หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้

หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้

    หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ หลักการและเหตุผล: เป็นที่ทราบกันดีว่า ในขณะนี้ ธุรกิจกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่จำเป็นต้องนำนวตกรรมใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ ให้ตนเองได้เปรียบคู่แข่ง มีความรวดเร็วกว่าคู่แข่ง...

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย 1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team กลุ่ม หลักสูตร การขาย 1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2...
UA-75256908-1