หลักสูตรการบริหาร จัดการ

หลักสูตรการบริหาร จัดการ

  หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager   “8 โมดูลที่จะสร้างให้คุณ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอย่างมั่นใจ เพื่อเป็น ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะสร้างคน สร้างองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร”  ...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ  The  Leadership  Psychology

หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ The Leadership Psychology

  หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ The Leadership Psychology หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารจัดการ (Management Program) จาก The Japan Industrial Training  (JITA) และ The Oversea Human Resource and Development Association(HIDA) ...
หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor

หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor

The Smart Supervisor   หัวหน้างาน ชาญฉลาด ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนทำให้มีทักษะด้านการเป็นหัวหน้า ทำให้มีความมั่นใจในเทคนิควิธีการบริหารงานของตนเองที่มีต่อทีมงาน View Courses   หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor   “เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ...
การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager

การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager

  แนวคิดเรื่องการจัดหลักสูตรตามกรอบของ “การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน” Effective Management Blue Print for The Super Manager   หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารจัดการ (Management Program) จากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรได้รับการ...
UA-75256908-1