เทคนิคการตลาดและการขายชั้นสูง Advance Marketing and Sales  คือ หลักสูตรอบรมพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ให้มีการนำกลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบการปิดการขายเพิ่ม เพท่อเพิ่มยอดขาย

หลักสูตร Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue เทคนิคการขายชั้นสูง

ทำไม หลักสูตร หลักสูตร Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue เทคนิคการขายชั้นสูง ถึงเหมาะกับพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการฝ่ายขายทุกคน

 • เรียนกับวิทยากรมีประสบการขายจริง มากกว่า 25 ปี
 • เคยทำยอดขายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
 • เป็น Top Sales ด้วยเทคนิคการขายเฉพาะตัว ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ และทำตามแบบจับมือทำ
 • จบเรื่องการขายโดยตรงจาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก ประเทศอเมริกา
 • เคยทำตำแหน่งผู้บริหารมาก่อน ทำให้มองมุมกว้างของธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • เน้นการฝึกปฏิบัติ มากกว่า ทฤษฎี
 • มีเครื่องมือ Sales Move Analysis ช่วยให้ วางแผนการขายได้เป็นอย่างดี
 • มีขั้นตอนการขายที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนนำไปใช้ได้ในการขายได้เลย
 • ใช้เวลาไม่มาก แต่ได้ผลเป็นอย่างดี
 • หลักสูตรนี้ เหมาะแก่การ อบรมพนักงานขายทั้งมีประสบการณ์และไม่มประสบการณ์
 • วิทยากรรู้จริง ทั้งทำงานขายมาก่อน และ อบรมพนักงานขายมานานมาก ทำให้รู้ทุกแง่มุมของการขาย

6 กระบวนการของการตลาดและการขายสมัยใหม่ขั้นสูงเพื่อรายได้ที่ดีขึ้น ที่ประสบความสำเร็จ มีดีงนี้:

 1. การเข้าใจหลักการตลาดใหม่เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการวางแผนการขาย: กระบวนการการตลาดเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานขาย สร้างความแตกต่างในเทคนิคการขาย กาตลาดจะสร้างโอกาสในการขายใหม่ ทำให้ตนเองสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้
 2. การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและการแบ่งส่วนลูกค้า: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อความชัดเจนในการนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้ โดยต้องระบุกลุ่มและบุคคลที่แตกต่างกัน พัฒนาความเหมาะสมของลูกค้าในแต่ละส่วน การตลาดที่ปรับแต่งสำหรับแต่ละส่วน โดยพิจารณาจากข้อมูลประชากร พฤติกรรม และความชอบ
 3. การสื่อสารเพื่อการเปิดใจลูกค้า: การเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก เป็นการพัฒนาโอกาสในการขาย ผู้ขายจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้า ด้วยการเปิดใจลูกค้า พนักงานขายจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการในการเปิดใจ ด้วยการสร้างความไว้วางใจ การสร้างศรัทธา และการสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า
 4. การนำเสนอและการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า: เทคนิคการขายที่สำคัญ คือการใช้เครื่องมือในการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling   เพื่อการสื้อสารเนื้อหาไปให้ลูกค้าเป้าหมายได้เข้าใจ
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก: การมีข้อมูบลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ แต่่สิ่งที่สำคัญมากกว่าาคือการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้า แนวโน้มตลาด และประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
 6. กลยุทธ์การตลาดที่เหนือชั้น: พัฒนากลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุมซึ่งสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย สร้างเนื้อหาเพื่อให้ความรู้ มีส่วนร่วม และเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้เป็นลูกค้าในขณะเดียวกันก็สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์
 7. พํมนาเทคนิคการขาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า: เสริมศักยภาพทีมขายด้วย เทคนิคการขาย การเข้าหา การติดต่อ การสร้างความไว้วางใจ การนำเสนอและการเล่าเรื่อง ที่มุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าตลอดเส้นทางการซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะพึงพอใจและภักดี โดยการรวบรวมคำติชมและจัดการกับข้อกังวลและความต้องการของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เหตุผลที่ พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกอบรม หลักสูตร Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue เทคนิคการขายชั้นสูง

1. ทำให้เข้าใจ หลักการตลาดเพื่อการขายมากขึ้น

2.เข้าใจ ขั้นตอนวิเคราะห์การตลาด อย่างเป็นระบบ เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

