โครงการยกระดับศักยภาพในทีมงานขาย Series Program

โครงการยกระดับศักยภาพในทีมงานขาย Series Program Sales Development Program  ความเป็นมาของโครงการ จาก สภาพของการแข่งขันที่รุนแรงทางเศรษฐกิจ ทำให้ในหลายภาคส่วนของธุรกิจนั้นเร่งที่จะปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยน ไป...

Negotiation Skills

หมวด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Negotiation Skills 1. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง แบบวิน วิน Negotiation Strategy for  Win Win  : 2 วัน 2. หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ Power of Persuasion  : 2 วัน 3. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน  Negotiation for...
UA-75256908-1