวางอัตรากำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
o Workshop 3: ชุดฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาปัญหา

หลักสูตร อบรมผู้จัดการ: Module4: Corporate Structure Blueprint and How to improve and renovation of Work?
การสร้างแม่แบบการจัดการโครงสร้างองค์กรและ วิธีการพัฒนา ยกระดับและปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
· การจัดโครงสร้างในการทำงาน
· การยกระดับการและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อการยกระดับในการทำงาน
· การสร้างแม่บทในการทำงานของทีมงาน
· หลักการลดความซับซ้อนและออกแบบให้งานลื่นไหล
o Workshop 4: การวิเคราะห์โครงสร้างและการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและสร้างแม่บท (Corporate Blueprint)
o VDO: 4 sets VDO เพื่อความเข้าใจแก่นแท้ในการจัดโครงสร้างในการทำงานเพื่อการยกระดับ

ครั้งที่ 3
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ:Module5: Effective Operation Management: EOM?
การบริหาร จัดการและการดำเนินการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
· การวิเคราะห์และการวิเคราะห์แม่บทในการทำงาน
· ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบแผนงานที่จำเป็นเพื่อให้ได้แผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
· ประเภทของแผนงานต่าง ๆ ที่ผู้จัดการต้องรู้
· การวิเคราะห์แผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
· ความสำคัญของการสั่งการกับความก้าวหน้าในงาน
· เทคนิคการสั่งการเพื่อให้ได้งาน ได้ใจ
· รูปแบบการสั่งการต่าง ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด
· การบริหารจัดการความแตกต่างของพนักงาน Gen ต่าง ๆ : Baby Boom, GenX, GenY
· วิเคราะห์ปรัชญาการทำงานของคนในแต่ละเจน
o Workshop 5: การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จ
o Workshop 6: การสั่งการในรูปแบบต่างๆ
o VDO: 2 Sets of VDO: How to Assign Work?

ครังที่ 4
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ: Module6: How to Control Coordinating & Establish Effective Training and Development in organization?
วิธีการควบคุมและประสานงานและการฝึกอบรม พัฒนาภายทีมงานในองค์กร?
· ความสำคัญของการควบคุมกับความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร
· หลักวิธีในการควบคุมเพื่อให้ประสิทธิภาพขององค์กรสูงสุด
· การประสานงานอย่างไรได้รับความร่วมมือสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร
· ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จในองค์กร
· รูปแบบการพัฒนาทีมงานในลักษณะต่าง ๆ
· หลักการพัฒนาแบบ T-T-S และ โค้ชชิ่งเพื่อความสำเร็จการบริหารจัดการ
· เทคนิคการกระตุ้นทำให้เกิดการเรียนรู้ของทีมงาน
o Workshop 7: การสั่งการในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาทีมงาน
o VDO: How to Control?

ครั้งที่ 5 

หลักสูตร อบรมผู้จัดการ:Module7: The Development of Advance Modern Leadership
การพัฒนาภาวะผู้นำสมัยใหม่เพื่อการบรรลุเป้าองค์กร
· แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ
· ประเภทของผู้นำ และการค้นหาตัวตนของตนเองในการบริหารจัดการ
· 4 คุณลักษณะของผู้นำและการปรุยุกต์ใช้ในการทำงาน
· การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
· รูปแบบการสร้างแรงจูงใจประเภทต่าง ๆ
· การสื่อสารเพื่อความสำเร็จในองค์กร
o Workshop 8: การสำรวจตนเองเพื่อความเข้าใจภาวะผู้นำ
o VDO: 2 sets of VDO

หลักสูตร อบรมผู้จัดการ:Module 8: The Building of Trust in Relationships?
· การสร้างความไว้ใจเพื่อความสัมพันธ์ในองค์กรและทีมงาน
· การวิเคราะห์ลักษณะของทีมงานเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
· เข้าใจพฤติกรรมของคน: ความต้องการและการบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ์
· ทัศนคติและการพัฒนาทัศนคติที่เป็นบวกให้กับทีมงานและตนเอง
· บริหารจัดการความกังวลของทีมงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อความมุ่งมั่นในการทำงาน
· Workshop 9: วิเคราะห์การแสดงออกและการบริหารจัดการวุฒิภาวะทางอารมณ์
· VDO: 4 sets of VDO

วิทยากร หลักสูตร ผู้จัดการ หรือ การบริหาร:
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

สำรองที่นั่งติดต่อ :
โทร. 0 2349 1787-88
Fax. 0 2349 1789
มือถือ. 083 276 8877
Email: training@stepplus.org 

