ทำไม หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ ถึงเหมาะกับพนักงานขายทุกคน

 • เรียนกับวิทยากรมีประสบการขายจริง มากกว่า 25 ปี
 • เคยทำยอดขายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
 • เป็น Top Sales ด้วยเทคนิคการขายเฉพาะตัว ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ และทำตามแบบจับมือทำ
 • จบเรื่องการขายโดยตรงจาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก ประเทศอเมริกา
 • เคยทำตำแหน่งผู้บริหารมาก่อน ทำให้มองมุมกว้างของธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • เน้นการฝึกปฏิบัติ มากกว่า ทฤษฎี
 • มีเครื่องมือ Sales Move Analysis ช่วยให้ วางแผนการขายได้เป็นอย่างดี
 • มีขั้นตอนการขายที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนนำไปใช้ได้ในการขายได้เลย
 • ใช้เวลาไม่มาก แต่ได้ผลเป็นอย่างดี
 • หลักสูตรนี้ เหมาะแก่การ อบรมพนักงานขายทั้งมีประสบการณ์และไม่มประสบการณ์
 • วิทยากรรู้จริง ทั้งทำงานขายมาก่อน และ อบรมพนักงานขายมานานมาก ทำให้รู้ทุกแง่มุมของการขาย

การฝึกอบรมการขาย คือ กุญแจไขประตูสู่ความเป็นเลิศด้านการขายที่เหนือชั้น ทำให้ชนะความท่้าทายในงานขาย

ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เทคนิคหรือกลยุทธ์การขายบางอย่างเท่านั้น แต่เป็นการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลง ศักยภาพสูงสุดในทักษะการขายที่มีอยู่

หลักสูตร ฝึกอบรมการขายที่ ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองด้านการขายในทุกขั้นตอน ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานใหม่ที่ต้องการวางรากฐานการขายที่แข็งแกร่ง หรือพนักงานขายที่มีประสบการณ์ ที่ต้องการยกระดับทักษะของคุณ โปรแกรมของเรามีโมดูลการฝึกอบรมการขาย ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

วิทยากรเรียนจบด้านการขาย จาก University of San Francisco และการเจรจาต่อรอง จาก Notre Dame University

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

สแกน QR Code เพื่อชม ประวัติ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ถ่ายรูปคู่กับ Jack Canfield ในขณะเข้าอบรม หลักสูตร การพัฒนา The Law of Success หรือ กฏแห่งความสำเร็จในการขาย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ถ่ายรูปคู่กับ Brain Tracy ในขณะเข้าอบรม The psychology of Sales หลักสูตร จิตวิทยาการขาย

เหตุผลที่ พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกอบรม หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

1.เข้าใจคำว่า “นักขายมืออาชีพ” มากขึ้น

2.เข้าใจ ขั้นตอนการทำงานขาย อย่างเป็นระบบ

2.1 เข้าใจ 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

3.ได้ทำการออกแบบการขายจากงานจริง รู้จุดบกพร่อง และนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

4.ทำให้ได้เทคนิคการขาย ด้วยการเข้าพบลูกค้า

5.มีเทรมเพลสในการขาย ใช้ในการเข้าพบลูกค้า ทำให้มีข้อมูลที่จะพูดคุยกับลูกค้า

6.ได้รับเทคนิคการปิดการขายได้ง่ายขึ้น

7.ได้แนวคิด หรือ Feedback เกี่ยวกับเทคนิคการขาย เพื่อปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปิดช่องโหว่

8.ทำให้การเตรียมตัว เพื่อการขาย เข้าพบลูกค้า สามารถรับกับสถานการณ์การขายต่าง ๆ ได้ดี

9.ได้ฝึกการตั้งคำถามในการขาย การพูดแนะนำตัว การดึงความสนใจลูกค้าในขณะขายสินค้า

10.ได้ปรับ Mindset เรื่องการเป็น Sales ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินไป

