หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง Advance Modern Selling Skills

หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง Advance Modern Selling Skills

หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง Advance Modern Selling Skills เข้าใจในลูกค้า มีเทคนิคในการบริหารการตัดสินใจของลูกค้า และมีการจัดโครงสร้างในการขาย ที่มีชั้นเชิง ทำให้สามารถบริหารโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกครั้งที่ขาย View Courses หลักสูตร  สุดยอดกลยุทธ์...
UA-75256908-1