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร The Super Manager ผู้จัดการอัจฉริยะ

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร The Super Manager ผู้จัดการอัจฉริยะ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

The Super Manager

TSM

 

How to improve your organization productivities?
(8 Modules of the Principle of Management)

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารจัดการ (Management Program) จาก The Japan Industrial Training (JITA) และ The Oversea Human Resource and Development Association(HIDA) ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรได้รับการ Certified Trainer ในหลักสูตร “Trainers’ Training Course on Management Training Program เป็นเวลา 17 วันจากเมือง โอซากา ประเทศ ญี่ปุ่น

คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่..
• การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
• ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานขององค์กร
• ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล
• ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการ
• ขึ้นเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าใจว่า..บทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการคืออะไร?
• การสร้างอำนาจภายใต้ภาวะผู้นำ..ทำได้อย่างไร..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
• และอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้จัดการย่อมมีบทบาทมากในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่นั้น ผู้จัดการหรือผู้นำองค์กรต่างมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายได้ ดังนั้น “ผู้นำ” ซึ่งการเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน โดยอาศัยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม จึงกล่าวได้ว่า ผู้ใดที่เป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการแล้ว ถ้าสามารถทราบได้เทคนิค วิธีการ ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้จัดการอัจฉริยะย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโดยแท้ แต่ถ้าองค์กรใดขาดหลักในการบริหารงาน ก็จะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ย่อมทำให้ผลผลิตในการทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมีการบริหารจัดการในแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหาร พนักงาน และองค์ประกอบของงาน ซึ่งการบริหารจัดการนั้นจะทำให้เกิดสมดุลย์ในการทำงานทั้งสามส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “The Super Manager: How to improve your organization productivity?” เป็นหลักสูตรที่นำมาจากการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำมาประยุกต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมการบริหารงานแบบคนไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน สร้างแม่บทของการบริหารจัดการ พัฒนาการสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล

วัตถุประสงค์
1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์และทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน จะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้นำอัจฉริยะ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
2. มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารในแต่ละระดับ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ…
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

วิธีการสัมมนา
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:
– Group Discussion
– Individual Assignment
– Individual/Group Presentation
– Role Play in Real Situation for Individual
– Case Study
– Clip Video

วันที่ 1 ( 26 เมษายน 2557 )

Module 1: Why The Super Manager is more important?
ทำไม “ผู้จัดการอัจฉริยะ” จึงจำเป็นต่อการบริหารจัดการยุคใหม่?

· การบริหารการจัดการกับความสำเร็จขององค์กร

· 4 หลักที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กร

· บทบาทและความสำคัญสำหรับการเป็น “ผู้จัดการอัจฉริยะ”

· สิ่งที่ควรและไม่ควร เมื่อเป็นผู้จัดการ

o Workshop 1: ทดสอบความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้จัดการ

o VDO1 : เข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ

Module2: Principle of Modern Management and working standard
หลักการของการบริหารจัดการสมัยใหม่​​และสร้างมาตรฐานในการทำงาน

· หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

· การสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

· ความสำคัญของการบริหารและการบริหารจัดการ

· เทคนิคการสร้างและการกำหนดมาตรฐานเพื่อการจัดการ

o Workshop 2: การสร้างมาตรฐานในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

o VDO: มาตรฐานกับความสำเร็จ

วันที่ 2 ( 3 พฤษภาคม 2557 )

Module3: How to Identify Corporate Problem and Creative Thinking?
การค้นหาปัญหาขององค์กรและการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อขจัดปัญหาในการทำงาน

· ปัญหาและการรับรู้ถึงปัญหา กุญแจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร

· ประเภทของปัญหาและการจัดการกับปัญหาประเภทต่าง ๆ

· การยกระดับความคิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จในการแก้ปัญหาองค์กร

· การจัดโครงสร้างในการทำงาน เพื่อการวางอัตรากำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

o Workshop 3: ชุดฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาปัญหา

Module4: Corporate Structure Blueprint and How to improve and renovation of Work?
การสร้างแม่แบบการจัดการโครงสร้างองค์กรและ วิธีการพัฒนา ยกระดับและปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

