การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)       หลักการและเหตุผล ในสังคมการทำงานนั้น  มีความท้าทายอยู่หลายอย่างที่ต้องดำเนินการ เช่นบางคนอาจจะมีความท้าทายจากการทำการตลาด ความท้าทายในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือความท้าทายจากการบริหารจัดการคนในองค์กร...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1