ขอต้อนรับสู่ Website หลักสูตรอบรมสัมมนา ของ StepPlus Training

 
เราคือสถาบัน จัดฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น การสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” 
ผ่านกระบวนการสอนที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ จากประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่นและอังกฤษ 
โดยกระบวนการสอน ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม มากที่สุด
ด้วยประสบการณ์ อบรม สัมมนา และการพัฒนาพนักงาน ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี
และมีประสบการณ์จัดอบรมในหลักสูตรอบรม ต่าง ๆ ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ จากประสบการณ์ที่มากมาย
เราจึงมีความมั่นใจที่จะช่วยองค์กรของท่านในการพัฒนาพนักงาน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Surachai Kositbovornchai
Surachai Kositbovornchai
Surachai Kositbovornchai
Surachai Kositbovornchai

หลักสูตรอบรม เดือนมกราคม 2567

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

ลงทะเบียน StepPlus Training
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

วันอบรม 18-19 มกราคม 2567

หลักสูตร ฝึกอบรม Train The Trainer โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
หลักสูตรอบรม Train The Trainer

วันอบรม 25-26 มกราคม 2567

หลักสูตรเทคนิคการขาย
หลักสูตรอบรม 8 ขั้นตออนการเป็นนักขายมืออาชีพ

วันอบรม 30-31 มกราคม 2567

หลักสูตรอบรม เดือน กุมภาพันธ์ 2567

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

ลงทะเบียน StepPlus Training
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร

หลักสูตร อบรมผู้บริหาร 360 องศา

อบรมวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตรอบรมการโน้มน้าวใจ
 
หหลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ (The Power of Persuas

อบรมวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567

 
หลักสูตรอบรม Storytelling for Success
หลักสูตร อบรม Storytelling for Success
อมรมวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
 
หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

อบรมวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567

 

หลักสูตรอบรม เดือน มีนาคม 2567

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

ลงทะเบียน StepPlus Training
หลักสูตรอบรมผู้จัดการ The Manager
หลักสูตรอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ The Sีuper Manager

วันอบรม 2,9,16,23,30 มีนาคม 2567

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร
 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ

วันอบรม 15-16 สิงหาคม 2566

 
หลักสูตรอบรมการบริการที่ดีเลิศ
 
หลักสูตรอบรม พฤติกรรมการบริการที่ดีเลิศ

วันอบรม 21-22 มีนาคม 2567

 
อบรมเทคนิคการนำเสนอ
 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วันอบรม 7-8 มีนาคม 2567

 
หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนนสำคัญ

 

หลักสูตร อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

อบรมวันที่ 18-19 มีนาคม 2567

 

หลักสูตรอบรม เดือน เมษายน 2567

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

ลงทะเบียน StepPlus Training
หลักสูตรเทคนิคการขาย
 
หลักสูตรอบรม 8 ขั้นตออนการเป็นนักขายมืออาชีพ

วันอบรม 25-26 เมษายน 2567

 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

วันอบรม 29-30 เมษายน 2567

 
หลักสูตรเทคนิคการขายชั้นสูง
หลักสูตรอบรม Train The Trainer

วันอบรม 25-26 มกราคม 2567

หลักสูตรอบรม เดือน พฤษภาคม 2567

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

ลงทะเบียน StepPlus Training
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร

หลักสูตร อบรมผู้บริหาร 360 องศา

อบรมวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567

หลักสูตรอบรมผู้จัดการฝ่ายขาย
หลักสูตร อบรม 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย หลักสูตรสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย
อมรมวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567
หลักสูตร ฝึกอบรม Train The Trainer โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรอบรม Train The Trainer

อบรมวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567

หลักสูตรอบรม เดือน มิถุนายน 2567

สามารถจัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

ลงทะเบียน StepPlus Training
หลักสูตรเทคนิคการขาย
หลักสูตรอบรม 8 ขั้นตออนการเป็นนักขายมืออาชีพ

