กลยุทธ์การขายชั้นสูง สมัยใหม่ คือ เทคนิคการขายที่เน้นการนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการเข้าใจพฤติกรรมและการเปิดใจลูกค้า เพื่อสามารถจะตอบสนองต่อความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด

หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง

Advance Modern Selling Skills

“การขายสมัยใหม่ขั้นสูง Advance Modern Sales หมายถึง แนวทางที่ได้รับการพัฒนาและซับซ้อนในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการในภธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน  แนวทางนี้รวมเทคเทคนิคการขายที่ล้ำสมัย กลยุทธ์การขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า เพื่อเพิ่ม โอกาสในการปิดการขาย Closing the Sale ของกระบวนการขาย”

หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์ การขายชั้นสูง เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านจิตวิทยาการบริหารลูกค้า เพื่อนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สำหรับผู้ต้องการปิดการขายเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญของ Advanced Modern Sales ได้แก่:

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: การใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มของตลาด และกิจกรรมของคู่แข่ง ข้อมูลนี้ช่วยให้ทีมขายปรับแต่งแนวทางและข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

Personalization: การสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลให้กับลูกค้าโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับความชอบและพฤติกรรมในอดีตของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายที่ประสบความสำเร็จ

การมีส่วนร่วมหลายช่องทาง: การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล แชทสด และความเป็นจริงเสมือน แนวทางนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเข้าถึงได้ด้วยวิธีการสื่อสารที่พวกเขาต้องการ

การขายเชิงคาดการณ์: การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ช่วยให้ทีมขายสามารถนำเสนอโซลูชันในเชิงรุกก่อนที่ลูกค้าจะแสดงความต้องการของตนด้วยซ้ำ

เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า: มอบเครื่องมือให้กับทีมขาย เพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า แพลตฟอร์มการวิเคราะห์การขาย และการสื่อสาร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยจัดการโอกาสในการขาย ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า และวัดประสิทธิภาพการขาย

การขายร่วมกัน: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ภายในบริษัท เช่น การขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวในการมีส่วนร่วมของลูกค้าและประสบการณ์ที่ราบรื่นตลอดเส้นทางของลูกค้า

การขายแบบโซลูชั่น: มุ่งเน้นไปที่การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและผลประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนำมาสู่ลูกค้า ไม่ใช่แค่คุณลักษณะเท่านั้น แนวทางนี้ทำให้ข้อเสนอสอดคล้องกับปัญหาและเป้าหมายของลูกค้า

การเรียนรู้และการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง: รวบรวมวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับตัวเพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้ม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของตลาดล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายจะต้องมีความคล่องตัวและเต็มใจที่จะปรับกลยุทธ์ตามความชอบของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

“หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับที่สำคัญของ การขายชั้นสูง Advanced Modern Sales ใช้ประโยชน์จากการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า  

ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงถึงกันในปัจจุบัน ศิลปะการขายได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การขายสมัยใหม่ขั้นสูงแสดงถึงแนวทางแบบไดนามิกในแนวทางปฏิบัติในการขายแบบโบราณ ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า แนวทางที่เป็นนวัตกรรมนี้ปฏิวัติวิธีที่ธุรกิจมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การขายสมัยใหม่ขั้นสูง Advanced Modern Sales จะเน้นการบริหารข้อมูลการขาย และแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Customer Centric เพื่อสร้างกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นส่วนตัวมากขึ้น แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์แก่ธุรกิจโดยการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ แต่ยังเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าอีกด้วย  

โดยแก่นแท้แล้ว การขายสมัยใหม่ขั้นสูง Advanced Modern Sales เน้นที่คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับต่างๆ โดยเน้นที่ประโยชน์เฉพาะตัวที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการมอบให้กับลูกค้าแต่ละราย ด้วยความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้า

