หลักสูตร 8 ขั้นตอน ของการเป็น นักขายมืออาชีพ (8 Steps of Professional Selling Skills)

หลักสูตร 8 ขั้นตอน ของการเป็น นักขายมืออาชีพ (8 Steps of Professional Selling Skills)

หลักสูตร  8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ  8 Steps of Professional Selling Skills   วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เข้าใจหัวใจสำคัญของการขาย มีขั้นตอนที่ชัดเจน พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของนักขายมืออาชีพ เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้นักขายมืออาชีพ...

Home

ขอต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ StepPlus Training  เราคือสถาบันฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น การสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ”  ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาที่เป็นรูปธรรมใน ด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน ตลอดระยะเวลามากกว่า 18 ปี...

ตารางสัมมนาปี 2559

ตารางสัมมนาปี 2557 Course Sep Oct Nov Dec Days Miller Heiman : Strategic Selling Program 28-29 2 Miller Heiman : Conceptual Selling Program 25-26 2 Miller Heiman : Large Account Management Process 25-26 2 The Super Manager 4 5 (5Sat.) 8 Steps of Professional Selling...

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย 1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team กลุ่ม หลักสูตร การขาย 1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2...

About Us

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ปรัชญาการก่อตั้ง เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ...
UA-75256908-1