วันอบรม 6-7 มิถุนายน 2567

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

อบรมวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

หลักสูตรอบรม Storytelling for Success
หลักสูตร อบรม Storytelling for Success
อมรมวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567
หลักสูตรอบรมการโน้มน้าวใจ
หหลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ (The Power of Persuas

อบรมวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567

ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training

Miller Heiman หลักสูตร ลิขสิทธิ์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Strategic Selling Program
Miller Heiman:
Strategic Selling Program
หลักสูตร Conceptual Selling Program
Miller Heiman:
Conceptual Selling Program
หลักสูตร การรักษาลูกค้ารายหลัก
Miller Heiman:
Large Account Management Program
รวมหลักสูตร-เทคนิคการเจรจาต่อรอง-ที่ดีที่สุด

รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด ให้ทุกคนค้นหาได้ง่าย

เรารวบ รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดีที่สุด  มาให้ทุกคนค้นหาหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง ได้ง่ายขึ้น จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา ช่วยให้ทุกคนที่ต้องการหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่ดี เพื่อเข้าอบรมฝึกทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ได้ง่ายขึ้น จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา ลองศึกษา เพื่อหาหลักสูตร การเจรจาต่อรองที่เหมาะกับ แต่ละคน อาจเจอหลักสูตรที่ถูกใจได้  คลิ๊ก..หรือ..สแกน QR Code ด้านข้างนี้
รวมหลักสูตร-เทคนิคการเจรจาต่อรอง-ที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตร อบรมการขายที่ดีที่สุด

รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด ให้ทุกคนค้นหาได้ง่าย

รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด  เป็นการรวบรวมหลักสูตรการขายยอดนิยม ที่มีคนสนใจและอยากเข้าอบรมการขายมากที่สุด ทำให้ทุกคนค้นหาหลักสูตรเทคนิคการขาย ได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องใช้เวลาในการค้นหา ช่วยให้ทุกคนที่ต้องการหลักสูตรเทคนิคการขาย ที่ดี ซึ่งเกณฑ์ในการคัดหลักสูตรการขายได้อยู่ในลิงค์เรียบร้อย  ลองศึกษา เพื่อหาหลักสูตร เทคนิคการขายที่ดี ที่เหมาะกับ แต่ละคน อาจเจอหลักสูตรที่ถูกใจได้  คลิ๊ก..หรือ..สแกน QR Code ด้านข้างนี้
รวมหลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวม หลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากรภายในองค์กร

รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด

สำหรับใครที่อยากเป็นวิทยากร ทั้งภายในหรือประกอบอาชีพวิทยากร รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด เป็นการรวบรวมหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่มีคนสนใจและอยากเข้าอบรมการเป็นวิทยากรมากที่สุด ทำให้ทุกคนค้นหาหลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร ได้สะดวกขึ้น ลองศึกษา เพื่อหาหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดี ที่เหมาะกับ แต่ละคน อาจเจอหลักสูตรที่ถูกใจได้  คลิ๊ก..หรือ..สแกน QR Code ด้านข้างนี้
รวม หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด

หลักสูตรอบรมสัมมนา Public ทั้งหมด

หนังสือ Positive Thinking
หนังสือ การคิดเชิงบวก
หนังสือการคิดบวก

สาเหตุที่คนส่วนใหญ่เลือกอบรมกับ StepPlus Training

วิทยากรรู้จริงและมีประสบการณ์ตรง

วิทยากรทุ่มเทเตรียมการสอนเป็นอย่างดี

วิทยากรได้รับการรับรองจากต่างประเทศ

เปลี่ยนทัศนคติผู้เรียน ให้คิดบวกและมุ่งมั่น

เสริมสร้างและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน

มีการฝึกให้ผู้เรียน ทำงานอย่างมืออาชีพ

นำความรู้ไปใช้ได้จริงในการทำงาน

สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาองค์กรได้จริง

เทคนิคการฝึกอบรม สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain Base Learning

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

ความรู้ และ เทคนิค ต่าง ๆ

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ เป็น วิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจในการสื่อสาร ทั้งคนส่งสารและคนรับสาร ซึ่งเป็น ทักษะการสื่อสารที่ไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้ทุกคนนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้ทันที14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร...