11.ได้ฝึกสังเกตความชอบลูกค้า เพื่อมาสร้างเทคนิคการขาย

12.มีความมั่นใจมากขึ้น ในการเข้าพบลูกค้า ทำอย่างไรให้ลูกค้า Trust

13.ได้เรียนรู้มารยาทในการเป็น Sales ที่ถูกต้อง การวางตัว การสร้างความประทับใจ เมื่อเข้าพบลูกค้า

14.มองเทคนิคการขายได้ครบวงจรการขาย Sales Cycle มากขึ้น

15.ได้เทคนิคการนำเสนอและการปิดการขาย และแนวทางการขายใหม่ ๆ

16.นำ Case Study เกี่ยวกับการขายไปใช้ในงานจริง

17.ได้ความคิดการขายเป็นขั้นเป็นตอน จัดระบบได้ดียิ่งขึ้น

18.มีมุมมองต่อการเป็น เซลดีขึ้นมาก

19.กล้าพูด กล้าคุยกับลูกค้าเพื่อขายได้อย่างถูกวิธี

20.มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนในการเข้าพบลูกค้าเพื่อการขาย

21.เข้าใจขั้นตอนการขายที่เป็นระบบ ทำให้ควบคุมสถานการณ์การขายได้เป็นอย่างดี

22.มีกำลังใจ เห็นโอกาสในการปิดการขายตลอดเวลา ทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

23.ไม่กลัวการขาย ถึงแม้สถานการณ์การขายที่ตึงเครียด ได้รับแรงกดดันจากลูกค้า แต่ก็มีเครื่องมือแก้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

ทักษะในการขาย Selling Skills คือความสามารถที่สนับสนุนอาชีพพนักงานขาย และทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในตำแหน่งของตนมากขึ้น ทักษะเหล่านี้สามารถช่วยให้ตัวแทนขายและพนักงานขาย อื่นๆ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขากำลังมองหา และปิดการขายได้ ทักษะการขายมีทั้งทักษะแข็งและทักษะอ่อน ซึ่งหมายความว่าผู้คนอาจพัฒนาทักษะบางอย่างผ่านการฝึกอบรมในที่ทำงาน การศึกษา และการฝึกฝน ในขณะที่ทักษะอื่นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทักษะการขายที่แข็งแกร่งทำให้พนักงานขายสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างยอดขายให้กับนายจ้างได้มากขึ้น”

“หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ ช่วยแก้ปัญหาของผู้จัดการฝ่ายขาย คือการที่ไม่สามารถควบคุมพนักงานขายของตนเอง ให้มีเทคนิคการขายแบบนักขายมืออาชีพ ตั้งแต่การ เปิดการขาย การเปิดใจลูกค้า ให้ยอมเปิดเผยสิ่งที่ตนเองอยากได้หรือต้องการ การนำเสนอเพื่อการขาย การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง การแก้ข้อโต้แย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ศิลปการโน้มน้าวใจ และการปิดการขาย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีหัวใจสำคัญ ทำให้พนักงานขายสามารถที่จะปิดการขายได้  ซึ่งถ้าผู้จัดการฝ่ายขายสามารถที่จะเรียรู้เทคนิคการขายเช่นนี้ และ ทำให้พนักงานขายของตนเองนำเทคนิคการขายเหล่านี้ไปใช้ ก็จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น แบบนักขายมืออาชีพ

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตร Expert Selling จาก University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิทยากรได้รับ Certificate of Expert Selling Program,  Certificate of Expert Sales Management Program และ Certificate of Transitioning to Sales Management Program

หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานขาย-8-ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ วิทยากรสอนการขาย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม

ความสำเร็จของทุกอบงค์กร มาจากการขายของพนักงานขายทั้งสิ้น เพราะเมื่อไรก็ตามที่องค์กรสามารถขายได้ ก็จะมีเงินทุนหมุนเวียน สร้างรายได้ให้กับองค์กร ทำให้กิจกรรมในหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินตามกระบวนการขาย เช่น วิศวกรรม ทรัพยากรบุคคล การผลิต ขนส่ง บัญชี พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและมีรายได้สูงล้วนเป็นพนักงานขายที่รักในอาชีพการขายของพวกเขา 

