หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย

Mastersales 2

 

 หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย

: Master Sales Blueprint

สาเหตุที่องค์กรการขายต่าง ๆ จำเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้การ “สร้างแม่บท” ในการขาย?
กระบวนการในการฝึกนักขายให้เป็นมืออาชีพนั้น มีหลายวิธีต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละองค์กรว่ามีความต้องการในลักษณะใด เพื่อให้ทีมงานขายของตนเองนั้นมีความแม่นยำในการขาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็คือมีความสามารถที่จะปิดการขายได้ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นตรงกับความต้อง การขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการของการขายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้นักขายนั้นมีแนวคิดหรือวิธีการในการขายในรูปแบบที่องค์กรต้องการ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่องค์กรต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้นักขายนั้น ทำงานได้ง่ายขึ้น มีแบบรูปการขายเฉพาะ ที่ชัดเจนและสามารถนำมาปฏิบัติได้ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง
ซึ่งในความเป็นจริงในการทำงานนั้น นักขายและผู้บริหารทีมขายต่างไม่มีเวลามากพอ สำหรับที่จะคิดและสร้างแม่แบบเฉพาะของการขายให้กับองค์กรของตนเอง เพราะสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น นักขายจึงทำงานโดยการใช้วิธีการลองผิดลองถูกในการขายทำให้มีโอกาสที่จะพลาดที่จะได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า

เนื้อหาหลักสูตร “Master Sales Blueprint หรือการสร้างต้นแบบในการขาย” 2 วัน
วันที่ 1: ทำไมการสร้างแม่บทในการขายจึงจำเป็นสำหรับนักขาย
– วิเคราะห์ความล้มเหลวในการพัฒนาทีมงานขาย
– ความสำคัญในการสร้างแม่แบบในการขาย สร้างความยั่งยืนให้กับทีมขาย
– แนวทางในการพัฒนาทีมขายให้มีรูปแบบในการขายที่ไปในแนวทางเดียวกัน
– ทำไม “ต้นแบบในการขายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการบริหารการขาย
– วิเคราะห์ต้นแบบในการขายจาก “ปฏิกิริยาลูกค้าปฏิเสธการซื้อ”
– เทคนิคที่สำคัญการเปลี่ยนคำ “ปฏิเสธในการซื้อให้เป็นการตกลงซื้อ”
– 4 ขั้นตอนในการโน้มน้าวใจเพื่อให้ลูกค้าตอบตกลงซื้อ
– Work Shop และการฝึกหัด รายบุคคลและเล่นบทบาทสมมุติทุกคน

วันที่ 2: วิเคราะห์และสร้างแม่บทในการขายที่สำคัญ
– องค์ประกอบของแม่บทในการขาย
– วิเคราะห์ขั้นตอนที่สำคัญในการขาย ที่นักขายพึงกระทำ
– การพัฒนาแม่บทในการขายในแต่ละขั้นตอนเพื่อความชัดเจนในการขาย
– การสร้างแม่บทที่เหมาะกับองค์กรหรือทีมขายของตนเอง
– สร้างการรับรู้ให้กับทีมงานขายและวิธีการประยุกต์ไปใช้ในการทำงานขาย
– Work Shop และการฝึกหัด รายบุคคลและเล่นบทบาทสมมุติทุกคน

หลักสูตร “Master Sales Blueprint หรือการสร้างต้นแบบในการขาย” ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้..
– เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างต้นแบบในการขายซึ่งเป็นมาตรฐานในการขายให้กับองค์กร
– แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการขายเฉพาะให้กับหน่วยงานของตนเอง
– เข้าใจถึงสภาพของการขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการของการขาย
– ขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างแม่แบบในการขาย
– การประยุกต์ในการนำไปใช้เพื่อการเพิ่มยอดขายให้กับหน่วยงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ทีมงานขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด และการนำเสนอ Workshop และกรณีศึกษา

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 2 วันเต็ม

วิทยากร : 
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ค่าลงทะเบียน : 
ราคา 12,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พิเศษ! สมัคร 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน (รับจำนวนจำกัด)

สถานที่ : 
โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส  (มาบุญครอง,BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.083 276 8877,080 620 8877
Email: training@stepplus.org , angkana@stepplus.org , parn@stepplus.org

 

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1