การขายสมัยใหม่ขั้นสูง Advanced Modern Sales ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงกระบวนการขายเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางแบบองค์รวมที่กำหนดแนวทางใหม่ให้กับองค์กรในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า แนวทางนี้ผสานรวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ และการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกยิ่งขึ้นและนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสม เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ การขาย โดยที่การทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้าควบคู่ไปกับความแม่นยำของการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการก่อนที่จะขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย

หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง

Advance Modern Selling Skills

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การวางแผนการขาย Sales Plan

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม

ถ้าคุณกำลังคุมทีมขายเพราะเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย คุณเคยเจอปัญหาในงานขายเช่นนี้หรือไม่?

 • พนักงานขายทำงานมานาน แต่หมดเทคนิคการขาย เดินต่อไม่ได้
 • พนักงานขายไม่เข้าใจจิตวิทยาลูกค้า ทำให้ไม่สามารถครองใจลูกค้าให้ซื้อได้
 • พนักงานไม่มีขั้นตอนในการเปิดใจลูกค้า ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ปิดการขายไม่ได้
 • พนักงานขายทำงานแบบไม่กระตือรือร้น เพราะทำงานมานาน ทัศนคติทำงานเชิงรับมากกว่า
 • พนักงานขายไม่มีเทคนิคการขายใหม่ ๆ ทำให้อยู่ในวังวนที่ปิดการขายไม่ได้
 • พนักงานขายไม่ตอบโจทย์ลูกค้า ทั้ง ๆ ที่สินค้าดีมีคุณภาพแต่ขายไม่ได้
 • พนักงานขายไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
 • พนักงานขายไม่สามารถแยกประเภทลูกค้า ทำให้ตอบสนองไม่ตรงความต้องการลูกค้า
 • ขายแต่ลดราคา นำกลยุทธ์ราคามาใช้ ทำให้เกิดความเสียหายในธุรกิจ และอื่น ๆ
 • ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้พนักงานขายปิดการขายไม่ได้

ในทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับพนักงานขาย เพราะพนักงานขายที่มีความสามารถจะเป็นผู้สสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้สร้างผลกำไรอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการขายคือการที่พนักงานขายสามารถจำแนกแยกประเภทของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป

พนักงานขายสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในกลยุทธ์การขายนั้น ถ้าพนักงานขายคนไหนสามารถเข้าถึง จิตใจของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้เทคนิคในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ก็จะกลายเป็นผู้ชนะใจลูกค้าทำให้สามารถใช้เทคนิคการปิดการขายได้

ตามคำกล่าวที่เป็นอมจะนิยมคือ การรู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ของ ซุนวู จึงกลายเป็นคำกล่าวที่พนักงานขายนำมาใช้เป็นต้นแบบทางความคิดเพื่อสร้างโอกาสในการขายของตนเอง โดยเฉพาะในช่วงของเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง มีปัญหามากมาย โดยเฉพาะการมีคู่แข่งที่เข้มแข็งขึ้น ทำให้กลยุทธ์การของการขายของทุกองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนไปมากจากกลยุทธ์การขายในอดีต

กลยุทธ์การขายที่ทันสมัยต่างทำการสำรวจเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้งเพื่อนำความคิดของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางของการขาย หรือที่เรียกว่า Customer Centric ซึ่งหลักการนำความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพราะเป็นที่ยอมรับกันเป็นวงกว้างสำหรับคนที่ทำงานขาย ว่าถ้าผู้ขายสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการรวมกับผู้ขายที่มีกลยุทธ์การขายสมัยใหม่ มีความทันสมัยโดยมุ่งเน้นการขายเชิงรุก มากว่าการขายเชิงรับ ทำให้พนักงานขายสามารถที่จะสร้างยอดขายด้วยเทคนิคการปิดการขายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรอย่างจับต้องได้

 

