หลักสูตร Public Course 2566

ปฎิทินอบรม-สัมมนา ประจำปี 2566

กลุ่ม หลักสูตรอบรม ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้นำ

จัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตร The Manager

หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager อบรม 5 สัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน

คำอธิบาย: หลักสูตรอบรม ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องบริหารพนักงาน เพราะเนื้อหาจะเน้น จิตวิทยาการบริหารคน โดยนำเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารคนมาใช้ รวมถึง การปรับทัศนคติทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้ทำงานด้วยการคิดบวก รักองค์กร มีความรับผิดชอบ โดย เนื้อหาจะเน้นจิตวิทยาการบริหารคน หรือบริหารพนักงาน ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และขจัดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับคน ทำให้งานไม่รื่นไหล เลิกปวดหัวกับการบริหารคน เพราะหลักสูตรนี้จะให้เครื่องมือนำไปใช้ในการบริหารคนได้ทันที 
ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ

ตารางอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ
อบรมผู้บริหาร

หลักสูตร ผู้บริหาร 360 องศา  อบรม 2 วัน

คำอธิบาย: ผู้นำคือหัวใจสำคัญในการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาทักษะของ ผู้นำ ให้เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถรอบตัว สามารถทำงานเป็นผู้บริหาร 360 องศา จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพราะนอกจากผู้บริหารจะเข้าใจวิธีการบริหารงาน ยังมีเครื่องมือที่จะนำไปใช้ให้งานของตนเองนั้น รื่นไหล ไม่มีอุปสรรค หรือ แรงต้านจากทีมงาน
ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร 360 องศา

กลุ่ม หลักสูตรอบรม เทคนิคการขาย

จัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตรเทคนิคการขาย
Surachai Kositbovornchai

หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ อบรม 2 วัน

คำอธิบาย: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เรียนจบเรื่องการขายจาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก จึงนำเนื้อหาที่ได้ อบรมการขายมาประยุกต์กับประสบการณ์ตรงที่เป็นท็อปเซล และประสบการณ์ขายมามากกว่า 30 ปี นำมาออกแบบหลักสูตร โดยรวบรวมเทคนิค กลวิธี เพื่อจะทำให้ทุกคนมีความมั่นใจในการขาย ทำให้การขายไม่ใช่เรื่องยาก โดยเนื้อหาจะเจาะลึก แก่นแท้ของ เทคนิคการขาย ทำให้พนักงานขายเข้าใจ เทคนิคการขาย จนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าพบลูกค้า การเปิดการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง จนไปถึงการปิดการขาย และการสร้างความสัมพันธ์ให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ  ทุกขั้นตอนจะมีการฝึกปฏิบัติเทคนิคการขายอย่างเข้ม จนมั่นใจว่าทุกคนทำได้เป็นอย่างดี และสามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานขายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

หลักสูตรเทคนิคการขายชั้นสูง
Surachai Kositbovornchai

หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills อบรม 2 วัน

คำอธิบาย: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เรียนจบเรื่องการขายจาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก จึงนำเนื้อหาที่ได้ อบรมการขายชั้นสูงมาประยุกต์ให้เข้ากับสังคมไทย ผนวกกับกับประสบการณ์ตรงที่เป็นท็อปเซล และประสบการณ์ขายมามากกว่า 30 ปี นำมาออกแบบหลักสูตร โดย มุ่งเน้นนำความพึงพอใจลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยรวบรวมวิธีการเจาะลึกถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้พนักงานขายออกแบบรูปแบบการนำเสนอที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย ซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักขายมืออาชีพ มักนำมาใช้เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า ทำให้พนักงานขายทุกคนมีความมั่นใจในการปิดการขาย กระบวนการเช่นนี้เป็นจิตวิทยาลูกค้าชั้นสูง แบ่งประเทภของลูกค้าในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และนำเทคนิคการขายในแต่ละขั้นตอนที่แยบยล จนพนักงานขายสามารถที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจนสามารถปิดการขายได้แบบเนียน ๆ
ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills

หลักสูตรการอบรมชั้นสูง
หลักสูตรการขายหน้าร้าน
Surachai Kositbovornchai

หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายหน้าร้าน PC อบรม 2 วัน

คำอธิบาย: การอบรมในครั้งนี้จะแสดงให้ที่ปรึกษาการขายหน้าร้าน PC หรือ BA ได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนแบบจับมือทำ ทำให้พนกงานทุกคนเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ ด้วยวิธีการใช้เทคนิคการติดต่อ การนำเสนอ การสร้างเรื่องราว การโน้มน้าวใจและการปิดการขายที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ทำให้เพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จในการติดต่อ  ต้อนรับ การสร้างความต้องการซื้อให้ผู้ซื้อและสุดท้ายคือการปิดการขาย ผู้ขายรู้สึกได้ถึงความง่ายและความมั่นใจในการขาย หน้าร้าน และที่ปรึกษาการขายจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการในการต้อนรับการเปิดการขายและการปิดการขาย

ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายหน้าร้าน PC

หลักสูตรอบรมการขายหน้าร้าน PC
หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนนสำคัญ
Surachai Kositbovornchai

หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าคนสำคัญ KAM อบรม 2 วัน

คำอธิบาย: สามปัจจัยในการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีกลยุทธ์ คือเริ่มต้นจากการค้นหาลูกค้าเป้ามายที่ใช่ เข้าใจการตัดสินใจของลูกค้า และสุดท้าย คือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างมีกลยุทธ์ คือกุญแจที่สำคัญขององค์กรที่จะทำให้ทุกองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพราะ ลูกค้ารายหลักไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นตัวแทน ก็คือลูกค้าคนสำคัญจะส่งผลถึงการสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม ทีมงานขายจำเป็นต้องมีทักษะที่ดีพอที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นต้องทักษะที่สำคัญที่จะใช้ในการสร้างความสัมมพันธ์กัลลูกค้าคนสำคัญ  

ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าคนสำคัญ

หลักสูตรอบรม KAM
หลักสูตรผู้จัดการฝ่ายขาย
Surachai Kositbovornchai

หลักสูตรอบรม 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย อบรม 2 วัน

คำอธิบาย: ผู้จัดการฝ่ายขายเป็นกุญแจที่สำคัญ ในการที่จะผลักดันให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจากพนักงานพนักงานขายของตนเอง ดังเช่นองค์กรชั้นนำทั่วไปจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายขายเข้าใจถึงหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการที่ทำให้ทีมงานขายของตนเอง มีความมุ่งมั่น มีวินัย และมีทักษะที่ดีที่จะสร้างยอดขาย  ซึ่งผู้จัดการฝ่ายขายที่ล้มเหลวในหลายองค์กรเพราะองค์กรมีความความเข้าใจผิดคิดว่าทักษะของการขายที่เก่งของพนักงานขายที่เก่งจะสามารถมารถขึ้นมาบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการขายกับทักษะในการบริหารทีมขายเป็นทักษะคนละประเภทกัน  

ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย

อบรมหลักสูตร ผู้จัดการฝ่ายขาย

กลุ่ม หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง

จัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
Surachai Kositbovornchai

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win อบรม 2 วัน

คำอธิบาย: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เรียนจบเรื่องการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเริกา จึงนำเนื้อหาที่ได้ อบรมการขายมาประยุกต์กับประสบการณ์ตรงที่เป็นท็อปเซล มาออกแบบหลักสูตร การเจรจาต่อรอง แบบเจาะลึก ตั้งแต่ เข้าใจกรอบการเจรจาต่อรอง วิเคราะห์สถานการณ์เมื่อต้องเจรจาต่อรอง การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง การเตรียมข้อมูลให้การเจรจาต่อรอง ออกมา Win-Win โดยเนื้อหาได้รวบรวม เทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญ และการอบรมมเน้นการปฏิบัติตาม เทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ คนเรียนสามารถสร้างความ “เหนือชั้น” ในการเจรจาต่อรอง ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโต มีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ซึ่งจะมีกรอบ ให้เรียนเรียนรู้พร้อมเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง จนผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานจากการเจรจาต่อรองได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรอง

หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
Surachai Kositbovornchai

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อ

คำอธิบาย: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เรียนจบเรื่องการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเริกา จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทุกองค์กรมุ่งกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกันคือการให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทุกหน่วยงานจึงมีแนวทางในการบริหารกลยุทธ์ของตนเองเป็นหลักคือการต้องลดต้นทุน ทำให้การลดต้นทุนเป็นภาระกิจหลักในส่วนงานจัดซื้อ  ซึ่งหน่วยงานจัดซื้อจึงได้รับมอบหมายที่จะมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองกับผู้ขายที่ถูกฝึกทักษะการเจรจาต่อรองมาเป็นอย่างดี ที่จะมุ่งเน้นให้ตนเองได้รับราคาที่ดีที่สุดและที่สำคัญต้องยังคงรักษาสัมพันธ์สภาพที่ดีกับผู้ซื้อ ในทางกลับกันผู้ซื้อก็ต้องมีกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะทำให้ตนเองได้แต้มต่อในชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง โดยมุ่งเน้นการได้รับราคาที่ดีที่สุดและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ขายเช่นกัน

ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

กลุ่ม หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอ เพื่อความเป็นเลิศ

จัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

อบรมเทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอเพื่อความเป็นเลิศ  อบรม 2 วัน

