เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

  หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ Purchasing Negotiation Technique for Win Win การทำงานของจัดซื้อในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ทีมงานจัดซื้อจะมีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร สร้างรายได้...

Negotiation Skills

หมวด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Negotiation Skills 1. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง แบบวิน วิน Negotiation Strategy for  Win Win  : 2 วัน 2. หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ Power of Persuasion  : 2 วัน 3. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน  Negotiation for...
UA-75256908-1