เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้”Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace

เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้”Effective Positive Thinking “CAN DO” in Workplace

หลักสูตร “เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้”  (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace)   เป็นเรื่องจริงที่ว่า การกระทำเป็นผลของความคิด หมายความว่าคนใดก็ตามที่คิดเสมอว่าตนเองทำได้ ย่อมเท่ากับกำลังสร้างโอกาสของความสำเร็จให้ตนเอง...
UA-75256908-1