ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance ผู้เข้าอบรมจะสามารถวิเคราะห์ทีมงาน วางแนวทางให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธฺภาพ View Courses   หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up...
หลักสูตรการทำงานเป็นทีม Teamwork

หลักสูตรการทำงานเป็นทีม Teamwork

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม Effective Teamwork “เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนให้เป็นผู้นำในตนเองและสามารถ สร้างทีม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถได้ผลงานที่โดดเด่น” หลักการและเหตุผล การสร้างทีม เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะในทุก ๆ องค์กรนั้น...

กลุ่ม หลักสูตรการทำงานเป็นทีม

กลุ่ม หลักสูตรการทำงานเป็นทีม ปรับทัศนคติให้ทุกคนเข้าใจแก่นแท้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแนวทางในการทำงาน การสื่อสาร ความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม ทีมงานคือหัวใจความสำเร็จในปัจจุบัน...
บทเรียนจากถ้ำหลวงนางนอนสู่ผู้บริหารองค์กร

บทเรียนจากถ้ำหลวงนางนอนสู่ผู้บริหารองค์กร

  บทเรียน ช่วย 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า ของท่านผู้ว่าฯ เชียงราย ถึง ผู้บริหารองค์กรทุกองค์กร เป็นเรื่องที่ใครไม่กล่าวขวัญคงเป็นไปไม่ได้ ในกรณีภารกิจค้นหา 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า ติดถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจ...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1