ประวัติ โดยสังเขป

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

“Surachai Kositbovornchai

ยึดมั่นในหลักการณ์

เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ”

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ประวัติ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย อย่างย่อ

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยอดัมสัน และปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และการจัดการวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จาก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นอกจากนี้เขายังได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย( Expert Selling) หลักสูตรการบริหารทีมขาย (Sales Management)  จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา (University of San Francisco) และ

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win (Negotiation Essentials) และ  หลักสูตร การเจรจาต่อรองชั้นสูง (Advance Negotiation) จาก Notre Dame University สหรัฐอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อสอบเป็น วิทยากรรับรอง ในหลักสูตร Management Trainer ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น และ หลักสูตร The Executive Leadership Program ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ในประเทศไทย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย เป็นที่รู้จักของคนไทยในฐานะนักข่าวทีวีรายการ Business Talk ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30-21.30 น. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจและความสำเร็จในการทำธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์ที่มั่นคงในการเป็นผู้บริหารห้กับบริษัทต่างชาติ หลังจากจบการศึกษา เขาทำงานเป็นวิศวกรฝ่ายขาย และไม่กี่ปีต่อมา เขาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นเขาได้รับโอกาสที่ท้าทายในการทำงานเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำหรับบริษัทในเครือ Emerson Electric

จากนั้น ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฝ่ายขายและการตลาดสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ TRW Automotive ทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ในสหรัฐอเมริกา

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ Miller Heiman จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ยังได้ก่อตั้ง Miller Heiman Process ในประเทศไทย โดยได้รับการรับรองให้เป็นวิทยากรทางการ ในโปรแกรม Miller Heiman ดังต่อไปนี้:

Strategic Selling, Conceptual Selling, Large Account Management Process (LAMP)

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้ให้ความช่วยเหลือในการแปลคู่มือ ให้เป็นภาษาไทยในหลายโปรแกรมเหล่านี้ด้วย

ประวัติ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย Surachai Kositbovornchai

การศึกษา ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

 • Certificate of Advance Negotiation Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Negotiation Essentials Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Expert Selling Program from University of San Francisco, USA
 • ปริญญาเอก(Ph-D) สาขาการบริหารจัดการ – เกียรตินิยมอันดับ 1 (คะแนน สูงสุด) Adamson University,  Manila,  Philippines
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา อิเลคโทรนิคส์ -สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย – โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
  •  Japan Government Scholarship: Official Certified Trainer: “Trainers’ Training Course on Management Training: MTP Program in OSAKA Japan.
  •  Japan Government Scholarship: The Refresher Seminar for Former Participants: in Tokyo Japan
  • Japan Government Partial Scholarship: The Executive Leadership Program:in Tokyo Japan

  การศึกษา ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

   

  • Certificate of Advance Negotiation Program from Notre Dame University, USA
  • Certificate of Negotiation Essentials Program from Notre Dame University, USA
  • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
  • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Expert Selling Program from University of San Francisco, USA
  • ปริญญาเอก(Ph-D) สาขาการบริหารจัดการ – เกียรตินิยมอันดับ 1 (คะแนน สูงสุด) Adamson University,  Manila,  Philippines
  • ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา อิเลคโทรนิคส์ -สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย – โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

   เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ Miller Heiman สหรัฐอเมริกา

   Miller Heiman ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
   •  ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ Miller Heiman จากประเทศสหรัฐอเมริกา
   • ผู้ก่อตั้ง Miller Heiman Process ในประเทศไทย
   • ได้รับการรับรองให้เป็นวิทยากรทางการ ในโปรแกรม Miller Heiman ดังต่อไปนี้:
    • Strategic Selling,
    • Conceptual Selling,
    • Large Account Management Process (LAMP)

