หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ ผู้นำ เป็น หลักสูตรที่ออกแบบสำหรับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ ผู้นำ ให้มีเเทคนิคการบริหารพนักงานในทึมให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงาน

รวมหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับผู้จัดการ ผู้นำ และผู้บริหาร คือ โปรแกรมการฝึกอบรมที่รวมแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้นำ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารได้พัฒนาทักษะ หาข้อมูล เพื่อนำมาจัดการเข้ากับประสบการณ์ของตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ครอบคลุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้จัดการมีทักษะที่หลากหลายเพื่อเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์และผู้นำเชิงปฏิบัติการ

ในโลกธุรกิจที่ซับซ้อนและมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ผู้จัดการต้องมีชุดทักษะที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมทั้งความเป็นผู้นำและการจัดการ ด้วยการรวมหลักสูตรการฝึกอบรมในสาขาเหล่านี้

ผู้จัดการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม และขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร การรวมความเป็นผู้นำ ใช้หลักการเป็นผู้นำ และทักษะการจัดการช่วยให้ผู้จัดการสามารถรับมือกับความท้าทาย ตัดสินใจอย่างรอบรู้ และสร้างวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก ด้วยการลงทุนในการฝึกอบรมที่ครอบคลุม

ผู้จัดการสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพวกเขาและก้าวสู่ความเป็นเลิศในบทบาทผู้นำที่มีประสิทธิภาพและผู้จัดการที่มีทักษะ

การพัฒนาทักษะของผู้จัดการ ผู้นำ หรือผู้บริหาร ไม่ควรมุ่งเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่น ความเป็นผู้นำหรือการจัดการ รวมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ ผู้จัดการ ผู้นำและผู้บริหารนี้ ได้รวบรวมหลักสูตรสำหรับผู้จัดการเพื่อจะเป็นแนวทางแบบองค์รวมในการ พัฒนาทักษะผู้จัดการ ให้สามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างยอดเยี่ยม

โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาทักษะผู้จัดการควรจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ รอบด้าน รวมถึงการการบริหารจัดการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างทีม การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ผู้จัดการ ผู้นำ หรือผู้บริหาร ที่ร่วมฝึกอบรม จะได้เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารงาน ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที ในบทบาทผู้จัดการและผู้นำ

ผู้สอนมีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สอน ทำให้มีข้อมูลเชิงลึก อันมีค่า และตัวอย่างที่พบเจอในชีวิตจริง จัดทำแบบฝึกหัด เพื่อให้แน่ใจว่าจะนำไปใช้ในการทำงานจริง

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

Image ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
หลักสูตร-ฝึกอบรม-ผู้จัดการอัจฉริยะ-The-Supaer-Manager โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ

The Super Manager

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ผู้นำอัจฉริยะ-The-Genius-Leadership โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ผู้นำอัจฉริยะ

The Genius Leadership

หลักสูตร-ฝึกอบรม-หัวหน้างานฝ่ายขาย-The-Sales-Supervisor โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร หัวหน้างานฝ่ายขาย The Sales Supervisor

หลักสูตร-การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่-Modern Leadership โดย-ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ผู้จัดการ-ระดับต้น โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการ ระดับต้น The Manager Level 1 

หลักสูตร ฝึกอบรม-Smart-Leadership-เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร Smart Leadership เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

หลักสูตร-ฝึกอบรมผู้จัดการเชิงรุก-เพื่อฝ่าวิกฤต Dynamic Manager for Economic Crisis โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร  ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

หลักสูตร-ฝึกอบรม-หัวหน้างาน-มืออาชีพ-Supervisor-Skills โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ

The Supervisor Skills

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ผู้นำเชิงรุก 5.0 Dynamic-Leadership-5.0 โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ผู้นำเชิงรุก 5.0 เพื่อความสำเร็จ Dynamic Leadership 5.0

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ยุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ

หลักสูตร-ฝึกอบรม-หัวหน้างานชาญฉลาด- The-Smart-Supervisor โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร หัวหน้างาน ชาญฉลาด Smart Supervisor

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ผู้จัดการ-ระดับกลาง โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการ ระดับกลาง The Manager Level 2 

หลักสูตรฝึกอบรม-จิตวิทยาผู้บริหารชั้นสูง สำหรับผู้บริหาร โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการบริหารงานขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ภาวะผู้นำเชิงรุก-The-Dynamic-Leadership โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ภาวะผู้นำเชิงรุก

