ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จ

ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จ

      หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จ Unlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor)  ในชีวิตของการทำงานนั้นมีคนจำนวนน้อยที่จะเข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองจนสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จได้...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1