3.  เข้าใจ องค์ประกอบการตลาดที่ต้องนำมาใช้ประกอบการขาย

4.ได้ทำการออกแบบการตลาดเพื่องานขายจากงานจริง รู้จุดบกพร่อง และนำไปใช้ได้จริงในการขายได้ดียิ่งขึ้น

5.การตลาดเป็นมุมมองที่เคยมองข้ามสำหรับงาน ขาย แต่หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดเพื่องานขายนี้ ทำให้มีมุมมองเปลี่ยนไป

6.มีเทรมเพลสในการวิเคราะห์การตลาดและเชื่อมโยงการขาย  ทำให้มีข้อมูลมากพอมาวิเคราะห์แผนการขาย

7.ได้รับเทคนิคการ มองการตลาด ตามมุมมองของลูกค้า แบบ Out Side In

8.ได้แนะนำดี ๆ ที่ไม่เคยคิดมาก่อนในการตลาด เพื่อ เทคนิคการขาย  นำมาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

9.หลักการเตรียมตัว เพื่อการตลาดและการขาย เข้าพบลูกค้า สามารถรับกับสถานการณ์การขายต่าง ๆ ได้ดี

10.ได้ฝึกการเปิดใจลูกค้า ด้วยการสร้างความไว้วางใจ ทำให้ให้ลูกค้ากล้าเปิดใจ

11.มีทัศนคติการขายใหม่ ๆ ทำให้ได้แรงจูงใจ ในการขาย เชิงรุก

12.มีความมั่นใจมากขึ้น ในการเข้าพบลูกค้า โดยนำจุดเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีมาใช้ในการขาย

13.เข้าใจคำว่า ถ้าอยากขายดี ปิดการขายได้บ่อย ๆ ต้อง ทำในสิ่งที่ถูก ทำในสิ่งที่ใช่ ให้ลูกค้าชื่นชม การวางตัว การสร้างความประทับใจ ให้ลูกค้า

14.รวมเทคนิคการตลาดและ รวมเทคนิคการขาย แบบองค์รวม ได้ครบวงจรการขาย บริหารจัดการง่ายขึ้น

15.เข้าใจการดึงจุดหลักของสินค้าเพื่อนำเสนอ ด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling สร้างมุมมองทำให้ลูกค้าอยากได้

16.นำงานจริงมาใช้ในการวิเคราะห์ ทำให้ไม่เสียเวลาไปประยุกต์การขาย

17.ได้ขั้นตอนการวางแผนการตลาดและการวางแผนการขายเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ

18.เชื่อมั่นมนอาชีพการขายมากขึ้น และคิดว่าขายได้แน่นอน ตามแนวทางการขายใหม่ๆ

19.เชื่อมั่นในการแสดงออก ด้วยการ กล้าพูด กล้าคุยกับลูกค้าเพื่อขายตามวิธีที่ถูกต้อง

20.มีวิธีการประชุมกับลูกค้า ตามแนวทางการขายที่ชัดเจนในการเข้าพบลูกค้าเพื่อการขาย

21.ในสถานการณ์ที่ลูกค้ากำลังปฏิเสธ มีวิธีการในการแก้สถานกาณ์ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทันทีทำให้ควบคุมสถานการณ์การขายได้เป็นอย่างดี

22.มีแรงจูงใจ เห็นโอกาสในการนำการตลาดเพื่อมาใช้ใน การปิดการขาย ตลอดเวลา เพื่อสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

23.ได้ฝึกสังเกตพฤติกรรมลูกค้า มาสร้างความสัใพันธ์กับกลยุทธ์การขาย

24.สร้างสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้ายินดีกลับมาซื้อซ้ำ ตามหลักการตลาด CRM ที่วางไว้

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

ทักษะในการขาย Selling Skills คือความสามารถที่สนับสนุนอาชีพพนักงานขาย และทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในตำแหน่งของตนมากขึ้น ทักษะเหล่านี้สามารถช่วยให้ตัวแทนขายและพนักงานขาย อื่นๆ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขากำลังมองหา และปิดการขายได้ ทักษะการขายมีทั้งทักษะแข็งและทักษะอ่อน ซึ่งหมายความว่าผู้คนอาจพัฒนาทักษะบางอย่างผ่านการฝึกอบรมในที่ทำงาน การศึกษา และการฝึกฝน ในขณะที่ทักษะอื่นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทักษะการขายที่แข็งแกร่งทำให้พนักงานขายสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างยอดขายให้กับนายจ้างได้มากขึ้น”

“หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ ช่วยแก้ปัญหาของผู้จัดการฝ่ายขาย คือการที่ไม่สามารถควบคุมพนักงานขายของตนเอง ให้มีเทคนิคการขายแบบนักขายมืออาชีพ ตั้งแต่การ เปิดการขาย การเปิดใจลูกค้า ให้ยอมเปิดเผยสิ่งที่ตนเองอยากได้หรือต้องการ การนำเสนอเพื่อการขาย การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง การแก้ข้อโต้แย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ศิลปการโน้มน้าวใจ และการปิดการขาย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีหัวใจสำคัญ ทำให้พนักงานขายสามารถที่จะปิดการขายได้  ซึ่งถ้าผู้จัดการฝ่ายขายสามารถที่จะเรียรู้เทคนิคการขายเช่นนี้ และ ทำให้พนักงานขายของตนเองนำเทคนิคการขายเหล่านี้ไปใช้ ก็จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น แบบนักขายมืออาชีพ

หลักสูตร Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue เทคนิคการขายชั้นสูง

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตร Expert Selling จาก University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิทยากรได้รับ Certificate of Expert Selling Program,  Certificate of Expert Sales Management Program และ Certificate of Transitioning to Sales Management Program

หลักสูตร เทคนิคการขายชั้นสูง

หลักการและเหตุผล  หลักสูตร  สุดยอดกลยุทธ์การขายชั้นสูง

Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue

หัวใจของความสำเร็จของการขาย ในการ “อบรมพนักงานขาย” คือการสร้างยอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างยอดขาย ทำอย่างไรที่จะทำให้พนักเขามีแบบแปนในการทำงาน เข้าถึง ลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการขายที่สำคัญ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง การนำหลักการตลาดเพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขายยุคใหม่ เพราะกลยุทธ์การตลาด จะช่วยให้พนักงานขายสามารถทำงานได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทำให้รู้จักจังหวะในการนำเทคนิคการขายมาใช้ได้ดียิ่งขึ้น

จึงเป็นความสำคัญ ถ้าองค์กรใดยังคงต้องการความสำเร็จในการขายอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการทำงานที่ควบคู่กันไป คือกลยุทธ์การตลาดและเทคนิคการขาย ทำให้สร้างความได้เปรีนบในการแข่งขันนั่นเอง

ขั้นตอนการขาย ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิดการขายในอดีต เป็น การขายชั้นสูงที่ทันสมัย โดยการนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า Customer Centric ซึ่งองค์กรชั้นนำ ใช้เป็นกลไกในการสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจของตนเอง เพราะถ้าพนัก งานขายสามารถเข้าถึง ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถตอบโจทย์คววามพึงพอใจให้ลูกค้าได้ ด้วย เทคนิคการนำเสนอ ด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้ลูกค้า

ทำให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการตลาดที่ทันสมัย  ก็จะทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด สร้างความไว้ไว้วางใจให้ลูกค้า และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร

การเรียนรู้ถึงกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่และเทคนิคการขายใหม่ๆ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานขาย เข้าใจถึงหลักการทำงานเชิงรุก  และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร

หลักสูตร  Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue เทคนิคการขายชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงหลักของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ โดยการนำกลุยทธ์ก่รตลาดมาใช้ เพื่อให้การใช้เทคนิคการขายได้ดียิ่งขึ้น

หลังการ “Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue เทคนิคการขายชั้นสูง” ทำให้เข้าใจถึงหลักของการนำเทคนิคการขายเชิงรุก เข้าใจหลักการตลาด หลักการขาย สร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยรูปแบบการขายเฉพาะตัว

เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคการขายต่างๆ ที่ทำให้มีแรงจูงใจทำงานเชิงรุก ภูมิใจในวิชาชีพการขายที่ตนเองทำอยู่ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ เพื่อการเพิ่มยอดขายด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการโค้ชชิ่งและให้คำแนนำจากนักขายมืออาชีพ

ช่วยทำให้ความเข้าใจกลยุทธ์การตลาดและเทคนิคการขาย สามารถนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีรูปแบบ และแบบแผนที่ชัดเจน และความเข้าใจในหลักการการตลาดและหลักการขายอย่างแท้จริง เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

