หลักสูตร 8 ขั้นตอน ของการเป็น นักขายมืออาชีพ (8 Steps of Professional Selling Skills)

หลักสูตร 8 ขั้นตอน ของการเป็น นักขายมืออาชีพ (8 Steps of Professional Selling Skills)

หลักสูตร  8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ  8 Steps of Professional Selling Skills   วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เข้าใจหัวใจสำคัญของการขาย มีขั้นตอนที่ชัดเจน พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของนักขายมืออาชีพ เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้นักขายมืออาชีพ...

ตารางสัมมนาปี 2559

ตารางสัมมนาปี 2557 Course Sep Oct Nov Dec Days Miller Heiman : Strategic Selling Program 28-29 2 Miller Heiman : Conceptual Selling Program 25-26 2 Miller Heiman : Large Account Management Process 25-26 2 The Super Manager 4 5 (5Sat.) 8 Steps of Professional Selling...

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย 1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team กลุ่ม หลักสูตร การขาย 1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2...

About Us

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ปรัชญาการก่อตั้ง เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ...

1 Home Test Banner

ขอต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ StepPlus Training  เราคือสถาบันฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น การสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ”  ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาที่เป็นรูปธรรมใน ด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน ตลอดระยะเวลามากกว่า 18 ปี...
UA-75256908-1