ประสานงานได้ดี มีแต่ได้

ประสานงานได้ดี มีแต่ได้

Coordination and Cooperation       หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation หลักการและเหตุผล สังคมการทำงานคือสังคมที่มีการรวมตัวกันของพนักงานจำนวนมากที่ต้องอยู่รวมกัน ทำงานร่วม กัน ถ้าองค์กรใดมีสังคมการทำงานที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1