หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching

หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching

หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก How to be Dynamic Sales Coaching ในโลกของธุรกิจ นักขายเปรียบเสมือนขุนศึกที่มีความสำคัญในการสู้รบกับสภาพการแข่ง ขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุคปัจจุบัน ความสำคัญของการบริหารธุรกิจ จึงเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนเป็นหมายขององค์กร...

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย 1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team กลุ่ม หลักสูตร การขาย 1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2...
UA-75256908-1