เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่อง

เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่อง

  หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่อง The Power of Storytelling (Workshop & Mentor) เป็นที่ทราบดีว่าหัวใจของความสำเร็จในการทำงาน ไม่ว่าจะทำงานในสถานใดก็ตาม การสื่อสารเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสำเร็จในงานนั้น...

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย 1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team กลุ่ม หลักสูตร การขาย 1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2...
UA-75256908-1