หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique

หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique

หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique (เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ที่เป็นการเรียนรู้ถึงเทคนิคการขายใหม่ๆ ที่เน้นลักษณะเนื้อหาการขาย การโน้มน้าวใจและปิดการขาย ) วัตถุประสงค์   ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการทำงานขายเชิงรุก ...
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายหน้างาน Booth & Shop Selling Techniques

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายหน้างาน Booth & Shop Selling Techniques

หลักสูตร สุดยอด เทคนิคการขายหน้าร้าน Booth & Shop Selling Techniques  (เทคนิคการเข้าถึงและการโน้มน้าวใจที่มีต่อลูกค้านั้นเป็นกระบวนการของการขายที่มีอิทธิพลและมีบทบาทที่สำคัญต่อการเพิ่มยอดขายเป็นอันมาก...

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย 1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team กลุ่ม หลักสูตร การขาย 1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling...
5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์ : 5 Steps of Professional Real Estate Selling ในการบริหารการขายของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ คุณเคยพบความท้าทายเช่นนี้หรือไม่? พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ท้อแท้ ไม่มีกำลังใจในการทำงาน...

About Us

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ปรัชญาการก่อตั้ง เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ...
UA-75256908-1