หลักสูตรอบรม Public Training 2019

วัน เวลา สถานที่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามก่อนที่ เบอร์ 02 349 1788, 083 276 8877, 080 620 8877

e-mail: training@stepplus.org

หลักสูตร Public ทั้งหมด

หลักสูตร Miller Heiman: Conceptual Selling Program

เปิดอบรมวันที่ 11-12 Feb, 23-24 May, 15-16 Aug

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

เปิดอบรมวันที่ 25-26 Apr, 10-11 June, 19-20 Sep,11-12 Nov

หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ

สัมมนา 5 เสาร์ เปิดอบรมรุ่นวันที่ 2 Mar, 13 Jul, 2 Nov 

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอย่างมืออาชีพ

 

เปิดอบรมวันที่ 18-19 Apr, 18-19 June, 17-18 Oct

หลักสูตร The Power of Persuasion : จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

เปิดอบรมวันที่ 21-22 Mar, 23-24 Jul,1-2 Oct, 2-3 Dec

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แนะนำหลักสูตร 

UA-75256908-1