ประโยชน์ที่ได้รับจากการสื่อสารที่ดี จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

 

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

มีพนักงานในองค์กรหลายคนที่เข้าใจผิด คิดว่าการสื่อสารคือการแค่สนทนากัน จึงมองว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่เป็นปกติของคนทุกคน เช่น เข้าใจว่า การที่ทุกคน ก็พูดได้ คุยได้ ก็เท่ากับว่าสื่อสารเป็น ทำให้ทุกครั้งที่ต้องสื่อสารกับพนักงานคนอื่น จึงไม่ตั้งใจที่จะใช้ เทคนิคสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ งานที่ต้องการให้คืบหน้าแต่ ไม่ได้รับการร่วมมือ ทำให้ไม่สามารถทำงานใหญ่กว่านี้ได้ และถ้าผลลัพธ์ที่แย่ ๆ คือการมีข้อขัดแย้งกันในองค์กร ทำให้บรรยากาศในการทำงานเสียไป หลายองค์กรต้องจัด หลักสูตรอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงและขจัดข้อขัดแย้ง เพื่อลดข้อขัดแย้งและแรงกดดันต่าง ๆ ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เป็นเพราะจากการสื่อสารที่ไม่ดี ทำให้สถานการณ์การทำงานร่วมกันไม่ราบรื่น

องค์กรใดก็ตามที่มี เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะกระตุ้นทำให้องค์กรนั้น ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก และถ้าจะสังเกตว่าองค์กรไหนจะประสบความสำเร็จง่ายหรือยาก ให้สังเกตการสื่อสารภายในองค์กรว่าเป็นเช่นไร เพราะถ้าองค์กรมี เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้หนทางของความสำเร็จง่ายขึ้น เพราะพนักงานทุกคนจะพร้อมใจกันทำงาน จึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารที่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกคนเข้าใจเทคนิคการสื่อสารที่จำเป็น โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ทำให้พนักงานทุกคนมีความผูกพันธ์และเพิ่มผลผลิตในการทำงานอย่างเห็นชัด

เป็นเรื่องปกติมากที่พนักงานหลายคนยังไม่เข้าใจว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคืออะไร เพราะในระหว่างการอบรม หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ก็มักมีผู้เข้าอบรมจำนวนไม่น้อยที่มีคำถามเกี่ยวกับการสื่อสาร ว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรคืออะไร มีการสื่อสารเช่นนี้จริงหรือ แล้วทำได้อย่างไรบ้าง

“หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารเพื่อผลสำเร็จ”

 

คอร์สอบรมการเป็นวิทยากร

 

จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าในกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เป็นการสื่อสารแบบองค์รวม ที่มีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

1.การสื่อสารด้วยคำพูด ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งเนื้อหาที่จะสื่อสารออกไป การใช้น้ำเสียงที่เหมาะสม การมีจังหวะในการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารด้วยคำพูดเป็นสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เช่นคนบางคนชอบจัดรายการที่เป็นพอร์ตแคส ด้วยการใช้การพูดเพื่อนำเสนอ ทำให้คนฟังรู้สึกดี อยากฟังเนื้อหาที่ตนเองชื่นชอบ เป็นการสื่อสารด้วยคำพูด

2.การสื่อสารด้วยภาษากาย ซึ่งหลายคนอาจมองว่าไม่ใช่การสื่อสาร เพราะไม่มีการพูดออกมา แต่ความเป็นจริงการสื่อสารด้วยภาษากายก็เป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งที่จะให้คู่สนทนาเข้าใจถึงความรู้สึกที่ตนเองแสดงออกมา แต่บ่อยครั้งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เทคนิคในการสื่อสารด้วยภาษากาย แต่จะใช้ภาษากายตามธรรมชาติเพื่อแสดงความรู้สึกออกไป เช่นการถอนหายใจ ทำให้คู่สนทนารับรู้ได้ถึงความอึดอัดในการสนทนา ซึ่งถ้าคนใดก็ตามที่มีการใช้ภาษากายที่ชำนาญก็จะเป็นเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเอง

3.การสื่อสารด้วยสายตา เป็นอีกเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพราะทำให้คนทุกคนที่ได้รับสัญญาณที่เป็นรูปภาพ ที่ชัดเจน จะทำให้การตัดสินใจที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องคิดอะไรมาก เพราะการมองเห็นด้วยสายตา จะส่งสัญญาณไปยังสมองทำให้เกิดการจำแนกข้อความที่ได้รับและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว การสื่อสารเช่นนี้นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ระบบควบคุมคุณภาพ ด้วยการติดภาพของสินค้า เพื่อให้พนักงานทำการเปรียบ เทียบในระหว่างการผลิต ทำให้เข้าใจง่าย เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