แต่ในความเป็นจริงนั้น พนักงานขายหลายคนตัดสินใจที่จะมาทำอาชีพการขายเพราะมีเป้าในการสร้างรายได้ แต่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนที่มุ่งมั่นในตนเองทำให้ประสบความสำเร็จในการขาย สำหรับปัญหาหลัก ๆ ของพนักงานขาย  คือไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้

เมื่อพนักงานขายไม่เข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องทำ ทำให้ไม่มีแนวทางในการขาย ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องการขายที่รับผิดชอบ ทำให้ปิดการขายไม่ได้ เช่นปัญหาเช่นนี้:

 1. พนักงานขาย โทษทุกอย่างว่าเป็นปัญหา ทำให้ตนเองขายไม่ได้ เช่นโทษเศรษฐกิจบ้าง โทษว่าราคาสูงบ้าง  ไม่มีโซลูชั่นมาแก้ไข ให้ลูกค้าบ้าง
 2. ทำงานเชิงรับ ไม่คิดจะเปิดตลาดการายใหม่่ ขาดแผนการขาย ทำให้ไม่มีแนวทางการขายที่ชัดเจน
 3. ไม่เข้าใจ หัวใจในแต่ละขั้นตอนการขขาย ทำให้ไม่สามารถ สร้างโอกาสในการปิดการขายได้ 
 4. ไม่สามารถรักษาขั้นตอนการขาย ให้เป็นไปตามกระบวนการขาย ของ 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ เพราะสับสนในวิธีการขายของตนเอง
 5. มีมายเซ็ตเป็นลบ ไม่เชื่อว่าสินค้าที่ตนขายจะมีคนซื้อ ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการกระตุ้นตนเองให้มีวินัยในการขาย
 6. ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทรมเพลสในการขายที่ชัดเจน ทำให้ไปต่อไม่ได้
 7. ไม่มีเทคนิคในการขายแต่ละขั้นตอน ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอน สับสนในวิะีการขาย
 8. ไม่มีวินัยในการขาย เพราะไม่เข้าใจเรื่องบทบาท หน้าที่ ของพนักงานขาย ทำให้ไม่ออกหาลูกค้า
 9. ขาดการวางแผนการขาย  ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จ และไม่ต้องการที่จะเข้าพบลูกค้าเพื่อขาย
 10. ทำงานเชิงรับ รอลูกค้าจิดจ่อเข้ามา  ไม่บุกตลาดไม่รุกลูกค้าใหม่ ๆ  เพราะกลัว และ ไม่มุ่งมั่นให้ปิดการขายเพิ่ม
 11. ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้พนักงานขายปิดการขายไม่ได้
  กระบวนการขาย ที่พนักงานขายต้องรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา เทคนิคการขาย จนสามารถเพิ่มการปิดการขายได้

  โลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น เป็นยุคของโอกาส เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป โดยส่วนมากขอบที่จะซื้อสินค้า มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะซื้อสินค้า ซึ่งถ้าองค์กรใดสามารถที่จะเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลง มองเห็นโอกาสเช่นนี้ จะสามารถทำให้องค์กรนั้น ๆ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่าทวีคูณ “ผู้ขาย” จึงถูกมองว่าเป็นกุญแจของความสำเร็จทางธุรกิจ สร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโต ในหลายองค์กรมีการนำการเติบโตของยอดขายมาใช้เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดในอีกมิติได้ ความเติบโตหรือความก้าวหน้าของพนักงานโดยเฉพาะในมุมมองของการปฏิบัติงานของผู้ขาย เพราะเป็นที่ทราบกันว่าการวัดความสามารถของผู้ขายจะคำนึงถึงผลลัพธ์ของงาน

