หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ “The Supervisor Skills”

หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ “The Supervisor Skills”

หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ The Supervisor Skills วัตถุประสงค์ หลักสูตรหัวหน้างาน: (Objective) 1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึง หลักการเป็น หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ  ที่ถูกต้อง 2.เพื่อให้รู้ หลักบริหาร หัวหน้างานและการจัดการแบบมืออาชีพ...

The Super Manager (English)

Course : The Super Manager   Manager is very important in management world. Many companies pay all their attention to develop manager skills because managers are a key person to lead business for success or fail. The functions of managers are management that are...

ตารางสัมมนาปี 2559

ตารางสัมมนาปี 2557 Course Sep Oct Nov Dec Days Miller Heiman : Strategic Selling Program 28-29 2 Miller Heiman : Conceptual Selling Program 25-26 2 Miller Heiman : Large Account Management Process 25-26 2 The Super Manager 4 5 (5Sat.) 8 Steps of Professional Selling...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1