    อบรม เรียนรู้ เพิ่มเติม 

    • Blue Ocean Strategy from Key Principles to local practice. An Original Conference with Professor W.Chan Kim.
    • The most successful workshop ZIG ZIGLAR world#1 Sales & Motivation Guru and Author of over 25 Books: Top Sales, Top Profit, See You at The Top with Ziglar Sales System, Presented by Bob Alexander, Zig Ziglar’s Co- author, Partner, Top Master Trainer, Sales
    • Build the Leadership Team for Outstanding Results, Presented by John C.Maxwell, World’s#1 Leadership Guru & NY Times Best Selling Author of Over 50 Books.
    • Achieving Breakthrough Results in Work & Life: The Success Principles & The Law of Attraction in Action. Presented by Jack Canfield, World’s Top Guru on Success & Peak Performance, Guinness Book of World Records for Most Books on NY Times Best Seller List
    • Total Financial F.R.E.E.D.O.MTM System: 7 easy steps to reach your financial & life goals. Presented by Sebastien Leblond’s Guide to Creating a Unique Investment Plan Based on Your Personality, Goals and Risk Tolerance.
    • Certified Train the Trainer: Strategic and Conceptual Selling System. Presented by David Underwood, Master Trainer of Miller Heiman: Sales System Solution for Sales Performance in Milton Kyne, UK.
    • Strategic and Conceptual Selling System. Presented by David Underwood, Master Trainer of Miller Heiman: Sales System Solution for Sales Performance in Milton Kyne, UK
    • INNOVATION for Breakthrough Results & Sustainable Growth. Presented by Robert B.Tucker, , Author of Innovation Book: Driving Growth
    • Miller Heiman Sales System. Presented by Robert Miller, Founder and Miller Heiman team: Sales System Solution for Sales Performance in Reno, Nevada, USA
    • How to Get Clients, CLOSE Deals & Crush the Competition. The RUTHLESS ENTREPRENEUR SYSTEM, Presented by Mark McClure, One of the Top 5 Speaker in the world on Sales, Marketing & Entrepreneurship, Author of Best Selling Book: The Ruthless Entrepreneur System.
    • Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the competition Irrelevant, Presented by Prof.Dr.Ben M.Bensaou from INSEAD Institute and Faculty Member of the Blue Ocean Strategy Network.
    • TOYOTA TALENT:Toyota’s amazing success and How you can make it a reality in your company?, Presented by David P.Meier, Auther of Best Selling Books: Toyota Talent, Toyota way(Fieldbook).
    • The Heart of Coaching:Creating a Coaching Culture for Outstanding Results., Presented by Thomas G.Crane, Author of Best Selling Books: The Heart of Coaching.
    • Labor and Economic Conditions in Japan, presented by Prof.Sumimaru ODANO from Saiga University at HIDA Kansai Kenshu Center,Osaka, Japan”
    • Certificate in Strategic HR Transformation and Organization Development, Presented by Professor William J.Rothwell, Author of bestselling and award winning books with over 70 internationally published titles, Pennsylvania State University.
    • Certified Train the Trainer: Miller HeimanTM Negotiation Success Skill Builder. Presented    by Susan  Mohama, Master Trainer of Miller Heiman: Sales System Solution for Sales Performance in San Francisco, USA.
    • Certificate: Principle of Persuation Workshop:POP 4.1 (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author Influence:Science & Practice, Presented by Dr.Khoo Cheok Kau: Official Certified Trainer from Dr. Robert Cialdini: KL, Malaysia
    • Coaching & Mentoring for Breakthrough Success, Presented by Peter Chee, Co-Author Jack Canfield of Coaching & Mentoring for Breakthrough Success. 
    • Advance Coaching and Mentoring: Essential Mentoring Skills Presented by Charles Tan
    • Performance Coaching, The Heart of Coaching:Thomas G.Crane  Author of Best Selling Books: The Heart of Coaching., Presented  by Khoo Cheok Kau: Official Certified Trainer from Thomas G.Crane  
    • Visit Action Coach at Nevada, Las Vegas, USA
    ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

    ประสบการณ์การทำงานบริษัทเอกชน

    ประสบการณ์ด้านงานเอกชน ของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

     

    • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
     • TRW Automotive Thailand (บริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา)
    • กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด
     • บริษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา)
    • ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
     • บริษัท ยูโรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จำกัด
    • กรรมการผู้จัดการ
     •  บริษัท แม็กน่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

     ประสบการณ์ของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในหลายบทบาท

     • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ Brain-Base-Learning, สำนักนายกรัฐมนตรี
     • รองประธานคนที่ 1 สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
     •  ผู้อำนวยการสถาบัน, สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ
     • คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์  – สภาอุตสาหกรรม
     • คณะกรรมการบริหารสายแรงงาน- สภาอุตสาหกรรม
     • รองประธารฝ่ายธุรกิจ คณะกรรมการบริหาร – สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหรรมไทย
     • คณะกรรมการสายวิชาการ – สภาอุตสาหกรรม
     • คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ – สภาอุตสาหกรรม
     • ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายฝึกอบรมและชมโรงงาน-  สภาอุตสาหกรรม
     • ประธานฝ่ายวิชาการ – สมาคม The BOSS
     • อนุกรรมาธิการการแรงงาน – รัฐสภา
     • อนุกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม – รัฐสภา
     • เลขานุการประจำคณะ กรรมาธิการการแรงงาน และสวัสดิการสังคม-รัฐสภา
     • คณะกรรมการด้านวิชาการ– สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหรรมไทย
     • ผู้พิพากษาสมทบ – ศาลแรงงานกลาง
     • ผู้อำนวยการสถาบัน – สถาบันพัฒนาความสำเร็จ

     กิจกรรมสาธารณะ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย 

     • ผู้ดำเนินรายการ Get Idea4.0 ช่วง Leadership 4.0 ทาง NK News
     • ผู้ดำเนินรายการ TV  “รายการเส้นทางนักขาย”   ช่อง TTV1 – Nation Channel  (ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 – 21.30 น.
     • ผู้ดำเนินรายการ TV  “รายการคลีนิคแรงงาน”   ช่อง TTV2 (ออกอากาศทุกวันพฤหัส  เวลา  9.00 – 10.00 น.)
     •  คอลัมนิสต์  “Lady in Work” หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
     ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-เส้นทางนักขาย

     ผลงานด้านหนังสือพกพา (Pocket Book) 

     • หนังสือชื่อ “เหนือชั้นการบริหาร” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)                         
     • หนังสือชื่อ “ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และ เล่ม 2” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)                           
     • หนังสือชื่อ “ปลดล็อก 88 ความท้าทายสำหรับผู้นำ” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดจำหน่ายโดย บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด และ Okbee
     • หนังสือชื่อ “89 ยุทธวิธี การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย  จัดจำหน่ายโดย บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด,ร้านนายอินทร์และ  Okbee
     • หนังสือชื่อ “ที่ปรึกษาการขายต้องขายอย่างนี้ถึงจะรวย” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดจำหน่ายโดย บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด  
     หนังสือ-ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

     รางวัลเกียรติยศ

     • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จตุรถาภรณ์ มงกุฏไทย                     
     • เข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ “สก”  กรมทหารราบที่ 21
     ดาวน์โหลด-ประวัติ-ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย Surachai Kositbovornchai
     ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
     ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
     ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
     ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
     ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
     ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership
     ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-W. Chan Kim Blue Ocean Strategies
     ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย Robert B Tucker
     ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
     ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
     หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
     รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด
     สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
     ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
     ลงทะเบียน StepPlus Training

     Contact Us

     02 349 1788 ,

     083 276 8877

     Address

     1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

     LineOA:@stepplustraining

     คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

     Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

     Loading

     UA-75256908-1