The Dynamic Leadership

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ผู้จัดการ-360-องศา-โดย-ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ผู้จัดการ 360 องศา

The Mastering Manager

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ผู้จัดการเขต-มืออาชีพ The Professional Area Manager โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ผู้จัดการเขต มืออาชีพ The Area Manager

หลักสูตร-ผู้นำเชิงกลยุทธ์-เพื่อความสำเร็จขององค์กร-โดย-ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร  ผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร  การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ผู้จัดการ-ระดับสูง โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการ ระดับสูง The Manager Level 3

หลักสูตร-ฝึกอบรม ภาวะผู้นำสหรับหัวหน้างานใหม่ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ฝึกอบรม ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานใหม่

หลักสูตร ฝึกอบรม สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำอัจฉริยะ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร สร้างทีมงานให้เป็นผู้นำอัจฉริยะ  Management and  Leadership

หลักสูตร ฝึกอบรม ทักษะการทำงานเป็นทีม-เพื่อผลงานที่ดีเลิศ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

หลักสูตร ฝึกอบรม พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ-Team-Work โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work

หลักสูตร ฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสาร โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ “Effective Cooperation & Management for Excellent Performance”

หลักสูตร ฝึกอบรม Teamwork-การทำงานเป็นทีม โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร  Effective Teamwork-การทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จ

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ effective COmmunication โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร-ฝึกอบรม ทักษะการสื่อสารชั้นสูง-เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ฝึกอบรม ทักษะการสื่อสารชั้นสูง เพื่อ สร้างความสำเร็จร่วมกัน

หลักสูตร ฝึกอบรม การสร้างทีม-Work-Rally-Team-Work โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development

หลักสูตร ฝึกอบรม ประสานงานได้ดี-มีแต่ได้ Coordination-and-Cooperation โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การสร้างมนุษย์สัมพันธ์-เพื่อการประสานงานที่ดีเลิศ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการประสานงานที่ดีเลิศ Effective Human Relation in Workplace

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การวางแผนเพื่อพัฒนาการทำงาน โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน

หลักสูตร อบรม-การวางแผนและการบริหารเวลา โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร  การวางแผนและการบริหารเวลา อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance) โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance)

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ-เป็น-โซลูชั่นออนดีมานต์ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็น โซลูชั่นออนดีมานต์

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การบริหารเวลา Time Managerment โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน

หลักสูตร หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ Marketing Strategies

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ดัชนี-ชี้วัด-KPI โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI

หลักสูตรอบรม ทักษะอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาความสำเร็จให้พนักงาน สามารถนำไปในการพัฒนาตนเอง โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรอบรม ทักษะอัจฉริยะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

หลักสูตร-ฝึกอบรม-Think-Out-of-The-Box หรือ หลักสูตร การคิดนอกกรอบ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การคิดนอกกรอบ

T้hink Out of The Box

หลักสูตร-ฝึกอบรม-ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์

Creative Thinking

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การคิดเชิงตรรกะเพื่อการคิดเชิงระบบ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การคิดเชิงตรรกะ เพื่อการแก้ปัญหาเชิงระบบ

Logical Thinking to Solve Problem:  System Thinking

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การคิดเชิงบวก-เพื่อทัศนคติที่ดีในการทำงาน โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อทัศนคติที่ดีในการทำงาน Effective Positive Attitude

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การคิดเชิงตรรกะ Logical Thinking โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การคิดเชิงตรรกะ

Logical Thinking

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การคิดเชิงระบบ

Systematic Thinking

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การคิดเชิงบวก Positive Thinking โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้”

Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การคิดเชิงบวก-เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรคิดบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน Effective Positive Thinking

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thininkg โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร  การคิดเชิงวิเคราะห์

Analytical Thinking

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การคิดเชิงบวก-Positve-Thinking โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การคิดเชิงบวก Positive Thinking

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

Problem Solving and Decision Making

หลักสูตร-ฝึกอบรม-Job-Description การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

หลักสูตรฝึกอบรม-การสัมภาษณ์งาน Job Interview โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques

หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills

หลักสูตร-ฝึกอบรม การบริหารข้อขัดแย้ง Conflict-Management โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การจัดการห่วงโซ่อุปทาน-Supply-Chain-Management

