หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย

หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย

   หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint สาเหตุที่องค์กรการขายต่าง ๆ จำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้การ “สร้างแม่บท” ในการขาย? กระบวนการในการฝึกนักขายให้เป็นมืออาชีพนั้น มีหลายวิธีต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละองค์กรว่ามีความต้องการในลักษณะใด...

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย 1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team กลุ่ม หลักสูตร การขาย 1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2...
UA-75256908-1