  ทักษะการขาย ของพนักงานขาย มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่:

  • ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน
  • ชักชวนลูกค้าให้ซื้อสินค้า
  • การสร้างธุรกิจซ้ำจากลูกค้า
  • ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานขายมีความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทนำเสนอ
  • ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้
  • ช่วยให้องค์กรสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นและทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การพัฒนาจุดแข็งด้านการขายให้พนักงานขายสามารถช่วยให้ พนักงานขายก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือทำให้ธุรกิจเติบโตได้ พนักงานจำเป็นต้องมีทักษะการขายที่แข็งแกร่ง เพื่ออธิบายเหตุผลและประโยชน์ของการนำวิะีการขาย การตัดสินใจ  เพื่อปรับปรุงการขายที่เคยใช้ สำหรับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการขายจะช่วยให้พนักงานขาย  เพิ่มอัตราการเติบโตของธุรกิจที่ดีขึ้นเนื่องจากการปิดการขายได้ดีขึ้น การรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าที่ดีขึ้นทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจของคุณกับลูกค้าหรือคู่ค้า เพิ่มสัดส่วนการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดและทำให้สินค้าหรือแบรนด์เป็นที่นิยมของผู้ซื้อในตลาด

  ถ้าองค์กรใดมีทีมงานขายที่เข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น มีความสามารถ มีเทคนิคการปิดการขาย มีกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ มีหลักในการใช้ วาทะศิลป์และศิลปการโน้มน้าวใจ และที่สำคัญคือการเข้าใจ เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า หรือกลุ่มผู้มุ่งหวัง รู้ได้ถึงอารมณ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า ทำให้ตนเองประสบความสำเร็วในการขาย ก็จะสามารถชี้ชัดได้ถึงความสำเร็จขององค์กรนั้นๆ ว่าสามารถที่จะเจริญเติบโตได้พียงใด

  การเร่งสร้างและพัฒนาทีมงานฝ่ายขายจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อนำพาให้องค์กรนั้นๆ มีศักยภาพเพียงพอต่อสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ในบางองค์กรนำแนวคิดการขายมาบรรจุเป็นสมรรถนะของพนักงานทุกคนให้มี เทคนิคการขาย มีทักษะที่จะสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้ และเตรียมสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการขาย คือทุกคนสามารถที่จะโน้มน้าวใจ มีเทคนิคในการนำเสนอได้ มีการจัดตั้งแผนในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานขายให้เป็นรูปธรรม สามารถที่จะหล่อหลอมทีมงานขายให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ที่สำคัญที่ตนเองนั้นต้องทำ โดยมุ่งเน้นกระบวนการการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงการคำนึงถึงแต่การขายสินค้าหรือการบริการเท่านั้น หลักสูตร “8 ขั้นตอน การเป็นนักขายมืออาชีพ” (8 Steps of Professional Selling) ถูกออกแบบตามแนวการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขายซึ่งมีการสำรวจใน 4 มิติหลักได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริหาร อีกทั้งมีการรวบรวมเทคนิค กลวิธีจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่วิทยากรสำเร็จการศึกษาด้านการขายโดยตรง และมีประสบการณ์ในการขายมากกว่า 30 ปี เพื่อให้ได้หลักสูตรที่คำนึงถึงแก่นแท้ของความรู้ ทำให้ทีมงานขายเข้าใจได้อย่างง่าย จนสามารถที่จะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำลุเป้าการขาย ได้ง่ายนิดเดียว นำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม..