5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก  ทำอย่างไร?

5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก ทำอย่างไร?

5 ขั้นตอน การฝึกคิดบวกได้  เป็น วิธีการฝึกคิดบวกให้ตนเอง ด้วยการนำเทคนิคการคิดบวก เพื่อสร้างความสำเร็จให้ตนเอง ซึ่งวิธีการฝึกการคิดบวกต่อไปนี้ ไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้ทุกคนมีกระบวนการคิดบวกที่ทุกคนทำได้ทันที 5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก  ทำอย่างไร? 5 Steps of ...

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

"คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด คือ คำถามที่มีวัตถุประสงค์ของการถามที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครงาน ไม่ใช่การถามไปเรื่อย ๆ ไร้จุดหมาย ทำให้การสัมภาษณ์ไม่สามารถวัดผลอะไรได้" 230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุดดร.สุรชัย...

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน คือ ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่ ได้พนักงานที่ชอบ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมีหลายแง่มุม แต่เป้าหมายเดียวกัน คือได้คนที่ใช่ ให้มาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป...

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คือ ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่ง ทักษะต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของ หัวหน้างานทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

การสร้างคน อย่าง Lenovo คือ การพัฒนาให้พนักงานทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งก็คือปรัชญาการทำงาน กลยุทธ์การทำธุรกิจ และการบริหารคนของ บริษัท เลอโนโว (Lenovo) จากประเทศ จีนที่เติบโตเป็นที่ 4 ของโลก แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลสร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo...

ทีมผู้บริหาร

อย่ากังวลว่าตนเองจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จ เป็นสิ่งทีทุกคนทำได้..ขอเพียงแค่ลงมือ ความสำเร็จก็เข้าใกล้เข้ามา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

“เมื่อไรก็ตาม ที่คุณประสบความสำเร็จ ก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เพราะเป้าหมายของความสำเร็จจะไม่เคยหยุดนิ่ง”

อ.สุวรรณ สุขประเสริฐ

ทางลัดของการพัฒนาตนเอง คือการได้ต้นแบบที่ดี ที่มีความเป็นมืออาชีพ จะทำให้ความสำเร็จของตนเองง่ายขึ้น
ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาท์

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม และ รีวิว

Stepplustraining

ลูกค้า (บางส่วน)

หนังสือแนะนำ

หนังสือ ปลดล็อก 88 ความท้าทายสำหรับผู้นำ

พิเศษ! 150 บาท

หนังสือ 89 การเจรจาต่อรองต้องได้

พิเศษ! 150 บาท

หนังสือ ที่ปรึกษาการขาย ต้องขายอย่างนี้ถึงจะรวย

พิเศษ! 150 บาท

ความสำคัญในการจัด “หลักสูตรอบรมพนักงาน” ขององค์กรต่าง ๆ

Q1:มีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องอบรมพนักงาน หรือหา หลักสูตรอบรมพนักงาน

ถ้าองค์กรใดก็ตาม ไม่มีปัญหา หรือไม่ต้องการเติบโต ก็ไม่จำเป็นต้อง หาหลักสูตรอบรมพนักงาน แต่ในโลกของความเป็นจริงนั้น ไม่มีองค์กรไหนที่ไม่มีปัญหาใช่ไหม จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องหันมาพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมพนักงาน ในรูปแบบต่าง ๆ 

