หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร เชิงรุก : Train the Trainer

หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร เชิงรุก  Train the Trainer ก้าวขึ้นเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างมั่นใจ ทำให้มีเทคนิคในการเป็นวิทยากรด้วยเครื่องมือ  View Courses หลักสูตร การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร มืออาชีพ Train the Trainer หลักการและเหตุผล ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน...
UA-75256908-1