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ
  8 Steps of Professional Selling Skills

  วัตถุประสงค์

  1. เปลี่ยนทัศคติของผู้เข้าอบรมที่เป็นพนักงานขาย ทำให้ภาคภูมิใจต่ออาชีพการขาย  ทำให้มุ่งมั่น พัฒนาเทคนิคการขายรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการขายให้มีประสิทธิภาพ
  2. เข้าใจหัวใจสำคัญของการขาย มีขั้นตอนการขายที่ชัดเจน
  3. พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของนักขายมืออาชีพ
  4. เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้นักขายมืออาชีพ
  5. เข้าใจขั้นตอนการขายในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด ทำให้มีกระบวนการขายที่เป็นระบบ ควบคุมตัวแปรในการขายได้ง่ายขึ้น
  6. เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการนำเสนอแบบ Solution
  7. มีเทคนิคการขายที่สำคัญเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการขาย เพื่อตอบสนองในสถานการณ์การขายที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้น
  8. พัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง
  9. สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย
  10. มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย มีการทำงานการขายเชิงรุก ไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
  11. มีจิตวิทยาเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง ทำให้ได้เปรียบในการขาย
  12. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงาน
   ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
   ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
   หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
   รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

   ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจาก

   หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ
   8 Steps of Professional Selling Skills

   1. เข้าใจหัวใจสำคัญของการขาย มีขั้นตอนที่ชัดเจน
   2. พัฒนามายเซ็ต ที่เป็นบวก ไม่กลัวปัญหา เมื่อลูกค้าปฏิเสธ หรือ กลัวล้มเหลวในการปิดการขายด้วยเทคนิคการขายที่จะพลิกสถานการณ์ จากการขายที่เป็นวิกฤต ให้ลูกค้ากลับซื้อ
   3. พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของนักขายมืออาชีพ
   4. เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้นักขายมืออาชีพ
   5. เข้าใจขั้นตอนการขายในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด
   6. เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการนำเสนอแบบ Solution
   7. พัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง
   8. สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย
   9. มีการวางแผน การขาย เพื่อเชื่อมโยงจุดสำเร็จ ก้บวิธีการขาย ที่มีความแตกต่างตามประเภทของลูกค้า ทำให้พนักงานขายสามารถปิดการขายได้โดยง่าย
   10. มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจลูกค้า ทำให้ลูกค้ายินดีที่จะซื้อ เพราะเห็นประโยชน์จากการซื้อ
   11. พนักงานขายพัฒนา กลยุทธ์และเทคนิคการขาย ทำให้มีรูปแบบการขายที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง จนได้รับชัยชนะในการปิดการขาย
   12. นำไปประยุกต์ การใช้เทคนิคการขาย จากหลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ มาใช้ในการทำงานจริงเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
    รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation
    รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
    Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

    วันที่ 1 แนวคิดเรื่องการขาย แบบทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว และการสร้างความได้เปรียบเหนือลูกค้า

    • ความสำคัญของการขาย กับการทำธุรกิจในทศวรรษหน้า
    • วิเคราะห์ เป้าหมายในการขาย เป็นหลักการขายสินค้าให้ได้ราคาสูง ๆ และปริมาณมาก ๆ
    • วิเคราะห์จิตวิทยา และอารมณ์การซื้อของลูกค้า ในแบบต่างๆ เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
    • วิเคราะห์ความสำเร็จจากมืออาชีพ เพื่อความสร้างยอดขายที่ยั่งยืน
    • 3 องค์ประกอบหลักในการตัดสินใจของลูกค้าเมื่อต้องการซื้อสินค้า
    • คุณลักษณะขของพนักงานที่แตกต่างกัน และค้นหาคุณลักษณะสำคัญของพนักงานขายที่ลูกค้าต้องการ
    • ลักษณะของการเป็นนักขายมืออาชีพและการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
    • 4 คุณลลักษณะของการเป็นนักขายมืออาชีพ เส้นทางที่มืออาชีพทำ ง่าย ๆ แต่พนักงานขายหลายคนมองข้าม
    • คุณลักษณะของ “นักขายสายเหยี่ยว” VS “นักขายสายพิราบ”
    • ความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นนักขาย วิเคราะห์รูปแบบการทำงานของนักขาย
    • วิเคราะห์ความต้องการในการซื้อของลูกค้า เพื่อปิดช่องว่างในการขาย ตามแนวคิด “อยากได้” VS “อยากขาย”
    • วิเคราะห์อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการสร้างยอดขาย
    • แนวคิดและการวิเคราะห์ 8 ขั้นตอนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ
    • วิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จในงานขาย แนะแนววิธีการปฏิบัติผ่าน
    • การเตรียมความพร้อมในการขายและทำความเข้าใจกับ “Key Word” ของการเตรียมความพร้อม
    • กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมืออาชีพ จัดทำ Work Shop ประชุมกลุ่ม

