ขอต้อนรับสู่ Website หลักสูตรอบรมสัมมนา ของ StepPlus Training

 
เราคือสถาบัน จัดฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น การสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” 
ผ่านกระบวนการสอนที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ จากประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่นและอังกฤษ 
โดยกระบวนการสอน ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม มากที่สุด
ด้วยประสบการณ์ อบรม สัมมนา และการพัฒนาพนักงาน ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี
และมีประสบการณ์จัดอบรมในหลักสูตรอบรม ต่าง ๆ ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ จากประสบการณ์ที่มากมาย
เราจึงมีความมั่นใจที่จะช่วยองค์กรของท่านในการพัฒนาพนักงาน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Surachai Kositbovornchai
Surachai Kositbovornchai
Surachai Kositbovornchai
Surachai Kositbovornchai

หลักสูตรอบรม เดือนมกราคม 2566

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์

 

หลักสูตรอบรม การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

อบรมวันที่ 30-31 มกราคม 2566

 
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร

 

หลักสูตร อบรมผู้บริหาร 360 องศา

อบรมวันที่ 17-18 มกราคม 2566

 
อบรมเทคนิคการนำเสนอ
 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วันอบรม 26-27 มกราคม 2566

 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

วันอบรม 5-6 มกราคม 2566

 

หลักสูตรอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตรอบรมการบริการที่ดีเลิศ
 
หลักสูตรอบรม การบริการที่ดีเลิศ Excellent Service Behavior (ESB)

วันอบรม 2-3 กุมภาพันธ์

 
หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนนสำคัญ

 

หลักสูตร อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

อบรมวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์  2566

 
หลักสูตรเทคนิคการขาย
 
หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ: 8 Steps Of Professional Selling Skills
อมรมวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรอบรม เดือนมีนาคม 2566

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตร The Manager

 

หลักสูตรอบรมผู้จัดการ หลักสูตร The  Super  Manager
อบรม 5 ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง  วันอบรมวันที่ 4,11,18,25 มีนาคม และ 1 เมษายน 2566
   
หลักสูตรผู้จัดการฝ่ายขาย

 

หลักสูตร อบรมผู้จัดการฝ่ายขาย หลักสูตร 6 เครื่องมือ การบริหารทีมขาย: 6 Tools To
Manage Sales Team
อบรมวันที่ 16-17 มีนาคม 2566
 
หลักสูตร Storytelling
 
หลักสูตรอบรม Storytelling  

อบรมวันที่ 1-2 มีนาคม 2566

 
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
 
หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

อบรมวันที่ 20-21 มีนาคม 2566

 

หลักสูตรอบรม เดือนเมษายน 2566

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร

 

หลักสูตร อบรมผู้บริหาร 360 องศา

อบรมวันที่ 20-21 เมษายน 2566

 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

วันอบรม 10-11 เมษายน 2566

 
อบรมเทคนิคการนำเสนอ
 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วันอบรม 24-25 เมษายน 2566

 
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร
 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วันอบรม 4-5 เมษายน 2566

 

หลักสูตรอบรม เดือนพฤษภาคม 2566

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตรเทคนิคการขาย
 
หลักสูตรอบรม 8 ขั้นตออนการเป็นนักขายมืออาชีพ

วันอบรม 25-26 พฤษภาคม 2566

 
หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนนสำคัญ

 

หลักสูตร อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

อบรมวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566

 
หลักสูตรอบรมการบริการที่ดีเลิศ
 
หลักสูตรอบรม พฤติกรรมการบริการที่ดีเลิศ

วันอบรม 15-16 พฤษภาคม 2566

 
หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์

 

หลักสูตรอบรม การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

อบรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566

 

Miller Heiman หลักสูตร ลิขสิทธิ์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Strategic Selling Program
Miller Heiman:
Strategic Selling Program
หลักสูตร Conceptual Selling Program
Miller Heiman:
Conceptual Selling Program
หลักสูตร การรักษาลูกค้ารายหลัก
Miller Heiman:
Large Account Management Program
หนังสือ Positive Thinking
หนังสือ การคิดเชิงบวก
หนังสือการคิดบวก

หลักสูตรอบรมสัมมนา Public ทั้งหมด

ความรู้ และ เทคนิค ต่าง ๆ

8 เทคนิคจัดการ พนักงานอาวุโสหัวหมอ

8 เทคนิคจัดการ พนักงานอาวุโสหัวหมอ

การบริหารพนักงานอาวุโสหัวหมอถึงจะยาก แต่ถ้าบริหารพวกพนักงานอาวุโสได้ ก็คุ้มค่ามาก  8 เทคนิคจัดการ “พนักงานอาวุโสหัวหมอ”ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เป็นเรื่องน่าปวดหัวของผู้จัดการหลายคน ที่ต้องบริหารลูกน้องที่มีประสบการณ์มากกว่า เช่นอายุมากกว่าหรือรู้งานมากกว่า...