4.การสื่อสารด้วยการเขียน เป็นเทคนิคการสื่อสารที่หลายคนถูกฝึกมาตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือ และมีวิชาที่สนับสนุนให้มีการสื่อสารเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียงความหรือการย่อความ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียนทั้งนั้น การเขียนทำให้คนอ่านมีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และยังเก็บไว้ติดตามหรือทำความเข้าใจเมื่อเวลาผ่านไปได้

การสื่อสารที่ดี จะมีประโยชน์ในการติดต่อกับผู้อื่น จะทำให้มีคนช่วยเหลือ สนับสนุนและอยากทำงานด้วย ซึ่งการสื่อสารที่ดีมีหลายวิธี  จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ใครก็ตามที่ต้องติดต่อ ประสานงานกับผู้อื่น ต้องเข้าใจที่จะใช้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้งานพัฒนาไป พนักงานทุกคนทำงานถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น พนักงานทุกคนจึงจำเป็นต้องเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ของการมีเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดังนี้

1.ลดข้อขัดแย้ง ความไม่พอใจที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

ข้อขัดแย้งภายในองค์กรเป็นเรื่องที่ไม่ควรมี เพราะข้อขัดแย้งจะทำให้ทุกคนไม่พอใจไม่อยากทำงานร่วมกัน ไม่ช่วยเหลือกัน ทำให้งานไม่ลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อว่าข้อขัดแย้งบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่ก็เกิดขึ้นได้ เพราะขาดการสื่อสารที่สำคัญไป ทำให้การทำงานสะดุด ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ประโยชน์การสื่อสารภายในองค์กร จะทำให้ทุกคนเข้าใจกันและมองข้ามเรื่องราวที่จะทำให้เกิดปัญหา ด้วยการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกัน ด้วยการใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกคนสามารถทำงานด้วยกันเป็นอย่างดี

2.สร้างความผูกพันธ์ระหว่างพนักงาน และผู้จัดการกับพนักงาน

ในหลักสูตรอบรมผู้จัดการ จะเน้นให้ผู้จัดการทุกคนเข้าใจว่าการสื่อสารที่ดีไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการสร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กร ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง เพราะเมื่อไรก็ตามที่พนักงานความผูกพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี เติบโตไปด้วยกัน

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้รับผลลัพธ์ในการทำงานที่ดี และ เห็นผลเร็ว

ในการทำงานพนักงานทุกคนต่างต้องการที่จะเข้าใจในเนื้องานอย่างชัดเจน ทำให้งานทุกงานต่างต้องมีสื่อสารที่ดี ในทุกระดับ เพราะพนักงานทุกคนต่างต้องการที่จะมีผลงานที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นผลจากการมีเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ผลงานที่ได้ออกมาอย่างดี ทำให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน พร้อมที่จะทำงานไปด้วยกัน ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อไรก็ตามที่พนักงานรู้สึกสับสนในการทำงาน ไม่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทความรับผิดชอบในการทำงาน ก็จะทำให้พนักงานทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะความสับสนในความรับผิดชอบของตนเอง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องจัดให้มีเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อขจัดความสับสนที่เกิดขึ้น

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร

4.เพิ่มความสัมพันธ์กับคนภายนอกองค์กร

ในการทำงานนั้น เป็นความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต่างต้องติดต่อกับบุคลลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือ ซัพพลายเออร์ต่าง ๆ การสื่อสารกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างลูกค้าและองค์กร เพราะในทุกครั้งที่มีการติดต่อกับบุคลภายนอก ก็จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้มีต่อบุคคลภายนอก เช่นถ้าเกิดการสื่อสารที่ดีกับลูกค้า ก็จะทำให้มีความมั่นใจในการทำธุรกิจด้วย หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปก็จะรู้สึกดีและมีศรัทธากับองค์กรที่มีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน

5.สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร เป็นวัฒนธรรมต้นแบบ

องค์กรใดก็ตามที่มีเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กรสามารถรักษาความเสถียรในการทำงาน ทำให้ทุกคนมีแนวคิดร่วมกัน ในการสื่อสารที่ดี ทำให้องค์กรมีความพร้อมในการทำงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น เพราะในการทำงานนั้นพนักงานหลายคนอาจจะมีพื้นที่แตกต่างกัน มีความเป็นมาที่แตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้นถ้าผู้จัดการสามารถที่จะทำให้ทุกคนมีกระบวนการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะทำให้ได้เป็นองค์กรใหม่ ที่มีเทคนิคการสื่อสารที่คล้ายกัน เท่ากับเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรนั้นทันที

