กลุ่ม หลักสูตร เทคนิคการขาย

กลุ่ม หลักสูตร เทคนิคการขาย เน้นการทำการขายเชิงรุก สร้างโอกาส บริหารโอกาส และปิดการขาย เทคนิคที่จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขาย หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ มั่นใจในทุกครั้งที่ต้องทำการขาย ทำให้คุณสร้างความรปะทับใจในทุกการติดต่อลูกค้า ไล่ล่า หายอดขายได้ง่าย...
หลักสูตร กลยุทธ์การติดต่อลูกค้าอย่างไรให้ตอบรับ

หลักสูตร กลยุทธ์การติดต่อลูกค้าอย่างไรให้ตอบรับ

หลักสูตร กลยุทธ์การติดต่อลูกค้าอย่างไรให้ตอบรับ Effective Cold Call Strategies หลักการและเหตุผล โลกธุรกิจในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทำให้ผู้ขายต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า...
หลักสูตร การติดต่อ เข้าพบลูกค้า อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร การติดต่อ เข้าพบลูกค้า อย่างมืออาชีพ

    หลักสูตร การติดต่อ เข้าพบลูกค้า อย่างมืออาชีพ Effective Cold Calls Strategies หลักการและเหตุผล โลกธุรกิจในปัจจุบันนั้น การสร้างโอกาสใน การเข้าพบลูกค้า เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ การติดต่อเข้าพบ เป็นเสมือนปราการด่านแรกที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการ ขายในครั้งนั้น...

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย 1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team กลุ่ม หลักสูตร การขาย 1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2...
UA-75256908-1