6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที

6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที

"ถ้าคุณบอกแค่เข้าใจลูกค้าเพียงคนเดียว ไม่พอต่อการขายสินค้าอุตสาหกรรมแน่นอน เพราะคนตัดสินใจมีมากกว่า 1 คน"  6 ทักษะ ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมทันที  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย การขายสินค้าอุตสาหกรรม เป็นการขายสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปผลิต แปรรูป...

10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?

10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?

 การมีจิตใจที่เข้มแข็งเท่ากับ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงาน  10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในชีวิตประจำวันที่คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่นี้...

เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้

เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้

"พนักงานขายอ่อนหัด แต่มีความรับผิดชอบ ย่อมดีกว่าพนักงานขายที่เก่งกาจ แต่ไร้ความรับผิดชอบ" Zig Ziglar  เพิ่มยอดขาย เป็น 2 เท่า ถ้าเข้าใจ 12 ข้อนี้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ถ้าคุณเป็นพนักงานขาย และถูกถามว่าอะไรคือความปรารถนามากที่สุดในชีวิตการเป็นนักขาย...

20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้า

20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้า

"อย่าประเมินคุณค่าตนเองที่ต่ำเกินไป จงเพิ่มระดับผลงานของคุณให้เป็นไปตามที่คาดหวัง เพียงเปิดใจฟังเสียงสะท้อนที่จากคนรอบข้าง แล้วเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลง"    20 ข้อเรียกร้องจากลูกน้องถึงหัวหน้าดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในสังคมการทำงาน...

คิดอย่างนี้ เจรจาต่อรองไม่เคยแพ้

คิดอย่างนี้ เจรจาต่อรองไม่เคยแพ้

"คนส่วนใหญ่มักถามเพียงเล็กน้อย โดยพยายามบอกคู่เจรจาต่อรองให้มากและ.. ไม่ได้คาดหวังจะได้รับอะไรกลับมาและ.. คิดว่าได้ทำสิ่งที่ดีมากในการเจรจาต่อรอง" Francois FeNilon  คิดอย่างนี้ เจรจาต่อรองไม่เคยแพ้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

ทีมผู้บริหาร

อย่ากังวลว่าตนเองจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จ เป็นสิ่งทีทุกคนทำได้..ขอเพียงแค่ลงมือ ความสำเร็จก็เข้าใกล้เข้ามา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

“เมื่อไรก็ตาม ที่คุณประสบความสำเร็จ ก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เพราะเป้าหมายของความสำเร็จจะไม่เคยหยุดนิ่ง”

อ.สุวรรณ สุขประเสริฐ

ทางลัดของการพัฒนาตนเอง คือการได้ต้นแบบที่ดี ที่มีความเป็นมืออาชีพ จะทำให้ความสำเร็จของตนเองง่ายขึ้น

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาท์

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม และ รีวิว

Stepplustraining

ลูกค้า (บางส่วน)

หนังสือแนะนำ

หนังสือ ปลดล็อก 88 ความท้าทายสำหรับผู้นำ

พิเศษ! 150 บาท

หนังสือ 89 การเจรจาต่อรองต้องได้

พิเศษ! 150 บาท

หนังสือ ที่ปรึกษาการขาย ต้องขายอย่างนี้ถึงจะรวย

พิเศษ! 150 บาท

ความสำคัญในการจัด “หลักสูตรอบรมพนักงาน” ขององค์กรต่าง ๆ

Q1:มีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องอบรมพนักงาน หรือหา หลักสูตรอบรมพนักงาน

ถ้าองค์กรใดก็ตาม ไม่มีปัญหา หรือไม่ต้องการเติบโตต ก็ไม่จำเป็นต้อง หาหบลักสูตรอบรมพนักงาน แต่ในโลกของความเป็นจริงนั้น ไม่มีองค์กรที่ไม่มีปัญหาใช่ไหม จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องหันมาพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมพนักงาน ในรูปแบบต่าง ๆ 