หลักสูตร Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue เทคนิคการขายชั้นสูง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้พนักงานขาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักการตลาด เพือนำมาพัฒนาเทคนิคการขาย ทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

2) สามารถผสมผสาน เครื่องมือทางการตลาดและการขายมาเพื่อพัฒนาเทคนิคการปิดการขาย เพิ่มรายได้ให้องค์กร

3) สามารถที่จะกลยุทธ์ การตลาด และ กลยุทธ์การขายผ่านกระบวนการทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เข้าใจการตรวจเช็คความผิดพลาดในการทำการตลาดและเทคนิคการขายเพื่อนำมาปรับปรุง ลดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็งในการขาย

5) เปลี่ยนทัศคติของผู้เข้าอบรมที่เป็นพนักงานขาย ทำให้ภาคภูมิใจต่ออาชีพการขาย  ทำให้มุ่งมั่น พัฒนาเทคนิคการขายรูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการขายให้มีประสิทธิภาพ

6) เข้าใจหัวใจสำคัญของขั้นตอนการขาย มีขั้นตอนการขายที่ชัดเจน ทำให้ไม่สับสนเมื่อต้องขาย

7) พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของนักขายมืออาชีพ

8) ทุกคนที่เข้าอบรม จะมีมุมมองของการตลาดและการขายไปทิศทางเดียวกัน

9) เข้าใจวงจรการขาย เพื่อเข้าใจจังหวะ สัญญาณและแนวทางในการเพิ่มยอดขาย

10) มีการทำงานแบบบูรณาการครบ จบ ที่พนักงานขายคนเดียว คือ วางแผนการตลด วิเคราะห์การตลาดและการนำเทคนิคการขายมาใช้ในตัวคนเดียว

ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ หลังจาก อบรมการขายชั้นสูง

 • มีมุมมองการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาทำงานขาย แบบนักขายมืออาชีพ ที่มีการทำงานขาย ซับซ้อน เชิงรุกพัฒนาการตลาดและสร้างยอดขายแบบยั่งยืน
 • ปรับเปลี่ยนแนวคิดการขายให้เป็นแนวคิดของการขายมืออาชีพที่ มีการนำหลักการตลาดมาประกอบการขายทำให้เทคนิคการขายมีความทันสมัยมากขึ้น
 • ใช้หลักการตลาด เพื่อทำให้มีระบบการทำงานขายในเชิงรุก โดยมีแบบแผนของการทำงานขาย
 • นำเทคนิคการตลาดเพื่อนำมา สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ ที่นำมาเพิ่มรายได้ให้องค์กร
 • ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการทำงานขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
 • เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย
 • เข้าใจคำว่า “Mega Trend” ที่นำมาใช้ในการพิจารณาเทคนิคการขายให้โดดเด่น
 • ศึกษาแนวโน้มการตลาด เพื่อเปิดโอกาสในการขายได้แบบใหม่ๆ
 • สามารถนำเทคนิคการขายไปใช้ในการทำงานจริงได้
รวมหลักสูตรผู้จัดการ-ผู้บริหาร โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation
รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด
Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

วันที่ 1 กลยุทธ?การตลาดเพื่อการพัฒนาเทคนิคการขาย

Highlight : การวางแผนการตลาดเพื่อนำมาวางแผนการขายอย่างชาญฉลาด

 • แรงกดดันทางธุรกิจทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนแปลง ตลาด ที่เป็นกราฟทรงดิ่ง ที่ต้องปรับตัวตลอดเวลา
 • ดัชนีชี้วัดการตลาดสมัยใหม่ เคลื่อนสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ ที่ทุกองค์กรต้งเป้าหมายไว้
 • วิเคราะห์จิตวิทยากระบวนการการตัดสินใจของลูกค้า ตามแนวคิดทางการตลาด
 • การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจดกิจกรรม
 • วิเคราะห์ประเภทของลูกค้าในแต่ละประเภท และวิธีการเข้าถึงในแต่ละลักษณะ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์จิตวิทยาในคุณลักษณะของบุคคล 4 มิติ
 • แนวคิดเรื่องตามแนวทางการตลาด  ที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัว
 • แนวคิดเรื่อง Zero Moment of Truth และการขายในยุคปัจจุบัน
 • การวิเคราะห์ Mega Trends เพื่อเชื่อมโยงการใช้เทคนิคการขายที่ทันสมัย
 • การนำการลาดนำการขาย การบริหารข้อมูลทางการตลาดเพื่อเข้าใจว่าสิ่งใดที่ทำได้ดี และสิ่งใดที่ทำได้ไม่ดี
 • การนำเครื่อวมือการตลาดมาใช้วิเคราะห์ จิตวิทยาลูกค้าเป็นที่ตั้ง
 • เข้าใจคำว่า โอกาส กับ แนวโน้ม เพื่อมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขาย
 • ความแตกต่างระหว่าง Blue Ocean และ Red Ocean
 • การวิเคราะห์โอกาสใหม่ ๆ ตามแนวทางของ Blue Ocean เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย
 • การวิเคราะห์เครื่องมือทางการตลาดที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์การตลาด เพื่อ ตัดสินใจในการเลือกโอกาสในการขาย
 • จัดทำ Work Shop การวิเคราะห์ข้อมูล การนำงานจริงมาใช้ในการวิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อและสภาพการแขีงขันทางการตลาด

