หลักสูตร การเล่าเรื่อง อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร Storytelling for Effective Performance

หลักสูตรการเล่าเรื่อง

คุณว่าจริงมั๊ย การทำงานเดี๋ยวนี้ ยากขึ้น เพราะการแข่งขันสูง<<

“คู่แข่งมาจากไหนไม่รู้ แต่โคตรเก่ง ทำไมเราทำไม่ได้เหมือนเขา”

“พนักงานขายมักบ่นว่าทำงานไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ไม่ตั้งใจเริ่มต้นทำงานได้ดี”

“พนักงานมักโทษเศรษฐกิจว่าไม่ดี ทำให้เราขายไม่ได้ แต่คู่แข่งกลับขายดีเป็นเทน้ำเทท่า”

สถานการณ์แบบนี้ เรียกว่า..

“การขายไม่เพียงพอ ต้องมีการเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า”

 ลองสำรวจ ตัวเองและพนักงานขายที่บริษัท ว่าเป็นแบบนี้หรือไม่ หรือเป็นทุกวัน ปลอบใจตัวเอง ว่า ทำดีที่สุดแล้ว ขายได้ดีที่สุดคือเท่านี้ อย่าพึงคิดว่าเป็นเรื่องน่าเศร้า ลองอ่านหลักสูตร Storytelling

หลักสูตร การเล่าเรื่อง อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร Storytelling for Effective Performance

หลักการและเหตุผล หลักสูตร Storytelling

กุญแจของความสำเร็จของกาiทำธุรกิจในยุคนี้ คือการพัฒนายอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นความคาดหวังของทุกองค์กร เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างยอดขาย ทำอย่างไรที่จะทำให้นักขายมีแบบแผนในการทำงาน เข้าถึง ลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การเล่าาเรื่องหรือ Stroytelling เป็นการทำให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการขายสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร การเรียนรู้ถึงเทคนิคการเล่าเรื่อง Storytelling ใหม่ๆ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานขาย เข้าใจถึงหลักการทำงานเชิงรุก  และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร

“สร้างแบบแผนในการขาย สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน มองเห็นลูกค้าเป็นสำคัญ มั่นใจได้ว่าลูกค้าพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตรการเล่าเรื่อง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ จากการเข้าอบรม หลักสูตร Storytelling

 1. เข้าใจความสำคัญในการเล่าเรื่องเพื่อความสำเร็จ 
 2. รายละเอียดของ Storytelling แนวทางการวางเรื่องและการวางผังการเล่าเรื่อง
 3. ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การเล่าเรื่องติดขัดและการแก้ไขปัญหา
 4. ขั้นตอนการเล่าเรื่องพร้อมจัดดครงสร้างที่มีผลสำเร็จ 
 5. เทคนิคการเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆ 
 6. การเลือกเรื่องราวเพื่อนำมาเป็นเรื่องเล่าให้ตนเองโดดเด่นประสบความสำเร็จ
 7. สูตรลับการเล่าเรื่อง Storytelling เพื่อนำมาใช้ในการโน้มน้าว การเปลี่ยนจุดการตัดสินใจของลูกค้า ให้มาสนใจเรื่องที่เล่า
 8. ขั้นตอนการเล่าเรื่อง พร้อมชุดฝึก มีการฝึกหัด การเตรียมการ และการเล่าเรื่องเพื่อการปิดการขาย แบบมืออาชีพ 
 9. ขจัดความไม่มั่นใจ ขอให้เชื่อเพราะผมจะทำให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณมีความคิดในสมองมาเป็นจุดน่าสนใจที่มีต่อลูกค้า

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 ความสำคัญและแนวทางการเล่าเรื่องให้แตกต่าง Storytelling 

 • ความสำคัญของการเล่าเรื่องและความสำเร็จทางธุรกิจ
 • องค์ประกอบการเล่าเรื่อง และการสร้างจุดเด่นนให้เรื่องเล่า
 • จิตวิทยาคนฟัง การสร้างเรื่องให้ตรงกับคนฟัง
 • การจัดโครงสร้างของการเล่าเรื่อง ขั้นตอน เทคนิคของการเล่าเรื่อง และวิธีการเล่าเรื่องที่เหมาะสม
 • การวางบทยาทของคนที่จะเล่าเรื่อง การสร้างคุณลักษณะของคนเล่าเรื่องที่โดนใจ
 • การสร้างเรื่องราวให้คนฟังร้อง ว๊าว และเกิดการติดตามในทุกช่วงเวลาการเล่าเรื่อง
 • สิ่งที่ทำใคนฟังไม่ศรัทธา ไม่ติดตามเพราะ ไม่เชื่อ และวิธีการปลดโซ่ตรวนของความคิดผู้ฟัง
 • การวางผังการเล่าเรื่อง การเดินเรื่องให้ลื่นไหล
 • เส้นทางการเล่าเรื่อง ให้ตรงใจ กระตุกต่อมการตัดสินใจของคนฟัง ให้อยากซื้อจนตัวสั่น
 • เส้นทางการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการโน้มน้าวใจ ในขณะการเล่าเรื่อง
 • ลงมือปฏิบัติ พร้อมปรับปรุงแก้ไข ตามแนวทางการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

 

วันที่ 2 : การปรับปรุงเรื่องราว และการใช้ เทมเพลสในการเล่าเรื่อง และการตัดต่อเพื่อความน่าสนใจ

 • การกำหยนดบทบาทของผู้เล่าเรื่อง ให้เป็นผู้ทรงอิทธิพล
 • การสร้างพิมพ์เขียวการนำเสนอ เวิร์คช๊อปจากงานจริง
 • ความเข้าใจใน เพลตฟอร์ม ต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง เพื่อการวางเรื่องให้เหมาะกับเรื่องเล่า
 • การจัดองค์ประกอบจริง สำหรับการเล่าเรื่องเพื่อให้น่าสนใจ
 • การเล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงของลูกค้าเป้าหมาย
 • การผสมคำที่สำคัญในการสร้างการจดจำให้ลูกค้า
 • การเพิ่มยอดการแชร์ให้โดนใจ ในโลกโซเชียล
 • ลงมือปฏิบัติ พร้อมปรับปรุงแก้ไข ตามแนวทางการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

เรียนฟรีออนไลน์ หลักสูตร การโน้มน้าวใจ The Power Of Persuasion

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การโน้มน้าวใจ The Power Of Persuasion

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1