หลักสูตร ผู้จัดการ 360 องศา :  Mastering Manager Models

หลักสูตร ผู้จัดการ 360 องศา : Mastering Manager Models

หลักสูตร ผู้จัดการ 360 องศา   Mastering Manager Models “พบกับต้นแบบของการบริหารจัดการยุคใหม่ ทั้งบทบาท และหน้าที่ ที่ผู้จัดการยุคใหม่ ต้องรู้” ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการเข้าอบรม หลักสูตร ผู้จัดการ • แนวคิดการบริหารจัดการในฐานะเป็นผู้จัดการสมัยใหม่ •...
UA-75256908-1