หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor

หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor

The Smart Supervisor   หัวหน้างาน ชาญฉลาด ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนทำให้มีทักษะด้านการเป็นหัวหน้า ทำให้มีความมั่นใจในเทคนิควิธีการบริหารงานของตนเองที่มีต่อทีมงาน View Courses   หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor   “เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ...
หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor

หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor

หัวหน้างานฝ่ายขาย The Sales Supervisors “ก้าวขึ้นเป็น Sales Supervisor อย่างมั่นใจ เพื่อความสำเร็จในทุกสนามของการขาย เพิ่มยอดขายได้ดังใจ รักษาใจในทีมงาน” “หมดเวลาลองผิด ลองถูกเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็น Sales Supervisorได้ใจทีมงาน ได้ยอดตามเป้า” หลักการและเหตุผลหลักสูตร...

กลุ่ม หลักสูตร ผู้นำ ผู้จัดการ

กลุ่มหลักสูตรผู้นำ หลักสูตรผู้จัดการ ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะนำความรู้ไปบริหารทีมงาน สามารถสร้างทีมที่จะทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ View All Courses กลุ่ม หลักสูตรผู้นำ หลักสูตรผู้จัดการ เน้นการเข้าใจบทบาทและแนวทางการบริหารทีมงาน...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...

About Us

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ปรัชญาการก่อตั้ง เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ...
UA-75256908-1