      วันที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้าง 8 ขั้นตอนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ(ต่อ)และการนำไปใช้ในแต่ละขั้น

      • เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทบทวนบทเรียนวันที่ 1 ซึ่งถ้าใครไม่ผ่านความเข้าใจในวันแรก อาจต้องแก้ไขให้ผ่านก่อนการเรียนในวันที่สอง
      • การวิเคราะห์กุญแจของความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของการเป็นนักขายมืออาชีพ
      • การดำเนินการขั้นตอน การเป็นนักขายมืออาชีพ ตามหลักการเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อความสำเร็จในการขาย
      • วิเคราะห์จังหวะ โอกาส ความพร้อมในการเข้าถึงลำดับขั้นของ 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ
      • การค้นหากลุ่มลูกค้า เพื่อการสร้างโอกาสในการขาย เป็นลูกค้าที่ “ใช่” ผู้ขายไม่ “งงหรือหลงทาง”
      • เทคนิคการเข้าพบ การติดต่อ เพื่อสร้าง ปมประเด็นการขาย
      • เทคนิคการเปิดใจ การสร้างความเต็มใจ เพื่อเข้าใจในลูกค้า และเชื่อมโยงในประเด็นการขาย
      • เทคนิคกการปิดช่องว่างในการขาย “อยากได้” VS “อยากขาย” ด้วยการนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าตอบ “ใช่” ในทุกสถานการณ์
      • การบริหารข้อโต้แย้ง ความไม่เข้าใจ ปรับทุกมุมมองของลูกค้าให้เป็นบวกกับผู้ขาย
      • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปิดการขาย เพื่อชัยชนะในทุกโอกาสของการขาย
      • เทคนิคการสร้างความยั่งยืนให้กับการขาย ได้ลูกค้าที่ยั่งยืน ขยายผลของการขาย
      • กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมืออาชีพ จัดทำ Work Shop ประชุมกลุ่ม

       วันที่ 3 โค้ชชิ่งและการติดตามผลเพื่อผลสำเร็จในการขาย

       • ทบทวนแนวทางในการพัฒนายอดขาย ช่องทาง วิธีการ จากวันที่ 1 และวันที่2
       • การโค้ชชิ่งกลุ่ม แนะแนวทาง ในการสร้างผลสำเร็จในการขาย
       • การให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อผลสสำเร็จในการขายระยะยาว
       • เล่นบทบาทสมมุติ ตามสถานการณ์จำลอง เพื่อความเข้าใจในแนวทางการขายในรูปแบบของตนเอง
       • ให้ข้อมูลย้อนกลับจากวิทยากร และ แลกเปลี่ยนมุมมองในการยกระดับแนวทางในการขายของผู้เข้าอบรม
       • จัดทำแผนปฏิบัติการรายบุคคลเพื่อการต่อยอดและสร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืน
       • กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมืออาชีพ จัดทำ Work Shop ประชุมกลุ่ม

         วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

         Group Discussion

         Role Play in Real Situation

         Individual Assignment

         Case Study

         Presentation & Feedback

         Coaching

         Attitude Changing

         Creative Thinking

         ชมคลิป 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

         สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
         ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
         ลงทะเบียน StepPlus Training

         Contact Us

         02 349 1788 ,

         083 276 8877

         Address

         1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

         LineOA:@stepplustraining

         คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

         Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

         Loading

         UA-75256908-1