 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
  • ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
  • เข้าใจหลักการตลาดที่สำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการขาย
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ความต้องการซื้อสินค้า จากผู้ขาย

   วันที่ 2 : การวางแผน เพื่อจัดโครงสร้างการขาย ทำให้โอกาสในการเพิ่มยอดขายมากขึ้น

   • แนวทางในการขาย ด้วยการจัดโครงสร้างการขาย ตามกลุยทธ์การตลาดที่วางไว้
   • การมองกระบวนการขายแบบบูรณาการ เพราะทุกขั้นตอนเกี่ยวพันกันอย่างต่อเนื่อง
   • ความแตกต่าง โครงสร้างการขาย VS โครงสร้างการขายแบบดั่งเดิม
   • หัวใจความสำเร็จในการขายแต่่ละขั้น ที่พนักงานขายต้องระวัง
   • การวางแผนในการการขาย เคลื่อนจากเป้าหมายสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง
   • ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการขาย:
    • การเตรียมความพร้อม เพื่อให้ตอบรับทุกสถานการณ์การขาย
    • สิ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อม สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เพื่อแก้ทุกสถานการณ์ที่ต้องเจอ
   • ขั้นที่ 2 การติดต่อลูกค้า เพื่อสร้างมิตรไมตรีที่ดี
    • ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ
    • การเตรียมการเชื่อมโยงในการพัฒนาระดับความสำัมพันธ์ลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าไว้ใจ
   • ขั้นที่ 3 เทคนิคการนำเสนอ ด้วยการเล่าเรื่อง
    • เทคนิคการสร้างจุดขาย การเชื่อมโยงข้อมูล
    • หลักสำคัญในการเล่าเรื่องเพื่อ บด ขยี้และปิดการขาย
   • ขั้นที่ 4 การขจัดข้อกังวลใจและ
    • วิเคราะห์ความกังวลใจที่ลูกค้าพึงจะมี
    • การขจัด ข้อกังกลใจ แบบาร้าวความพอมจ ที่ควบคู่กันไป
   • ขั้นที่ 5 การปิดการขาย
    • การประเินมสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดการขาย
    • ขั้นตอนการปิดการขาย
    • เทคนิคการปิดการขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
   • ชมวีดีทัศน์ และการทำ Work Shop ในรูปแบบ LIVE Work Shop

           ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

   • ความเข้าใจการนำการตลาดเพื่อมาจัดโครงสร้างการขายอย่างมืออาชีพ
   • เข้าใจกุญแจสำคัญในแต่ละ โครงสร้างการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้
   • เข้าใจหลักวิธีในการแก้ข้อโต้แย้ง แก้ข้อกังวลใจที่ลูกค้ามี เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย เพิ่มรายได้
   • การฝึกปฏิบัติและนำไปใช้ในการทำงานจริง
   • มีเทรมเพลสการขาย เพื่อนำไปใช้ต่อในงานได้ทันที

   วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

   Group Discussion

   Role Play in Real Situation

   Individual Assignment

   Case Study

   Presentation & Feedback

   Coaching

   Attitude Changing

   Creative Thinking

   บริษัทฝึกอบรม

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

   บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด

   : StepPlus Training

   : โทร 083 276 8877, 02 349 1788

   : E-mail: training@stepplus.org 

   : Line: @StepPlusTraining

   Address

   1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

   ลงทะเบียน StepPlus Training

   Loading

   UA-75256908-1