หลักสูตร การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM)

หลักสูตร ฝึกอบรม On The Job Training (OJT) ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร On The Job Training (OJT)

หลักสูตร-ฝึกอบรม-Change-and-Conflict-Management โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

หลักสูตร ฝึกอบรม กลยุทธ์การจัดซื้อ เพือประสิทธิภาพสูงสุด โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตร-ฝึกอบรม-การบริหารความสำเร็จ Result Oriented โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management

หลักสูตร-ฝึกอบรม การบริหารข้อขัดแย้ง Conflict-Management โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management)

หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager

ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
หนังสือ ปลดล็อก 88 ความท้าทาย สำหรับผู้นำ เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training

บทนำ

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การจัดการที่มีประสิทธิภาพและทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จ ผู้จัดการจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ครอบคลุมทั้งหลักการเป็นผู้นำและการบริหาร การผสมผสานหลักสูตรการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นทั้งสองด้านนี้จะช่วยให้ผู้จัดการมีชุดทักษะแบบองค์รวมที่ช่วยให้พวกเขาขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม และบรรลุผลลัพธ์ที่โดดเด่น

ทำความเข้าใจความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำคือความสามารถในการโน้มน้าวและชี้นำบุคคลหรือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน มันเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และการให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมาย ทักษะความเป็นผู้นำช่วยให้ผู้จัดการสามารถกระตุ้นทีม ส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก หลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นความเป็นผู้นำมักครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การตัดสินใจ และการคิดเชิงกลยุทธ์

การสำรวจการจัดการ

ในทางกลับกัน การจัดการเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดระเบียบ และการควบคุมทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งครอบคลุมงานต่างๆ เช่น การกำหนดเป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากร การประสานงานทีม และการติดตามความคืบหน้า ทักษะการจัดการช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดการการปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับกระบวนการให้เหมาะสม และบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นการจัดการมักครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การจัดการโครงการ พฤติกรรมองค์กร การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของการผสมผสานความเป็นผู้นำและการฝึกอบรมการจัดการ

ชุดทักษะที่ครอบคลุม: ด้วยการรวมหลักสูตรการฝึกอบรมความเป็นผู้นำและการจัดการเข้าด้วยกัน ผู้จัดการจะได้รับชุดทักษะรอบด้านที่ครอบคลุมทั้งการคิดเชิงกลยุทธ์และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน ตัดสินใจอย่างรอบรู้ และนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ประสานกัน: ทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการนั้นพึ่งพาซึ่งกันและกันและเสริมกัน ผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องการทักษะการจัดการที่แข็งแกร่งเพื่อแปลงวิสัยทัศน์ของพวกเขาไปสู่การปฏิบัติ ในขณะที่ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติความเป็นผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจและมีส่วนร่วมกับทีมของพวกเขา การรวมหลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้จัดการสามารถบูรณาการแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นผู้นำและการจัดการได้อย่างลงตัว

ประสิทธิภาพของทีมที่ได้รับการปรับปรุง: ผู้จัดการที่ได้รับการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งในด้านความเป็นผู้นำและการจัดการจะมีความพร้อมที่ดีกว่าในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง พวกเขาสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกัน พัฒนาความสามารถ และส่งเสริมพนักงานให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา ส่งผลให้ขวัญกำลังใจของพนักงานดีขึ้น เพิ่มผลผลิต และความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

ความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรม: ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผู้จัดการที่ได้รับการฝึกฝนทั้งในด้านความเป็นผู้นำและการจัดการมีความยืดหยุ่นและเปิดรับการเปลี่ยนแปลง พวกเขาสามารถระบุโอกาส นำความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในทีมและองค์กรของพวกเขา

บทสรุป

การรวมหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการที่เน้นทั้งความเป็นผู้นำและการจัดการให้แนวทางที่ครอบคลุมในการพัฒนาทักษะ ด้วยการได้รับรากฐานที่แข็งแกร่งในทั้งสองด้าน ผู้จัดการจะสามารถนำทีมของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร และสำรวจความซับซ้อนของภูมิทัศน์ทางธุรกิจในปัจจุบัน การบูรณาการการฝึกอบรมความเป็นผู้นำและการจัดการช่วยให้ผู้จัดการสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างยอดเยี่ยม สร้างแรงบันดาลใจให้ทีม และบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ของความเป็นผู้นำ ผู้จัดการ และ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่น ความเป็นผู้นำหรือการจัดการ