6.เป้าหมายในการทำงานชัดเจน มีทิศทางที่ช่วยกันให้ประสบความสำเร็จ

อุปสรรคสำคัญในการทำให้พนักงานในองค์กรไม่ประสบความสำเร็จเพราะความสับสนในเป้าหมายการทำงาน ทำให้พนักงานทำงานต่างคน ต่างทำ พนักงานในองค์กรไม่มีการมองเป้าหมายความสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน ผลเสียคือการทำงานที่ขัดแย้งกันบ้าง ไม่สอดคล้องกันบ้าง ไม่พอใจกันบ้าง ดังนั้น เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นแนวทางทำให้ทุกคนมีแนวทางในการสื่อสารที่ไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเหลือกัน และที่สำคัญคือการมีเป้าหมายเดียวกันที่จะประสบความสำเร็จ และเมื่อเป้าหมายชัดเจน ทุกคนก็ต่างคนต่างพร้อมใจกันช่วยเหลือ ก็จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่างง่ายมากขึ้น

7.กระตุ้นให้พนักงานทุกคนรักองค์กร มีความคิดเชิงบวก

พื้นฐานสำคัญของความสำเร็จของพนักงานทุกคนมาจากการคิดบวกของพนักงาน ถ้าองค์กรใดก็ตามที่พนักงานมีความคิดเป็นบวก ก็จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นในตนเองที่จะทำงานเพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การคิดบวกเป็นผลจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าทุกคนสื่อสารไปในทิศทางที่ดี ให้ทุกคนคิดบวกต่อองค์กร ให้ทุกคนนักและศรัทธาในองค์กร ก็จะทำให้ทุกคนอาสาที่จะทำงานหนักเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสื่อสารที่กระตุ้นให้ทุกคนรักองค์กร เป็นการสื่อสารที่ทำให้ทุกคนมีพลังความคิดเป็นบวก นำไปสู่ความคิดที่สร้างสรรค์ ที่ต้องการจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันนั่นเอง

8.สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง แบบร่วมแรง ร่วมใจกันทำ

เป็นความต้องการขององค์กรทุกองค์กรที่ต้องการให้พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นการพัฒนาความคิดของทุกคนที่จะทำให้ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน แบบร่วมแรง ร่วมใจ พื้นฐานของ เทคนิคการทำงานเป็นทีม มาจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อไรก็ตามที่พนักงานทุกคนมีการสื่อสารซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ความพร้อมที่จะช่วยกันทำงานก็จะเพิ่มมากขึ้น เพราะการสื่อสารที่ดี จะทำให้เกิดกำลังใจซึ่งกันและกันที่จะทำงานร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

9.ได้รับการยกย่องจากสังคมภายนอก

ภาพลักษณ์องคกรมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก เช่นทำไมคนหลายคนอยากทำธุรกิตกับบริษัทใหญ่ และไม่ต้องการทำธุรกิจกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก สาเหตุหลัก ๆ มาจากความน่าเชื่อถือขององค์กรใหญ่มีมากกว่าองค์กรเล็ก ๆ นั่นเอง ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรก็คือการใช้ เทคนิคสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าสังคมภายนอกองค์กรสัมผัสได้ถึงการสื่อสารที่ดีขององค์กร ก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาจากคนภายนอกองค์กรทันที ซึ่งการยกย่องจากใจของคนภายนอกจะเป็นแรงส่งที่ดีที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ได้ไม่ยากนัก

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้พนักงานเกิดประโยชน์ ทำให้การทำงานง่ายขึ้นและเป็นการลดข้อขัดแย้ง ๆ ต่างๆ ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง และเมื่อข้อขัดแย้งลดน้อยลงการทำงานก็ไม่เครียด สังคมการทำงานก็จะช่วยเหลือกันมากขึ้น เรื่องที่ว่ายาก ก็จะง่ายขึ้นทันที ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของทุกคน ทุกระดับในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงาน ต้องให้ความสำคัญในการสื่อสารที่จะทำให้คนนิยมชมชอบ ช่วยเหลือกันทำงานมากขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า “มีมิตร ย่อมดีกว่ามีศัตรู” คุณว่าจริงไหมล่ะ

หลักสูตรอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในเพื่อผลสำเร็จ,คอร์สอบรมทักษะการสื่อสารภายในองค์กร

 

 

Loading

UA-75256908-1