การมีจิตใจที่เข้มแข็งเท่ากับ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงาน

 

10 พฤติกรรม ที่จะบ่งบอกว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่?

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ในชีวิตประจำวันที่คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่นี้ บางวันคุณอาจรู้สึกสดชื่นมีกำลังใจแต่บางวันคุณจะรู้สึกถึงความอ่อนล้าหรืออ่อนแรง คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตใจของคุณกำลังอยู่ในอารมณ์ไหน เข้มแข็งหรืออ่อนล้า ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จ ต้องหมั่นเช็คพฤติกรรมว่าคุณกำลังอ่อนล้าหรือเข้มแข็ง เพราะถ้าคุณกำลังเข้มแข็งให้ดำเนินการต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณจิตใจกำลังอ่อนล้า ให้รีบกลับมาปรับพฤติกรรมใหม่ให้จิตใจกลับมาเข้มแข็งที่จะต่อสู่ต่อไป ก่อนที่จะสายเกินเยียวยา สำหรับวิธีการตรวจเช็คพฤติกรรมของตนเองนั้น ทำได้ไม่ยาก ให้สังเกตสัญญาณทั้ง 10 ประการ ที่จะบ่งว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนคนที่เขาประสบความสำเร็จกันหรือไม่:

 1. ไม่เสียเวลาไปกับความรู้สึกสงสารตนเอง
  พบว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่น่าสงสาร เช่นสงสารที่ตนเองนั้นเกิดมาไม่ฉลาด ทำคอมพิวเตอร์ไม่ได้ พูดภาษาไม่ได้ ซึ่งแนวคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดเชิงลบ ทำให้ไม่มีพลังในการที่จะทำสิ่งอื่น ๆ ขึ้นมา ซึ่งแตกต่างจากคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จ จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่เป็นจุดอ่อนของตนเองและหันกลับมาพัฒนา อบรม เพิ่มความรู้ให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จ ดังนั้น

“จงอย่าเสียเวลา สงสารตนเอง แต่ให้เวลากับการพัฒนาตนเอง หา หลักสูตรอบรม ความรู้ จะดีกว่า”

 

 

 1. รักษาระดับความมุ่งมั่นให้ตนเองให้มีพลังตลอดเวลา
  ในทุกวันของการทำงานนั้นคุณมีพลังมากน้อยเพียงใดที่จะลุกขึ้นมาเพื่อมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต วิธีการสังเกตง่าย ๆ ว่าพลังงานของคุณกำลังอยู่ในระดับไหน ในทุกวันคือเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ก่อนลุกจากที่นอน คุณมีความ รู้สึกเช่นไร ถ้าคุณไม่อยากลุกจากที่นอน ยังอยากที่จะนอนต่อ ก็แสดงว่าจิตใจคุณไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะเดินข้ามเส้นของความสำเร็จได้ เพราะความขี้เกียจมาทำลายความมุ่งมั่นที่มีในจิตใจนั่นเอง จึงเป็นการยากที่จะเอื้อมมือไปให้ถึงความสำเร็จ
 2. ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลง
  ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นของทุกคน แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนทุกคน เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี ขอให้เข้าใจว่า คนทุกคนไม่สามารถที่จะหลบหลีกการเปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะเข้าใจและไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกัน พวกเขามีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงต่างหาก จึงขอให้คิดเสมอว่า ถ้าความกลัวทำให้เกิดประโยชน์ จงกลัวเสีย แต่ถ้าไม่ทำให้เกิดประโยชน์ จะกลัวไปทำไม จงต่อสู้กับความกลัว ด้วยการเผชิญหน้ากับความกลัว และลงมือที่จะปฏิบัติ โดยที่ไม่หลบหลีกแต่อย่างใด
 3. ไม่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ตนเองควบคุมไม่ได้
  หนทางของทุกความสำเร็จ ย่อมมีตัวแปรต่าง ๆ แทรกเข้ามา มีทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และที่ควบคุมไม่ได้ คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้า และพยายามที่ตัดตัวแปรต่างๆ ที่จะทำให้มีความเบี่ยงเบนและเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของตนเอง คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะตัดตัวแปรที่ตนเองคิดว่าไม่สามารถควบคุมได้ เพราะรู้ดีว่าเป็นการยากที่จะทำให้ตนเองนั้นเดินข้ามสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพื่อให้ตนประสบความสำเร็จ
 4. ไม่กังวลที่จะต้องทำให้ทุกคนยินดี
  ในการทำงานนั้นย่อมมีคนที่ชอบและไม่ชอบในสิ่งที่ได้ทำ ดังนั้นเมื่อคุณได้รับคำที่ตำหนิติเตียน คุณจะรู้สึกอย่างไร เสียใจ หมดกำลังใจ ไม่อยากทำงาน ขอให้เข้าใจว่าคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง จะเข้าใจตนเอง เข้าใจในสิ่งที่ตนเองกำลังกระทำ และเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังทำนี้ไปกระทบผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จจะมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่กังวล ถ้าจะมีคนไม่พอใจบ้าง
 5. ไม่เสียเวลาไปกับอดีต
  คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักมีจิตใจที่อ่อนแอ ซึ่งความอ่อนแอ เป็นความอ่อนแอที่เป็นผลจากการกระทำของตนเองในอดีต ย้ำคิดเรื่องที่เลวร้ายที่ผ่านมาในอดีต ทำให้ตนเองไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ ให้ดีขึ้น และทำให้คิดเสมอว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นไม่ดี จากนี้ไปคุณลองคิดดูใหม่ ทิ้งอดีตให้อยู่ในอดีต และเริ่มต้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เท่านี้แหละคือสิ่งที่คนเขามีจิตใจที่เข้มแข็งเขาทำกัน และขอให้คิดเสมอว่า

“ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะจมกับอดีต ขอให้มีความสุขในการกระทำในปัจจุบันและ
ตั้งต้นวางแผนเพื่อความสำเร็จในอนาคต”

 1. ไม่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
  ในการทำงาน ไม่แปลกที่จะทำผิด เพราะทุกคนไมมีใครจะพร้อมไปทุกเรื่อง แต่คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะแตกต่างกับคนที่ทั่วไป ตรงที่ว่าเมื่อตนเองผิดพลาดก็จะหาวิธีที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ผิดซ้ำอีก เพราะคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะคอยหาวิธีการเรียนรู้เพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด เพื่อแก้ไขใหม่ ไม่ให้ผิดซ้ำสองในการลงมือปฏิบัติคราวหน้า
 2. ไม่ยอมแพ้กับความผิดพลาดครั้งแรก
  ใครก็ตามที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะนำมาซึ่งความมุ่งมั่น ในการทำงาน ถึงแม้ว่าการทำงานในครั้งแรกนั้นอาจไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ดีพอ ก็จะไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ เพราะคนที่จิตใจเข้มแข็งนั้นต่างเข้าใจดีว่าในการลงมือทำงานในครั้งแรก อาจไม่ประสบความสำเร็จ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่จะเป็นเรื่องแปลกถ้ายอมแพ้ล้มเลิกความตั้งใจของตนเองเสียก่อน
 3. ไม่กลัวที่จะทำงานคนเดียว
  คุณเคยถามตนเองหรือไม่ว่ารู้สึกอย่างไรที่ต้องไปชมภาพยนตร์คนเดียว กลัว กังวล หรือไม่รู้สึกอะไร เพราะเป็นหนังที่ตนเองชอบ ไม่มีใครไปดูด้วยก็ตัดสินใจไปเองเพราะอยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ต้องการที่จะทำอะไรคนเดียว ไปประชุมต้องมีเพื่อนร่วมงานไปด้วย ไปสัมภาษณ์งานต้องมีคนติดตามไปด้วย คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่กังวลต่อสิ่งที่ตนเองต้องทำด้วยตนเองเพียงผู้เดียว
 4. ไม่คาดหวังผลลัพธ์ในทันที
  คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะอดทนรอคอยเพราะเข้าใจดีว่า ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ลงมือทำนั้น ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย มีขั้นตอน มีวิธีการ ความสำเร็จจึงเกิดกับคนที่ยอมรับและอดทนรอคอย ทำงานตามขั้นตอน ซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ต่างอยากทำงานและหวังผลลัพธ์ในทันที ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะทำได้เช่นนั้น

-ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager!

UA-75256908-1