แต่ปัญหาที่มักเจอกันในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร คือการที่ ผู้บริหารหรือพนักงานในองค์กรนั้น มองไม่เห็นปัญหาของตนเอง หรือ มองข้าม ที่บอกว่ามองข้ามคือการปลอบใจตนเองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ยังยอมรับได้ เช่น ถ้าเมื่อไรก็ตาม ที่ยอดขายต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารหรือพนักงาน รู้สึกอย่างไร บางแห่งก็บอกต้องทำอะไรบางอย่าง แต่ผู้บริหารบางคนก็บอกว่ายอมรับได้ ขอให้เข้าใจว่า เมื่อไรก็ตามที่ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการบอกว่ายอมรับได้ เท่ากับผู้้จัดการนั้น กำลังเริ่มบ่มเพาะการสร้างปัญหาระยะยาวให้องค์กร และนานไปทำให้แก้ไขปัญหาลำบาก จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรไป ซึ่งก็น่าเสียดายมาก ที่องค์กรบางองค์กรนั้นล้าหลังเพราะการปรับตัวไม่ทันของผู้บริหาร และ พนักงาน ผู้บริหารขาดการอบรมผู้บริหาร พนักงานขาดการอบรมพนักงาน ผลที่ตามมาก็คือ

“อย่าคิดที่จะแข่งขันที่ธุรกิจอีกต่อไป เพราะแค่คิด ก็พ่ายแพ้แก่คู่แข่งเสียเแล้ว”

Q2:ขั้นตอนที่ควรทำในการจัด หลักสูตรอบรมพนักงาน

ความเป็นจริงการ อบรมพัฒนาพนักงาน ควรเริ่มต้นการ ค้นหา หลักสูตรอบรมผู้บริหาร หรือ อบรมหลักสูตรผู้จัดการ ก่อน เพราะผู้บริหารหรือผู้จัดการจะเป็นโดมิโน่ตัวแรกที่จะทำให้พนักงานทุกคน กระรือรือร้นที่จะพัฒนาความรู้ของตนเอง  แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ผู้บริหารหรือผู้จัดการ ส่วนใหญ่ ก็ไม่ต้องการ อบรมทักษะของตนเอง ทำให้ความคิดของตนเองนั้นล้าหลังหรือติดกับดักเดิม ๆ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เข้าทางพนักงาน เพราะพนักงานก็ไม่ต้องการพัฒนาความรู้ ไม่ต้องการเข้า อบรมสัมมนา ไม่่ต้องการเรียนเหลักสูตรอบรม ต่างๆ ทำให้องค์กรนั้น ๆ ไม่มีการพัฒนา 

ทางแก้ไข ก็คือการ เปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารและผู้จัดการก่อน และเมื่อผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการเห็นความสำคัญในการ ฝึกอบรมสัมมนา ก็จะกระตุ้นให้ทีมงานเห็นดี เห็นงามด้วยในการอบรมสัมมนาภายในองค์กร 

 

Z

Q3: ควรจะเริ่มต้น ด้วยหลักสูตรอบรม อะไรบ้าง

หลักสูตรจัดอบรมนั้นมีหลายอย่าง ขึ้นกับความจำเป็นในการอบรมของพนักงานแต่ละคน แต่ถ้าจะให้แนะนำ ควรจะจัดฝึกอบรมให้พนักงานที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้เร็ว เพื่อทำให้ผู้บริหารได้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะมุมมองของผู้บริหารจะพิจารณาการฝึกอบรมตามความคุ้มค่าที่ต้องเสียงงบประมาณลงไป

หรือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ทำให้เกิดการคืนทุนได้เร็ว Return On Investment (ROI) เช่น หลักสูตรการขาย ทำให้รายได้องค์กรเพิ่ม หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง ทำให้จัดซื้อได้ราคาที่ดี หรือ ฝ่ายขาย ขายได้ในราคาที่ไม่ต้องลดราคามาก เช่นกัน

หลักสูตรที่ผู้บริหาร หรือ หลักสูตรผู้จัดการ เป็นอีกหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับผู้นำ ผู้บริหาร ผู้จัดการเพื่อนำความรู้มาบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการนำเสนอเพื่อความสำเร็จ อย่างที่ทราบดีว่า ถ้าใครไม่สามารถนำเสนอได้ เท่ากับว่าโอกาสของความสำเร็จก็น้อยลงไป การนำเสนอจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับธรรมดา หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ ยังทำให้ภาพลักษณ์องค์กรน่าเชื่อถือ เพราะพนักงานทุกคนต่างเป็นแบรนด์ให้กับองค์กรทุกคน

 

Loading

UA-75256908-1