หลักสูตรแบบรวมจะเป็นแนวทางแบบองค์รวมในการพัฒนาทักษะ ทำให้ผู้จัดการสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างยอดเยี่ยมกงานในทุกระดับในองค์กร คือ การมีเทคนิคการนำเสนอ เพราะเทคนนิคการนำเสนอคือหัวใจในการสื่อสารความคิดของคนนำเสนอไปสู่คนฟัง เป็นการลดช่องว่างทางความคิดที่มีระหว่างคนนำเสนอและคนฟัง ข้อดีอีกประการคือสามารถขจัดข้อขัดแย้งทางความคิดหรือข้อโต้แย้งจากผู้ฟัง ที่อาจมีขึ้น เป็นช่วยให้คนนำเสนอสามารถใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจเพื่อช่วยให้คนฟังการตัดสินใจในเวลาจำกัด

 

ครอบคุมทฤษฎีและปฏิบัติ

ได้รับการรับรอง จากต่างประเทศ

เนื้อหาจากงานขายจริง

วิทยากรเป็นผู้บริหารระดับสูงมาก่อน

เน้นการฝึกปฏิบัติจริง

มีประสบการณ์ขาย มากกว่า 1,000 ล้านบาท

เนื้อหาผ่านการวิจัยมาก่อน

วิทยากรได้รับคะแนนประเมินดีมาก

รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training

เทคนิคการฝึกอบรม สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain Base Learning

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

บทความ ความรู้น่าอ่าน

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ เป็น วิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจในการสื่อสาร ทั้งคนส่งสารและคนรับสาร ซึ่งเป็น ทักษะการสื่อสารที่ไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้ทุกคนนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้ทันที14 ทักษะ การสื่อสาร ภายในองค์กร...

5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก  ทำอย่างไร?

5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก ทำอย่างไร?

5 ขั้นตอน การฝึกคิดบวกได้  เป็น วิธีการฝึกคิดบวกให้ตนเอง ด้วยการนำเทคนิคการคิดบวก เพื่อสร้างความสำเร็จให้ตนเอง ซึ่งวิธีการฝึกการคิดบวกต่อไปนี้ ไม่ยากอย่างที่คิด ทำให้ทุกคนมีกระบวนการคิดบวกที่ทุกคนทำได้ทันที 5 ขั้นตอน ฝึกการคิดบวก  ทำอย่างไร? 5 Steps of ...

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

"คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด คือ คำถามที่มีวัตถุประสงค์ของการถามที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครงาน ไม่ใช่การถามไปเรื่อย ๆ ไร้จุดหมาย ทำให้การสัมภาษณ์ไม่สามารถวัดผลอะไรได้" 230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุดดร.สุรชัย...

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน คือ ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่ ได้พนักงานที่ชอบ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมีหลายแง่มุม แต่เป้าหมายเดียวกัน คือได้คนที่ใช่ ให้มาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป...

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คือ ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่ง ทักษะต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของ หัวหน้างานทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

การสร้างคน อย่าง Lenovo คือ การพัฒนาให้พนักงานทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งก็คือปรัชญาการทำงาน กลยุทธ์การทำธุรกิจ และการบริหารคนของ บริษัท เลอโนโว (Lenovo) จากประเทศ จีนที่เติบโตเป็นที่ 4 ของโลก แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลสร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo...

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะ ที่ทำบรรดา ซีอีโอ ประสบความสำเร็จ คือ คุณลักษณะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า CEO ส่วนใหญ่มี แล้วทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะหลักๆ แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลคุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จที่มา: Elena Lytkina Botelho, Kim...

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  คือ แนวทางกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน ในการทำธุรกิจการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024 คืออะไรการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจในทุกองค์กร...

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadershipเป็นเรื่องพื้นฐานของคนทุกคนที่ต้องการความสำเร็จ ซึ่งหลายคนอาจมองว่าความสำเร็จมีความแตกต่างกันออกไป เช่นคนบางคน ต้องการความร่ำรวย บางคนต้องการมีบ้าน บางคนต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่น...

สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
ลงทะเบียน StepPlus Training

Contact Us

02 349 1788 ,

083 276 8877

Address

1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
LineOA:@stepplustraining
คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า
Copyright © 2024 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

Loading

UA-75256908-1