หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ “Think Out of the Box”

หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ “Think Out of the Box”

หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : Think Out of the Box คุณเคยประสบปัญหา เช่นนี้หรือไม่.. คิดนอกกรอบคืออะไร? คิดนอกกรอบเป็นอย่างไร? คิดให้แตกต่างต้องทำอย่างไร?   หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์  : Think Out Of The Box หลักการและเหตุผล “หลักสูตร...

Effective Positive Thinking for Excellent Performance

หลักสูตร พัฒนาและการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ  : Effective Positive Thinking for Excellent Performance “ความสำเร็จขององค์กรมาจากความสำเร็จของความคิดของคน ถ้าองค์กรใด มีพนักงานที่คิดบวกเท่ากับ.....

About Us

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ปรัชญาการก่อตั้ง เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ...

กลุ่มหลักสูตรทั่วไป

กลุ่ม หลักสูตรทั่วไป พัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ เป็นหลักสูตรหลัก ๆ ที่สามารถพัฒนาได้ทั้งองค์กร นำความรู้มาใช้ในการสร้างศักยภาพให้ตนเอง หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning...

ตารางสัมมนาปี 2559

ตารางสัมมนาปี 2557 Course Sep Oct Nov Dec Days Miller Heiman : Strategic Selling Program 28-29 2 Miller Heiman : Conceptual Selling Program 25-26 2 Miller Heiman : Large Account Management Process 25-26 2 The Super Manager 4 5 (5Sat.) 8 Steps of Professional Selling...
UA-75256908-1