แต่ปัญหาที่มักเจอกันในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร คือการที่ ผู้บริหารหรือพนักงานในองค์กรนั้น มองไม่เห็นปัญหาของตนเอง หรือ มองข้าม ที่บอกว่ามองข้ามคือการปลอบใจตนเองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ยังยมอรับได้ เช่น ถ้าเมื่อไรก็ตาม ที่ยอดขายต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารหรือพนักงาน รู้มึกอย่างไร บางแห่งก็บอกต้องทำอะไรบางอย่าง แต่ผู้บริหารบางคนก็บอกว่ายอมรับได้ ขอให้เข้าใจว่า เมื่อไรก็ตามที่ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการบอกว่ายอมรับได้ เท่ากับผู้้จัดการนั้น กำลังเริ่มบ่มเพาะการสร้างปัญหาระยะยาวให้องค์กร และนานไปทำให้แก้ไขลำบาก จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรไป ซึ่งก็น่าเสียดายมาก ที่องค์กรบางองค์กรนั้นล้าหลังเพราะการปรับตัวไม่ทันของผู้บริหาร และ พนักงาน ผู้บริหารขาดการอบรมผู้บริหาร พนักงานขาดการอบรมพนักงาน ผลที่ตามมาก็คือ

“อย่าคิดที่จะแข่งขันที่ธุรกิจอีกต่อไป เพราะเพีงแค่คิด ก็พ่ายแพ้แก่คู่แข่งเสียเแล้ว”

Q2:ขั้นตอนที่ควรทำในการจัด หลักสูตรอบรมพนักงาน

ความเป็นจริงการ อบรมพัฒนาพนักงาน ควรเริ่มต้นการ ค้นหา หลักสูตรอบรมผู้บริหาร หรือ อบรมหลักสูตรผู้จัดการ ก่อน เพราะผู้บริหารหรือผู้จัดการจะเป็นโดมิโน่ตัวแรกที่จะทำให้พนักงานทุกคน กระรือรือร้นที่จะพัฒนาความรู้ของตนเอง  แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ผู้บริหารหรือผู้จัดการ ส่วนใหญ่ ก็ไม่ต้องการ อบรมทักษะของตนเอง ทำให้ความคิดของตนเองนั้นล้าหลังหรือติดกับดักเดิม ๆ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เข้าทางพนักงาน เพราะพนักงานก็ไม่ต้องการพัฒนาความรู้ ไม่ต้องการเข้า อบรมสัมมนา ไม่่ต้องการเรียนเหลักสูตรอบรม ต่างๆ ทำให้องค์กรนั้น ๆ ไม่มีการพัฒนา 

ทางแก้ไข ก็คือการ เปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารและผู้จัดการก่อน และเมื่อผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการเห็นความสำคัญในการ ฝึกอบรมสัมมนา ก็จะกระตุ้นให้ทีมงานเห็นดี เห็นงามด้วยในการอบรมสัมมนาภายในองค์กร 

 

Z

Q3: ควรจะเริ่มต้น ด้วยหลักสูตรอบรม อะไรบ้าง

หลักสูตรจัดอบรมนั้นมีหลายอย่าง ขึ้นกับความจำเป็นในการอบรมของพนักงานแต่ละคน แต่ถ้าจะให้แนะนำ ควรจะจัดฝึกอบรมให้พนักงานที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้เร็ว เพื่อทำให้ผู้บริหารได้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะมุมมองของผู้บริหารจะพิจารณาการฝึกอบรมตามความคุ้มค่าที่ต้องเสียงงบประมาณลงไป

หรือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ทำให้เกิดการคืนทุนได้เร็ว Return On Investment (ROI) เช่น หลักสูตรการขาย ทำให้รายได้องค์กรเพิ่ม หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง ทำให้จัดซื้อได้ราคาที่ดี หรือ ฝ่ายขาย ขายได้ในราคาที่ไม่ต้องลดราคามาก เช่นกัน

หลักสูตรที่ผู้บริหาร หรือ หลักสูตรผู้จัดการ เป็นอีกหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับผู้นำ ผู้บริหาร ผู้จัดการเพื่อนำความรู้มาบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการนำเสนอเพื่อความสำเร็จ อย่างที่ทราบดีว่า ถ้าใครไม่สามารถนำเสนอได้ เท่ากับว่าโอกาสของความสำเร็จก็น้อยลงไป การนำเสนอจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับธรรมดา หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ ยังทำให้ภาพลักษณ์องค์กรน่าเชื่อถือ เพราะพนักงานทุกคนต่างเป็นแบรนด์ให้กับองค์กรทุกคน

 

UA-75256908-1