  ในสมรภูมิของการทำธุรกิจ ก็ไม่แตกต่างจากสมรภูมิรบ ดังเช่นที่ ซุนวู กล่าวไว้ว่า การรู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง จึงเป็นคำกล่าวที่มีความเป็นอมตะนิยม ในทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีกระแสการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังเช่นยุคปัจจุบัน

  ผู้ทำธุรกิจต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้ทันต่อสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งสังเกตได้จากกระบวนการของ การขาย มีการปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิด การขาย ในอดีต กลไก การขาย มีความซับซ้อน โดยต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า Customer Centric

  ซึ่งสาเหตุหลักที่ต่างก็นำแนวคิดเช่นนี้เป็นที่ตั้งเพราะเป็นที่ยอมรับกันเป็นวงกว้างว่า หัวใจที่สำคัญของการเพิ่มยอดขายนั้นมาจากการที่ผู้ขายนั้นสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการขายสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร

  การเรียนรู้ถึงเทคนิคการขายใหม่ๆ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานขาย เข้าใจถึงหลักการทำงานเชิงรุก  และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร

  หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง: Advance Modern Selling Skills เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงหลักของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้า สร้างความสำเร็จในงานขายด้วยรูปแบบของตนเอง

  เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพการขาย มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง โดยกระบวนการของการเรียนรู้นั้นจะสามารถทำให้มีความเข้าใจนั้นสั้น กระชับ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสนามการขายต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง: Advance Modern Selling Skills มีการประยุกต์เนื้อหามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่วิทยากรสำเร็จการศึกษาด้านการขายโดยตรง และมีประสบการณ์ในการขายมากกว่า 30 ปี นำมาออกแบบเป็นแนวทางการวางแผนการขาย มีเทรมเพลสให้ทุกคนได้ทำตาม ทำให้เข้าใจง่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ ทำให้พนักงานขายทุกคนประสบความสำเร็จและปิดการขายได้ตามที่วางไว้

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตร ฝึกอบรม การวางแผนการขาย เพื่อเป็นเลิศในงานขาย

  Effective Sales Plan

  วัตถุประสงค์

  1.  ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของผู้แทนขาย
  2. เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ผู้แทนขาย เปิดการขาย ค้นหาข้อมูล
   นำเสนอและปิดการขาย
  3. เข้าใจขั้นตอนการขายในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด และปฏิบัติได้
  4.  เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการนำเสนอที่ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า
  5. พัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง
  6. สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย
  7. นำไปประยุกต์ในการขายของพนักงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  แนวทางการออกแบบหลักสูตร

            แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการ “การวิจัยและค้นคว้า” ในเรื่องพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อและอิทธิพลในการขาย โดยการสำรวจ ผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและรวบรวมจากบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นราย บุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากหลักสูตร ฝึกอบรม การวางแผนการขาย เพื่อเป็นเลิศในงานขาย

  Effective Sales Plan

  •  พัฒนาแนวคิดและทักษะการขายอย่างมืออาชีพซึ่งส่งผลต่อยอดขายขององค์กร
  • มีระบบการทำงานในเชิงรุก โดยมีแบบแผนของการทำงานขาย
  • บริหารจัดการในสถานการณ์การขายที่ซับซ้อนโดยการแบ่งขั้นตอนการขายเป็นส่วน ๆ และจัดลำดับของความสำคัญกิจกรรมการขายเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด
  • พัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการขาย ตั้งแต่การติดต่อ การหาข้อมูล การแก้ข้อมูลโต้แย้งและปิดการขาย ทำให้มีการวางแผนงานการขายล่วงหน้า
  • มีทักษะในการค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
  • สามารถสื่อสารได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การใช้ภาษากาย ภาษาคำพูด การฟัง
  •  สามารถที่จะนำเสนอได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
  •  ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการทำงานขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
  • เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย
  • นำไปประยุกต์ ในการทำงารการขายเพื่อเป็นเลิศในการขาย เพื่อการทำงานของพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย
  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  วันที่ 1: การบริหารจัดการตามแนวทางจิตวิทยาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในแต่ละประเภท

