หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor

หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor

หัวหน้างานฝ่ายขาย The Sales Supervisors “ก้าวขึ้นเป็น Sales Supervisor อย่างมั่นใจ เพื่อความสำเร็จในทุกสนามของการขาย เพิ่มยอดขายได้ดังใจ รักษาใจในทีมงาน” “หมดเวลาลองผิด ลองถูกเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็น Sales Supervisorได้ใจทีมงาน ได้ยอดตามเป้า” หลักการและเหตุผลหลักสูตร...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...

About Us

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ปรัชญาการก่อตั้ง เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ...
UA-75256908-1