หลักสูตรการบริการที่ดีเลิศ คลิป

คลิปหลักสูตรการบริการที่ดีเลิศ   ตอน “ หัวใจความสำเร็จทางธุรกิจ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 0   ตอน “ ความหมายของการให้บริการ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 1   ตอน “ ข้อเท็จจริงในการให้บริการ”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP2   ตอน “ คุณลักษณะของผู้ให้บริการ”โดย ดร.สุรชัย...
UA-75256908-1