  • เปิดแนวคิดแรงกดดันทางธุรกิจใหม่ ที่นักขายต้องเปลี่ยนเส้นทางการรุก
  • ดัชนีชี้วัดการขายใหม่ เคลื่อนสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
  • องค์ประกอบของพฤติกรรมของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
  • ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ TOP Sales Model: A B C D E Key Success Solutions
  • 3 กุญแจหลักในการในการพัฒนาตนเองให้เป็น Superior Sales Effectiveness
  • วิเคราะห์ 4 ขั้นตอนการตัดสินใจซ้อของลูกค้า เพื่อค้นหาเส้นทางการตอบสนอง (วิเคราะห์จิตวิทยากระบวนการการตัดสินใจของลูกค้า เมื่อต้องการซื้อสินค้า)
  • วิเคราะห์ 5 ขั้นตอนของการขายให้สอดคล้องต่อเส้นทางการตัดสินใจลูกค้า
  • สำรวจความพร้อมตามแนวทางของนักขายตามแนวทาง 5 ขั้นตอน
  • วิเคราะห์ประเภทของลูกค้าในแต่ละประเภท และวิธีการเข้าถึงในแต่ละลักษณะ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์จิตวิทยาในคุณลักษณะของบุคคล 4 มิติ
  • เทคนิคการบริหารจัดการลูกค้าประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจ
  • หลักวิธีและเทคนิคการติดต่อเข้าพบกับลูกค้าแต่ละคุณลักษณะบุคคล เพื่อ โดนใจ ใช่เลย
  • กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมืออาชีพ จัดทำ Work Shop ประชุมกลุ่ม
  • การจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

   วันที่ 2 : การวางแผนและการวิเคราะห์โครงสร้างและโอกาสในการขายการขายในรูปแบบต่างๆ  

   • การวางแผนการเข้าพบ เพื่อให้จบในวันนั้น และกำหนดเป้าหมายในการการขาย โดยการเคลื่อนจากเป้าหมายสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง
   • การเปิดใจลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงให้เกิดผลลัพธ์ในการขาย
   • การววิเคราะห์สภาพการแข่งขัน วิเคราะห์องค์ประกอบของการชนะการแข่งขัน
   • วิเคราะห์โครงสร้างการขายในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่การเป็น TOP Performance
   • การเตรียมความพร้อม ตามแนวคิด C Model: P S H M เพื่อขึ้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
   • วิเคราะห์การเคลื่อนการขายในแต่ละขั้นตอนอย่างนักขาย TOP Performance
   • สร้างแนวคิดและพัฒนาหลักวิธีและเทคนิคที่ไม่ต้องปิดการขายแต่ได้ออร์เดอร์
   • การค้นหาโซลูชั่น (Solution) ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อตอบโจทย์และขจัดสงครามราคา
   • เทคนิคการนำเสนอตามแนวคิดด้วย Storytelling: STAR MODEL
   • เจาะลึกแนวทางการวิเคราะห์ความในใจลูกค้า แบบ Customer Insights
   • ขั้นตอนสำคัญในการโน้มน้าวใจ เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย แบบมัดใจ ใช่เลย
   • จิตวิทยาการเข้าพบ การโน้มน้าว การจูงใจ และการสร้างอิทธิพลต่อลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการปิดการขาย
   • กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมืออาชีพ จัดทำ Work Shop ประชุมกลุ่ม และการทำ Work Shop ในรูปแบบ LIVE Work Shop

     วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

     Group Discussion

     Role Play in Real Situation

     Individual Assignment

     Case Study

     Presentation & Feedback

     Coaching

     Attitude Changing

     Creative Thinking

     สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
     ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
     ลงทะเบียน StepPlus Training

     Contact Us

     02 349 1788 ,

     083 276 8877

     Address

     1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

     LineOA:@stepplustraining

     คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

     Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

     Loading

     UA-75256908-1