คำอธิบาย:  หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอ ในสังคมการทำงานนั้น พบว่าการนำเสนอที่ดี ย่อมมีอิทธิพลต่อการทำงาน ทั้งผู้บริหารก็รู้สึกชอบ และผู้ที่นำเสนอก็มีความมั่นใจในขณะนำเสนอ หลักของการนำเสนอที่ผู้บริหารต้องการเห็นนั้น ต้องมีความสั้น กระชับและรัดกุม แต่ต้องครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างขวางว่า การนำเสนอนั้น เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะทำให้ทุกคนนั้นเข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องการบอก ไม่ว่าจะต้องนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าหรือการนำเสนอผลงาน 

ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอ เพื่อความเป็นเลิศ

หลักสูตร Storytelling

หลักสูตรอบรม Storytelling  อบรม 2 วัน

คำอธิบาย:  หลักสูตรอบรมการเล่าเรื่องหรือ Storytelling คือหัวใจของความสำเร็จทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะทำงานในตำแหน่งใด วิชาชีพอะไร Storytelling เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่สุด เพราะถ้ากำลังทำงานในฝ่ายขาย พนักงานขายมักคิดเสมอว่า ทำไมปิดการขายไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่สินค้ามีคุณภาพดี หรือถ้าพนักงานหลายคนมักคิดว่าตนเองทำงานได้ดี มีผลงานมากมาย แต่ทำไมถึงผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ ไม่โปรโมทให้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น เงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนได้เข้าใจว่า การที่สินค้าดีหรือทำงานมีผลงานมากมายก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าลูกค้าหรือผู้บริหารมองไม่เห็น

ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม Storytelling

กลุ่ม หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร

จัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร แบบ 360 องศา  อบรม 2 วัน

คำอธิบาย:  หลักสูตรอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 360 องศา จะให้เครื่องมือที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีหลัก ในการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ และทำให้มีการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี โดยให้ ทุกคนที่มีการนำเทคนิคการสื่อสารไปใช้ จะการนำศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ความต้องการ ของตนเอง เพื่อความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร

กลุ่ม หลักสูตรอบรม การบริการที่ดีเลิศ Excellent Service Behavior

จัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตรอบรมการบริการที่ดีเลิศ

หลักสูตรอบรม เทคนิคการบริการที่ดีเลิศ  อบรม 2 วัน

คำอธิบาย: หลักสูตรอบรม เทคนิคการบริการเชิงรุก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน ทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่ทรงอานุภาพที่ถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าโดยสามารถที่จะเห็นผลได้ในทันที ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก สร้างความหยั่งยืนให้กับธุรกิจ ซึ่งการบริหารนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานในทุกระดับ การสร้างอุปนิสัยให้พนักงานที่จะเข้าถึงแก่นแท้ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มที่ต้องติดต่อพบปะกับลูกค้าบ่อยครั้ง ซึ่งการบริการที่สร้างความประทับใจเป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กรที่แท้จริงในยุคและอนาคต

ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม พฤติกรรมการบริการที่ดีเลิศ

หลักสูตรอบรม พฤติกรรมการบริการที่ดีเลิศ

กลุ่ม หลักสูตรอบรม การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศ Business Strategic Planning for Excellent Performance

จัดได้ทั้งแบบ In-House และ Public Training

หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์

หลักสูตรอบรม การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ  อบรม 2 วัน

คำอธิบาย: หลักสูตรอบรม การวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการของการให้ได้มาซึ่งความคิดกลยุทธ์ ทำให้มีวิธีการออกแบบและเลือกเครื่องมือทางกลยุทธ์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาธุรกิจ  ในการทำงานนั้น ทีมงาน ผู้นำหรือผู้บริหาร จำเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการบริหาร แต่ยังคงต้องเข้าใจกลไกที่เป็นกลยุทธ์ทำให้ตนเองนั้นมีความคิดในเชิงก้าวหน้า มองปัญหาออกและที่สำคัญเข้าใจในเครื่องมือของการบริหารจัดการที่สำคัญต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่มีความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลา ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาจากสภาพการแข่งขัน ด้วยเครื่องมือ ตามหลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ

ดูหลักสูตร StepPlus Training
ลงทะเบียน StepPlus Training

ตาราง หลักสูตรอบรม Public Course หลักสูตรอบรม พฤติกรรมการบริการที่ดีเลิศ

หลักสูตร Business Strategic Planning
ช่องทางติดต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ช่องทางติดต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
ลงทะเบียน StepPlus Training
ประวัติ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดาวน์โหลด ประวัติ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
บริษัทฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด

: StepPlus Training

: โทร 083 276 8877, 02 349 1788

: E-mail: training@stepplus.org 

: Line: @StepPlusTraining

ลงทะเบียน StepPlus Training
หนังสือการคิดบวก

Loading

UA-75256908-1