· การจัดโครงสร้างในการทำงาน

· การยกระดับการและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

· ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อการยกระดับในการทำงาน

· การสร้างแม่บทในการทำงานของทีมงาน

· หลักการลดความซับซ้อนและออกแบบให้งานลื่นไหล

o Workshop 4: การวิเคราะห์โครงสร้างและการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและสร้างแม่บท (Corporate Blueprint)

o VDO: 4 sets VDO เพื่อความเข้าใจแก่นแท้ในการจัดโครงสร้างในการทำงานเพื่อการยกระดับ

วันที่ 3 ( 10 พฤษภาคม 2557 )

Module5: Effective Operation Management: EOM?
การบริหารจัดการและการดำเนินการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

· การวิเคราะห์และการวิเคราะห์แม่บทในการทำงาน

· ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบแผนงานที่จำเป็นเพื่อให้ได้แผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

· ประเภทของแผนงานต่าง ๆ ที่ผู้จัดการต้องรู้

· การวิเคราะห์แผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

· ความสำคัญของการสั่งการกับความก้าวหน้าในงาน

· เทคนิคการสั่งการเพื่อให้ได้งาน ได้ใจ

· รูปแบบการสั่งการต่าง ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด

· การบริหารจัดการความแตกต่างของพนักงาน Gen ต่าง ๆ : Baby Boom, GenX, GenY

· วิเคราะห์ปรัชญาการทำงานของคนในแต่ละเจน

o Workshop 5: การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จ

o Workshop 6: การสั่งการในรูปแบบต่างๆ

o VDO: 2 Sets of VDO: How to Assign Work?

วันที่ 4 ( 17 พฤษภาคม 2557)

Module6: How to Control Coordinating & Establish Effective Training and Development in organization?
วิธีการควบคุมและประสานงานและการฝึกอบรม พัฒนาภายทีมงานในองค์กร?

· ความสำคัญของการควบคุมกับความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร

· หลักวิธีในการควบคุมเพื่อให้ประสิทธิภาพขององค์กรสูงสุด

· การประสานงานอย่างไรได้รับความร่วมมือสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

· ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จในองค์กร

· รูปแบบการพัฒนาทีมงานในลักษณะต่าง ๆ

· หลักการพัฒนาแบบ T-T-S และ โค้ชชิ่งเพื่อความสำเร็จการบริหารจัดการ

· เทคนิคการกระตุ้นทำให้เกิดการเรียนรู้ของทีมงาน

o Workshop 7: การสั่งการในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาทีมงาน

o VDO: How to Control?

วันที่ 5 ( 24 พฤษภาคม 2557 )

Module7: The Development of Advance Modern Leadership
การพัฒนาภาวะผู้นำสมัยใหม่เพื่อการบรรลุเป้าองค์กร

· แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ

· ประเภทของผู้นำ และการค้นหาตัวตนของตนเองในการบริหารจัดการ

· 4 คุณลักษณะของผู้นำและการปรุยุกต์ใช้ในการทำงาน

· การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

· รูปแบบการสร้างแรงจูงใจประเภทต่าง ๆ

· การสื่อสารเพื่อความสำเร็จในองค์กร

o Workshop 8: การสำรวจตนเองเพื่อความเข้าใจภาวะผู้นำ

o VDO: 2 sets of VDO

Module 8: The Building of Trust in Relationships?

การสร้างความไว้ใจเพื่อความสัมพันธ์ในองค์กรและทีมงาน
การวิเคราะห์ลักษณะของทีมงานเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

· เข้าใจพฤติกรรมของคน: ความต้องการและการบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ์

· ทัศนคติและการพัฒนาทัศนคติที่เป็นบวกให้กับทีมงานและตนเอง

· บริหารจัดการความกังวลของทีมงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อความมุ่งมั่นในการทำงาน

· Workshop 9: วิเคราะห์การแสดงออกและการบริหารจัดการวุฒิภาวะทางอารมณ์

· VDO: 4 sets of VDO

วิทยากร :
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วันที่อบรม :
วันที่ 1 ( 26 เมษายน 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 2 ( 3 พฤษภาคม 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 3 ( 10 พฤษภาคม 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 4 ( 17 พฤษภาคม 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 5 ( 24 พฤษภาคม 2557 ) เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่ :
โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพ
ค่าลงทะเบียน :
ราคา 25,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พิเศษ! สมัคร 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน

สำรองที่นั่งติดต่อ :
โทร. 0 2349 1787-88
Fax. 0 2349 1789
มือถือ. 083 276 8877
Email: training@tepplus.org , worarat@stepplus.org

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ “Negotiation Strategy for Win Win”

headnamenegowinwinNegotiaiton Strategy for Win win

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง: Negotiation Strategies  For Win Win
กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ

การเจรจาต่อรอง เป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ เพราะในสภาพของความเป็นจริงนั้น การติตต่อย่อมมีข้อขัดแย้งอาจจะเป็นข้อเสนอที่ไม่ตรงกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการเจรจาต่อรอง ซึ่งผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีกว่าย่อมได้เรียบผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ด้อยกว่า  หลักสูตรการเจรจาต่อรอง “ Negotiation Strategies  For Win Win”  เป็นหลักสูตรที่รวบรวม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่สำคัญ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถสร้างความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

วีดีโอ รายการ เส้นทางนักขาย ช่วง เซลคลิ๊ก หัวข้อ การเจรจาต่อรอง ออกอากาศทาง เนชั่นแชลแนล จัดรายการโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

หัวข้อการสัมมนา 

– ความสำคัญใน การเจรจาต่อรอง
– ประเภท การเจรจาต่อรอง
– วัตถุประสงค์ การเจรจาต่อรอง
– สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับ การเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นจุดอ่อนของนัก เจรจาต่อรอง
– องค์ประกอบของ การเจรจาต่อรอง
– การผลักดันจิตใต้สำนึกให้กล้าที่จะเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์เทคนิค การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบต่าง ๆ
– หลัก การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบ M H Model
– วิเคราะห์ขอบเขต การเจรจาต่อรอง แบบ ZOPA และ BATNA Model
– วิธีการจัดการเมื่อมีข้อขัดแย้ง และการแก้ไขสถานการณ์
– การเตรียมตัวเพื่อ การเจรจาต่อรอง
– 3 หลักการที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้ใน การเจรจาต่อรอง
– เทคนิคในการสร้างอำนาจ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน การเจรจาต่อรอง
-การบริหารข้อมูลที่สำคัญและสามารถดึงกลับมาใช้ใน การเจรจาต่อรอง
– วิเคราะห์สาเหตุที่คนกลัว การเจรจาต่อรอง
– สร้างกลไกการต่อรองแบบ Three Ws Model
– ข้อหลีกเลี่ยงใน การเจรจาต่อรอง เพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ
– กรณีศึกษา Workshopและชมวีดิทัศน์

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง
– ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจในหลัก การเจรจาต่อรอง
– เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทีมงาน ในเรื่อง การเจรจาต่อรอง
– สร้างหลักการเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการจิตวิทยา เพื่อให้เป็นแต้มต่อทางธุรกิจ

หนีงสือ พกพา เรื่อง 89 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง ต้องได้ แต่งโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เล่มปกอ่อน ติดต่อได้ที่ 02 349 1788 หรือ 080 620 8877

วิธีการสัมมนา :

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง ประยุกต์มาจาก หลักสูตร “Essential Negotiation” Notre Dame University
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
• บทบาทสมมุติ
• กรณีศึกษา (Case Studies)
• ชมวีดีทัศน์

วิทยากร :

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย/สำเร็จการศึกษาโดยตรง หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และ การโน้มน้าวใจ

• สำเร็จการศึกษา หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
• Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
• Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
• Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
• Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
• Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

 

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0 2349 1788 Fax. 0 2349 1789 มือถือ.080 620 8877, 083 276 8877

Email: training@stepplus.org

(หมายเหตุ!) : หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็นการ อบรมภายในองค์กรได้ In-House Training

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Negotation strategies for Win Win เทคนิคการเจรจาต่อรอง

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Negotation strategies for Win Win เทคนิคการเจรจาต่อรอง
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

 

   

 

 

 

 

 

Negotiation Skills


nego

หมวด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Negotiation Skills

1. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง แบบวิน วิน Negotiation Strategy for  Win Win  : 2 วัน
2. หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ Power of Persuasion  : 2 วัน
3. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน  Negotiation for Success : 1 วัน
4. หลักสูตร 360 องศา การเจรจาต่อรอง “ต้องได้” 360 Top Performance inNegotiating Techniques
5. หลักสูตร SAB Negotiation Group (หลักสูตร การเจรจาต่อรองลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา) : 2 วัน
6. หลักสูตร 
กลยุทธ์ “การเจรจาต่อรองและแก้ข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ” Professional Negotiation and Argument Strategies : 2 วัน
7.หลักสูตร การสร้างอำนาจในตัวคุณ : The Power : 1 วัน
8.หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้” Top Skills in Negotiation Approach :3วัน
9.หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ : 2วัน

 

 

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1